Casa Domnului (Volumul 1) – Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Casa (Gospodăria) Domnului
Volumul 1
Carte primită prin Cuvântul Interior
şi transcrisă de Jacob Lorber

Cuprins

Prefaţă
Capitolul 1 – Poveţele Tatălui ceresc pentru copiii lui
Capitolul 2 – Poveţele Domnului pentru oameni
Capitolul 3 – Domnul ca Tată al copiilor săi
Capitolul 4 – Adevărata Biserică
Capitolul 5 – Secretul Creaţiei
Capitolul 6 – Stelele în corespondenţa lor
Capitolul 7 – Erele primare ale pământului şi lunii Crearea lui Adam şi Eva
Capitolul 8 – Căderea
Capitolul 9 – Judecata Domnului
Capitolul 10 – Împăcarea cu Dumnezeu
Capitolul 11 – Naşterea lui Cain şi Abel
Capitolul 12 – Promisiunea Domnului
Capitolul 13 – Izgonirea din Paradis
Capitolul 14 – Adam îşi recunoaşte greşeala şi se căieşte
Capitolul 15 – Mărturisirea lui Cain
Capitolul 16 – Sarcina Domnului pentru Abel
Capitolul 17 – Noul serviciu divin şi reguli de viaţă
Capitolul 18 – Jertfa lui Cain şi Abel
Capitolul 19 – Cain îl ucide pe Abel
Capitolul 20 – Blestemarea şi alungarea lui Cain
Capitolul 21 – Legământul lui Cain cu Dumnezeu
Capitolul 22 – Enoh, fiul lui Cain făuritor de legi
Capitolul 23 – Legile lui Enoh, tiranul
Capitolul 24 – Călătoria lui Cain pe mare
Capitolul 25 – Dezvoltarea liniei lui Cain
Capitolul 26 – Legile păgâne ale lui Enoh
Capitolul 27 – Politicile promovate de consilierii lui Enoh
Capitolul 28 – Sfatul celor zece conducători
Capitolul 29 – Succesorul lui Enoh
Capitolul 30 – Lahem devine rege
Capitolul 31 – Emigraţia sub conducerea lui Meduhed
Capitolul 32 – Cântecul lui Meduhed
Capitolul 33 – Plecarea meduhediţilor
Capitolul 34 – Meduhediţii debarcă în Japonia
Capitolul 35 – Predica animalelor despre căinţă
Capitolul 36 – Reamintirea neascultării lui Adam şi a compasiunii lui Dumnezeu
Capitolul 37 – Istoria originală a poporului chinez
Capitolul 38 – Familia lui Lameh
Capitolul 39 – Începutul şi cauza declinului copiilor înălţimilor
Capitolul 40 – Discursul lui Adam despre căderea sa
Capitolul 41 – Apelul lui Enoh ca predicator
Capitolul 42 – Cântecul lui Kenan despre cele zece coloane
Capitolul 43 – Enoh explică discursurile lui Adam şi Kenan
Capitolul 44 – Adam îşi explică slăbiciunea
Capitolul 45 – Adam îşi binecuvântează copiii
Capitolul 46 – Despre venirea Domnului
Capitolul 47 – Despre măreţia şi profunzimea cuvântului lui Dumnezeu
Capitolul 48 – Despre binecuvântarea divină asupra pământului
Capitolul 49 – Rugăciunea de dimineaţă rostită de Adam şi Enoh
Capitolul 50 – Meditaţia de dimineaţă a lui Enoh
Capitolul 51 – Bucuria lui Jared legată de fiul său, Enoh
Capitolul 52 – Imnul de dimineaţă al lui Enoh
Capitolul 53 – Uimirea lui Adam în faţa înţelepciunii lui Enoh
Capitolul 54 – Discursul lui Enoh referitor la adevărata recunoştinţă şi laudă faţă de Dumnezeu
Capitolul 55 – Confesiunea lui Kenan
Capitolul 56 – În grota lui Adam
Capitolul 57 – Confesiunea lui Adam
Capitolul 58 – Străinul Asmahael
Capitolul 59 – Despre umilinţă
Capitolul 60 – Reticenta justificată a lui Enoh
Capitolul 61 – Despre cuvântul divin din inima omului
Capitolul 62 – Patriarhii şi discursul lui Enoh
Capitolul 63 – Discursul lui Asmahael despre cuvântul divin
Capitolul 64 – Discursul lui Enoh referitor la natura cuvântului
Capitolul 65 – Adam meditează asupra vieţii pe care a dus-o
Capitolul 66 – Asmahael şi tigrul
Capitolul 67 – Patriarhii îi vizitează pe copiii de la miazăzi
Capitolul 68 – Adam le vorbeşte copiilor săi şi copiilor din regiunea de miazăzi
Capitolul 69 – Discursul liniştitor al lui Seth
Capitolul 70 – Predica lui Enoh despre iubire
Capitolul 71 – Aspiraţia lui Sethlahem către adevărata înţelepciune
Capitolul 72 – Înţelepciunea lui Sethlahem şi cea a lui Asmahael
Capitolul 73 – Tigrul înfometat
Capitolul 74 – Natura adevărului şi a iubirii
Capitolul 75 – Cauza fricii
Capitolul 76 – Bucuria patriarhilor întru Domnul
Capitolul 77 – Plecarea patriarhilor către copiii din regiunea de la Apus
Capitolul 78 – Discursul de mulţumire al lui Asmahael
Capitolul 79 – Slăbiciunea lui Adam
Capitolul 80 – Regula de aur a şcolii profeţilor
Capitolul 81 – Patriarhii şi copiii de la Apus
Capitolul 82 – Seth îl mustra pe Enoh
Capitolul 83 – Enoh vorbeşte despre eroarea lui Seth
Capitolul 84 – Cuvintele înţelepte ale lui Adam adresate lui Seth
Capitolul 85 – Asmahael vorbeşte despre lege
Capitolul 86 – Ce gândeau patriarhii despre cuvintele lui Asmahael
Capitolul 87 – Eva îl mustră pe Seth
Capitolul 88 – Enoh explică discursul lui Asmahael
Capitolul 89 – Lucrările înţelepciunii şi lucrările iubirii
Capitolul 90 – Puterea mântuitoare a iubirii
Capitolul 91 – Seth îl recunoaşte pe străinul Asmahael
Capitolul 92 – Mărturia lui Asmahael
Capitolul 93 – Curiozitatea lui Adam
Capitolul 94 – Cererea adresată de Adam lui Enoh
Capitolul 95 – Adam este mustrat
Capitolul 96 – Discursul lui Asmahael despre cuvântul lui Dumnezeu
Capitolul 97 – Confesiunea lui Adam
Capitolul 98 – Tăcerea iubirii
Capitolul 99 – Legile divine şi legile umane
Capitolul 100 – Gândurile lui Jared despre natura lui Asmahael
Capitolul 101 – Discuţia lui Enoh cu Jared despre Asmahael
Capitolul 102 – Distincţii între Dumenezeu şi oameni
Capitolul 103 – Asmahael îi cere lui Adam să îşi continue călătoria
Capitolul 104 – Asmahael îi cere lui Abedam să fie tovarăşul său de călătorie
Capitolul 105 – Întrebările lui Jared referitoare la natura lui Asmahael
Capitolul 106 – Kenan şi Mahalaleel
Capitolul 107 – Despre şiretenie
Capitolul 108 – Stânjeneala lui Seth
Capitolul 109 – Odihna patriarhilor sub arborele de pâine
Capitolul 110 – Puterea miraculoasă a şui Asmahael
Capitolul 111 – Asmahael îi aduce pe Methuselah şi pe Lameh
Capitolul 112 – Methuselah discută cu străinul
Capitolul 113 – Enoh le vorbeşte lui Methuselah şi lui Lameh
Capitolul 114 – Nerăbdarea lui Lameh şi răspunsul lui Methuselah
Capitolul 115 – Şarpele din copac
Capitolul 116 – Asmahael vorbeşte despre puterea lui Dumnezeu din om
Capitolul 117 – Întrebarea adresată de Adam lui Asmahael
Capitolul 118 – Viaţa pe pământ şi scopul ei
Capitolul 119 – Grijile lui Jared în calitatea lui de gazdă
Capitolul 120 – Patriarhii discută despre Asmahael
Capitolul 121 – Lameh şi Methuselah discută despre străinul Asmahael
Capitolul 122 – Asmahael spune o parabolă
Capitolul 123 – În „mâna zbârcită a pământului”
Capitolul 124 – Întrebările lui Adam referitoare la copiii de la miazănoapte
Capitolul 125 – Adam dispune căutarea copiilor de la miazănoapte
Capitolul 126 – Asmahael îl trimite pe Enoh
Capitolul 127 – Trei dintre fiii lui Adam răspund chemării lui Enoh
Capitolul 128 – Bucuria lui Adam la vederea copiilor săi, Jura, Bhusin şi Ohorion
Capitolul 129 – Discursul lui Asmahael referitor la natura lui Iehova
Capitolul 130 – Apelul părintesc încununat de succes adresat de Asmahael copiilor din regiunea de miazănoapte
Capitolul 131 – Bucuria şi recunoştinţa lui Adam Întrebarea curioasă a lui Jura adresată lui Asmahael
Capitolul 132 – Masa comună Patriarhii postesc din modestie şi devoţiune Iubirea lui Enoh pentru Asmahael Adevărata rugăciune
Capitolul 133 – Promisiunea făcută de Asmahael lui Enoh
Capitolul 134 – Parabola lui Asmahael despre iubire
Capitolul 135 – Răspunsul prostesc al lui Adam
Capitolul 136 – Asmahael îl mustră pe Adam
Capitolul 137 – Transformarea şi confesiunea lui Adam
Capitolul 138 – Discursul lui Emanuel referitor la venirea sa în mijlocul oamenilor
Capitolul 139 – Iubirea exuberantă a lui Lameh pentru Emanuel
Capitolul 140 – Emanuel îl mustră pe Methuselah pentru pretinsele sale mulţumiri
Capitolul 141 – Enoh îi îndeamnă pe patriarhi să-l iubească pe Emanuel
Capitolul 142 – Despre libertatea oamenilor
Capitolul 143 – Sacrificiul Admonestarea înflăcărată a lui Lahm Despre bândeţe şi răbdare
Capitolul 144 – Cuvintele de rămas bun ale lui Emanuel O profeţie referitoare la Golgota Despre gloria libertăţii spirituale
Capitolul 145 – Instrucţiunile lui Adam referitoare la Sabat (8 noiembrie 1841)
Capitolul 146 – Abedam întâlneşte un străin
Capitolul 147 – Abedam vorbeşte cu străinul Abedam
Capitolul 148 – Sosirea străinului Abedam în tabăra patriarhilor
Capitolul 149 – Întrebarea străinului Abedam
Capitolul 150 – O evanghelie a iubirii
Capitolul 151 – Seth caută lumina în lumină
Capitolul 152 – Despre simplitate Miracolul iubirii lui Dumnezeu
Capitolul 153 – Între Enoh şi Abedam cel cunoscut se naşte o frăţie adevărată
Capitolul 154 – Despre adevărata iubire de aproape
Capitolul 155 – Lameh întreabă care este numele străinului Abedam
Capitolul 156 – Despre iubire
Capitolul 157 – Furtuna
Capitolul 158 – Frica şi iubirea de Dumnezeu
Capitolul 159 – Adam şi Seth în faţa tulburării şi a tentaţiei
Capitolul 160 – Ajutorul lui Dumnezeu şi grija omului
Capitolul 161 – Discursul de mulţumire al lui Seth
Capitolul 162 – Abedam cel înalt şi copiii săi binecuvântaţi Sfârşitul furtunii
Capitolul 163 – Puterea miraculoasă a lui Seth calmează furtuna pe loc Căutarea lui Kaeam Iubirea lui pentru Abedam cel înalt
Capitolul 164 – Cântecul de fericire al lui Kaeam
Capitolul 165 – Abedam cel înalt şi cei cinci căutători ai luminii Nu căutarea, ci iubirea conduce la viaţă
Capitolul 166 – Cum ar trebui să fie adevărata iubire pentru Dumnezeu
Capitolul 167 – Adevărata rugăciune Domnul – deopotrivă judecător divin şi tată plin de iubire
Capitolul 168 – Reamintirea nopţii furtunii Iubirea alungă teama
Capitolul 169 – Micul dejun al patriarhilor în dimineaţa de Sabat
Capitolul 170 – O evanghelie a sacrificiului
Capitolul 171 – Enoh pregăteşte sacrificiul
Capitolul 172 – Despre natura intervenţiei
Capitolul 173 – Cei şapte rebeli din regiunea de miazăzi îşi bat joc de Sethlahem
Capitolul 174 – O evanghelie pentru cei ofensaţi
Capitolul 175 – Sethlahem şi cei şapte rebeli
Capitolul 176 – Zelul şi umilirea lui Kisehel
Capitolul 177 – Confesiunea lui Kisehel
Capitolul 178 – Rugăciunea şi căinţa lui Kisehel
Capitolul 179 – Natura păcatului şi cum poate fi acesta depăşit
Capitolul 180 – Cele cinci fete ale lui Zuriel
Capitolul 181 – Îngrijorarea umilului Zuriel
Capitolul 182 – Domnul şi Ghemela
Capitolul 183 – O privire în profunzimile creaţiei
Capitolul 184 – Despre natura timpului şi despre eternitate
Capitolul 185 – Natura vieţii Promisiunile Domnului către Ghemela
Capitolul 186 – Inocenţă şi modestie, întoarcerea şi primirea mesagerilor
Postfaţă – „Iată, îi voi striga pe numele lor: H1LV1TSSAASS” Ch3,12 (27 mai 1847)

sursa: Forum Unique

Citeste online textul in format pdf.

Casa_(Gospodăria)_Domnului_(Vol.1)

Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns