Casa Domnului (Volumul 2) – Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Casa (Gospodăria) Domnului
Volumul 2
Carte primită prin Cuvântul Interior
şi transcrisă de Jacob Lorber

Capitolul 1 – Iubirea şi Binecuvântarea tatălui Ceresc ca semn al prezenţei sale spirituale.
Capitolul 2 – Principala preocupare a patriarhilor: câştigarea iubirii şi graţiei tatălui ceresc.
Capitolul 3 – Lameh şi Ghemela sunt uniţi de Domnul
Capitolul 4 – Recunoştinţa cea mai plăcuta în faţa Domnului: iubirea fără cuvinte, din străfundurile inimii, într-o stare de smerenie absolută. Lameh şi Ghemela, cel mai pur cuplu căsătorit din istoria umanităţii
Capitolul 5 – Binecuvântarea tânărului cuplu de către patriarhi. Domnul mai aranjează patru căsătorii.
Capitolul 6 – Zuriel – îngerul păzitor al noilor căsătoriţi. Testul iubirii la care au fost supuşi aceştia
Capitolul 7 – Instrucţiunile Domnului pentru prepararea fierului şi a oţelului. Un singur lucru este necesar pentru acest scop: credinţa şi iubirea întru Domnul.
Capitolul 8 – Discursul Domnului la trimiterea celor zece mesageri în oraşul lui Enoh.
Capitolul 9 – Discursul de mulţumire al lui Sethlahem şi invocarea smereniei.
Capitolul 10 – Kisehel vorbeşte despre Iehova ca om.
Capitolul 11 – Esenţa adevăratei umilinţe.
Capitolul 12 – Limitele sferei de influenţă a unui conducător.
Capitolul 13 – Cinstirea şi îndatoririle conducătorului
Capitolul 14 – Despre povara demnităţii de conducător şi despre slăbiciunea oamenilor
Capitolul 15 – Despre neascultare şi iubire.
Capitolul 16 – Enoh îi aduce te Uranion, pe cei şase fraţi ai acestuia şi pe copiii din ţinutul de dimineaţă în faţa Domnului
Capitolul 17 – Uranion şi Purista alături de Adam şi Eva. Miracolul fructelor. Ofranda menită sacrificiului este aprinsă de fulger
Capitolul 18 – Uranion doreşte să afle numele făcătorului de miracole. Răspunsurile inteligente ale Puristei la întrebările Domnului
Capitolul 19 – O întrebare semnificativă pusă de Abedam Puristei
Capitolul 20 – Purista şi neamul ei îl recunosc în Abedam pe Tatăl Preasfânt.
Capitolul 21 – Uranion îl slăveşte, pe Tatăl Preasfânt. Răspunsul Domnului: slava pe care Dumnezeu o iubeşte mai presus de orice este smerirea tăcută.
Capitolul 22 – Noul lăcaş de închinăciune al Domnului de lângă casa lui Gabiel şi a familiei sale. Purista, prima bucătăreasă a Domnului. Cele trei vase din vatra noului lăcaş.
Capitolul 23 – Frumuseţea cerească a Ghemelei şi a Puristei.
Capitolul 24 – Cauza temerii lui Enoh de a vorbi: falsa umilinţă. Noi nu-L putem iubi pe Dumnezeu decât în forma sa umană
Capitolul 25 – Puterea lui Satan şi atotputerea lui Dumnezeu. Discursul de Sabat al lui Enoh.
Capitolul 26 – Domnul îl numeşte pe Enoh primul predicator al Sabatului. Un mesager este trimis la Hored şi Naeme
Capitolul 27 – Hored şi Naeme sunt salvaţi de mesagerul Lameh
Capitolul 28 – Incendierea pădurilor, pornită de Lameh, regele din Ţinutul de Jos
Capitolul 29 – Stingerea incendiului forestier de către ploaie. Aroganţa lui Satan în faţa Domnului
Capitolul 30 – Cei cinci urcă pe calea îngustă a umilinţei către vârful muntelui. Întrebarea plină de semnificaţii adresată de Abedam cel Mare lui Hored şi lui Naeme.
Capitolul 31 – Hored şi Naeme printre patriarhi, fără a-l fi recunoscut încă pe Abedam. Pedeapsa primită de Hored pentru că a fost gelos pe Abedam
Capitolul 32 – Abedam – simultan om şi Dumnezeu. Marea iubire a lui Naeme pentru Iehova
Capitolul 33 – Introspecţia lui Hored, recunoaşterea vinovăţiei sale şi noua sa greşeală.
Capitolul 34 – Adevărul fără iubire nu conduce la viaţă. Despre iubire şi viaţă. Misiunea femeii.
Capitolul 35 – Noua introspecţie şi lamentările lui Hored în peştera lui Adam
Capitolul 36 – Miracolul sunetului din peşteră şi efectul său benefic asupra lui Hored.
Capitolul 37 – Monologul şi căinţa lui Hored.
Capitolul 38 – Abedam îl întâlneşte în peşteră pe Hored, care s-a smerit. Hored la pieptul sfânt al lui Abedam
Capitolul 39 – Masa de Sabat de pe Colina Dimineţii.
Capitolul 40 – Domnul şi laudele nepotrivite. În jocul creaţiei, al iubirii şi al vieţii, există nenumărate ierarhii. Adam mulţumeşte pentru hrana primită. Binecuvântarea Domnului
Capitolul 41 – Masa binecuvântată. Ambiţia şi egoismul lui Adam. Mustrarea Domnului.
Capitolul 42 – Pariholi îl mustră pe Adam în numele Domnului
Capitolul 43 – Introspecţia, smerenia şi transformarea lui Adam.
Capitolul 44 – Discursul lui Abedam referitor la cele două aspecte ale sale: acela de „Tată” şi acela de „Judecător”.
Capitolul 45 – Răsplata supremă a omului: să-i fie permis să îl iubească pe Domnul
Capitolul 46 – Cum trebuie să ne rugăm. Despre esenţa lui Dumnezeu şi a vieţii
Capitolul 47 – Umilirea şi stânjeneala mesagerilor neruşinaţi
Capitolul 48 – Liniştirea mesagerilor speriaţi de către Abedam şi Adam. Marea iubire a lui Garbiel pentru Abedam
Capitolul 49 – Intenţia reală şi profundă a mesagerilor, dezvăluită lui Abedam
Capitolul 50 – Omniscienţa şi înţelepciunea străinului. Presentimentul uluitor al lui Garbiel.
Capitolul 51 – Discursul lui Abedam referitor la lumină. Manifestarea lui Dumnezeu Cel Atotputernic şi a Tatălui prin Abedam.
Capitolul 52 – Discursul inspirat al lui Garbiel, referitor la spiritul părintesc şi divin pe care l-a simţit în cuvintele lui Abedam
Capitolul 53 – Pe drumul spre culme. Reflecţiile tăcute ale lui Besediel referitoare la natură şi observaţiile sale cu privire la aspectul uman al Domnului. Răspunsul corect al lui Garbiel.
Capitolul 54 – Cei doisprezece sunt primiţi de patriarhi. Defectul de vorbire al lui Seth este vindecat pe loc de Abedam. Hrănirea celor doisprezece.
Capitolul 55 – Recunoştinţa lui Garbiel pentru masa primită. Discursul lui Abedam referitor la recunoştinţa excesivă.
Capitolul 56 – Instrucţiunile lui Enoh referitoare la maniera în care trebuie testată inima. Diferenţa dintre lumina intelectului şi lumina inimii. Iubirea temporară şi iubirea eternă.
Capitolul 57 – Enoh vorbeşte despre limba pregătită a lui Garbiel. Contemplarea interioară a acestuia.
Capitolul 58 – Viziunea lui Vratah referitoare la natura literelor.
Capitolul 59 – Viziunea timidului Sehel şi corespondenţa ei cu potopul din timpul lui Noe.
Capitolul 60 – Setea de cunoaştere este justificată. Hrana spiritului este adevărul, fundamentul tuturor adevărurilor este iubirea.
Capitolul 61 – Sehel comite o greşeala. Mărturia cutremurătoare a lui Abedam în faţa lui Sehel.
Capitolul 62 – Transfigurarea lui Sehel şi discursul lui de o profunzime şi de o înţelepciune sublimă.
Capitolul 63 – Umilinţa, gloria supremă a omului. Preţuirea prin iubire. Orgoliul lui Garbiel.
Capitolul 64 – Viziunea lui Horiadel. Ghidul omului – vocea sa interioară.
Capitolul 65 – Horiadel este numit scrib al semnelor şi maestru al ştiinţei corespondenţelor
Capitolul 66 – Discursul lui Abedam referitor la adevărata adoraţie a lui Dumnezeu. Evanghelia dăruirii juste.
Capitolul 67 – Viziunea interioară a lui Purhal
Capitolul 68 – Mustrarea lui Abedam adresată nesincerităţii lui Purhal. Explicarea viziunii lui Purhal
Capitolul 69 – Efectul mustrării adresate de Abedam lui Purhal asupra celor prezenţi. Abedam întăreşte inimile înspăimântate
Capitolul 70 – Discursul lui Juribael referitor la măreţia omului în calitatea sa de copil al lui Dumnezeu. Viziunea lui Juribael: cercurile din ce în ce mai mari născute din cercul unic al vieţii.
Capitolul 71 – Interpretarea dată de Abedam cel Mare viziunii lui Juribael. Secretul viu al smereniei şi iubirii de Dumnezeu.
Capitolul 72 – Viziunea lui Oalim. Cele trei inimi, fiecare în interiorul celeilalte
Capitolul 73 – Diversitatea infinită a individualităţilor spirituale. Viaţa în lumea spirituală
Capitolul 74 – Învăţătura divină trebuie verificată prin mărturia spiritului din interiorul inimii umane.
Capitolul 75 – Viziunea lui Thuarim: testul focului iubirii.
Capitolul 76 – Interpretarea teribilei viziuni a lui Thuarim: marele conflict dintre intelect şi inimă
Capitolul 77 – Cum poate fi descoperit cuvântul cel viu. Parabola fecioarei şi a peţitorului ei.
Capitolul 78 – Viziunea uriaşului Rudomin. Semnificaţia omului ca şi copil al lui Dumnezeu
Capitolul 79 – Educaţia secretă primită de Rudomin pentru a putea deveni profet. Măreţia spiritului uman
Capitolul 80 – Divinitatea oamenilor care au atins statutul de copii ai lui Dumnezeu
Capitolul 81 – Horedon este chemat să îşi relateze viziunea
Capitolul 82 – Demnitatea şi măreţia statutului de fiu al lui Dumnezeu
Capitolul 83 – Statutul de fiu al lui Dumnezeu este mai înalt decât prietenia faţă de Dumnezeu sau decât servitutea faţă de acesta.
Capitolul 84 – Viziunea lui Jorias, cel de-al zecelea vizionar. Principiul suprem al adevăratei înţelepciuni: iubirea, singura hrană care toate satisface spiritul.
Capitolul 85 – Noul contract pe care îl face Tatăl preasfânt cu copiii săi. Calea înţelepciunii şi calea iubirii.
Capitolul 86 – Jorias străluceşte în focul iubirii sale. Înţelepciunea, lumina născută din iubire. Universul dinlăuntrul omului.
Capitolul 87 – Discursul despre iubire al lui Jorias.
Capitolul 88 – Domnul îl uneşte prin căsătorie pe Jorias şi pe Besela, fiica lui Pariholi.
Capitolul 89 – Regulile Domnului pentru noii căsătoriţi. Cum trebuie îndeplinită corect (şi în toată libertatea) voinţa divină.
Capitolul 90 – Ambiţiosul Garbiel este umilit. Domnul doarme afară
Capitolul 91 – Fantomaticul soare al dimineţii. Adam se înfurie şi rosteşte un Blestem. Răbdarea şi seninătatea divină
Capitolul 92 – Furtuna de dimineaţă pe înălţimile sacre. Binecuvântarea de dimineaţă a Domnului.
Capitolul 93 – Grija lui Seth pentru hrănirea celor prezenţi. Discursul lui Abedam despre iubirea de aproape. Domnul promite să se întrupeze în linia descendenţilor lui Seth.
Capitolul 94 – Recunoştinţa umilă a lui Seth. Seth – fratele Domnului.
Capitolul 95 – Răsăritul soarelui pe culmile munţilor. Dorinţa stupidă a lui Adam de a saluta soarele. Mustrarea Domnului
Capitolul 96 – Fenomenele înspăimântătoare din timpul mesei de dimineaţă. Agitaţia şi anxietatea lui Adam.
Capitolul 97 – Garbiel şi Besediel sunt numiţi analişti. Cele doua cărţi: „Conflictul, mânia şi războiul lui Iehova” şi „Marea iubire şi înţelepciune a lui Iehova, slăvitul Dumnezeu”
Capitolul 98 – Cei doi mesageri descriu marile atrocităţi petrecute în regiunea dimineţii, comise de copiii din ţinuturile de jos.
Capitolul 99 – Kisehel şi Sethlahem în faţa armatei de copii din ţinuturile de jos
Capitolul 100 – Puterea iubirii şi graţia lui Dumnezeu, revărsată asupra lui Corodai, comandantul din ţinuturile de jos
Capitolul 101 – Discursul lui Enoh adresat lui Corodai şi armatei sale
Capitolul102 – Copiii din ţinuturile de jos – prizonieri voluntari ai graţiei şi compasiunii divine. Binecuvântarea părintească a lui Adam
Capitolul 103 – Hrănirea celor sărmani. Seth apare în formă dublă. Domnul binecuvântează masa. Horadal îi mulţumeşte Domnului.
Capitolul 104 – Hrănirea miraculoasă a oamenilor. Discursul plin de iubire şi de recunoştinţă al lui Horadal. A iubi înseamnă a trăi întru spirit
Capitolul 105 – Discursul lui Adam referitor la natura lui Satan şi la iubirea de femei
Capitolul 106 – Un caz în care poligamia este permisă.
Capitolul 107 – Corodai revelează un secret din trecutul său, petrecut la curtea lui Lameh, în oraşul lui Enoh
Capitolul 108 – Discursul Domnului referitor la efectul contrar al blestemului şi al mâniei.
Capitolul 109 – Numirea lui Horadal ca lider suprem al poporului său. Cele trei semne ale graţiei dăruite lui Horadal.
Capitolul 110 – Horadal şi poporul său se pregătesc de plecare. Discursul de adio al Domnului şi recomandarea de a iubi.
Capitolul 111 – Mesagerul Lamel execută o operaţiune de salvare. Fata salvată povesteşte despre ororile din oraşul lui Enoh.
Capitolul 112 – Domnul îi însărcinează pe Kisehel şi pe Sethlahem să conducă poporul lui Horadal la destinaţia promisă. Efectul Blestemului şi cel al Binecuvântării.
Capitolul 113 – Mustrarea Domnului adresată lui Adam, disperat din cauza prostiei sale.
Capitolul 114 – Viziunea lui Adam: femeia de pe soare care zdrobeşte capul şarpelui
Capitolul 115 – Slăvirea de către Adam a compasiunii lui Dumnezeu şi a manifestării Acestuia sub forma lui Abedam.
Capitolul 116 – Pura, fata din ţinuturile de jos, întreabă cine este Abedam.
Capitolul 117 – În Braţele lui Abedam, Pura îl caută pe Cel Preaînalt
Capitolul 118 – Seth cere permisiunea de a-i hrăni pe oameni. Hambarele goale. Binecuvântarea recunoştinţei
Capitolul 119 – Rafturile pline ale hambarului lui Seth – rezultatul credinţei acestuia. Discuţiile despre Domnul dintre paznici şi purtătorii coşurilor. Domnul se revelează pe Sine .
Capitolul 120 – Teama cărăuşilor. Pura este neliniştită în faţa sfinţeniei lui Abedam. Cuvintele liniştitoare ale lui Abedam. Domnul ca Dumnezeu şi Părinte
Capitolul 121 – Aranjarea mesei. Discursul Domnului referitor la obstacole şi limitări – condiţii sine qua non ale vieţii.
Capitolul 122 – Marea şi exemplara iubire a Purei pentru Domnul. Promisiunea făcută de Acesta Purei
Capitolul 123 – Miracolul întrupării lui Dumnezeu cel infinit. Maria este una cu Pura în spiritul ei
Capitolul 124 – Recunoştinţa faţă de Dumnezeu exprimată de inimă şi cea exprimată de limbă. Enigma distrugerii continue din lumea naturii. Sublima soluţie a Iubirii eterne.
Capitolul 125 – Discursul de mulţumire şi recunoştinţă al lui Enoh. Bucuria de a trăi: cea mai frumoasă expresie de mulţumire adusă Creatorului
Capitolul 126 – Chemarea lui Abedam îl trezeşte pe placidul Enos. Despre scopul existenţei umane
Capitolul 127 – Indolentul Enos respinge viaţa şi laudă non-existenţa
Capitolul 128 – Uimirea lui Abedam cel Cunoscut în faţa negării vieţii de către Enos. Cuvintele prin care Domnul îl linişteşte pe Abedam cel Cunoscut.
Capitolul 129 – Cântecul poetului Kenan referitor la viaţă.
Capitolul 130 – Răsplata lui Kenan pentru imnul său: nemurirea. Natura vieţii şi a morţii
Capitolul 131 – Căinţa lui Enos. Cei care neagă viaţa se tem de moarte. Despre fructele coapte ale spiritului şi despre cele necoapte ale trupului.
Capitolul 132 – Este o eroare să afirmi că lucrurile sunt trecătoare!
Capitolul 133 – Despre natura triplei naşteri. Naşterea fizică corectă.
Capitolul 134 – O evanghelie pentru flecari şi pentru lăudăroşi.
Capitolul 135 – Procreaţia în cadrul ordinii divine şi în afara acesteia.
Capitolul 136 – Mahalaleel îi mulţumeşte Domnului pentru lumina primită. Iubirea faţă de Dumnezeu este mai presus de teama de Dumnezeu, iar lacrimile de bucurie preţuiesc mai mult în faţa Domnului decât cele de căinţă.
Capitolul 137 – Recomandarea Domnului de a iubi şi de a fi fericiţi. Promisiunea zilei marii eliberări şi a mântuirii. Iubirea ca eliberator de sub jugul trupului şi al morţii
Capitolul 138 – Prin natura sa, omul este atras de-a pururi către Dumnezeu. Aparenta contradicţie care există între infinitatea lui Dumnezeu şi persoana finită, limitată, a Domnului Abedam.
Capitolul 139 – Gânditorii supersubtili se îndoiesc de natura duală a lui Dumnezeu. Explicaţiile lui Abedam aduc lumina asupra acestei chestiuni
Capitolul 140 – Iubirea – singura cale de adoraţie a Domnului. Pura este supusă unui test al iubirii. Cuvintele de aur ale Purei legate de adevăratul Tată.
Capitolul 141 – Pura şi Jared. Supunerea şi umilinţa Purei. Domnul le spune să se odihnească peste noapte
Capitolul 142 – Masa de luni dimineaţa. Domnul îi învaţă pe cei 12 mesageri să scrie şi să citească, iar pe fraţii lui Lameh să prelucreze metalele. Enoh este numit mare preot. Sfaturile Domnului. Binecuvântările Lui şi despărţirea de copiii înălţimilor sacre.
Capitolul 143 – Despre ziua de joi, sau ziua dezbaterilor. Discursul lui Abedam cel Cunoscut despre povara datoriei de învăţător
Capitolul 144 – Enoh explică motivele pentru care sarcina de învăţător sau de profet este atât de dificilă
Capitolul 145 – Sosirea celor doi mesageri. Stânjeneala lui Adam şi a lui Abedam cel Cunoscut.
Capitolul 146 – Discursul plin de înţelepciune al străinului referitor la scopul vizitei sale. Intuiţia lui Enoh
Capitolul 147 – Controversa legată de existenţa omului supus judecăţii, prin comparaţie cu omul perfect liber. Stânjeneala lui Enoh
Capitolul 148 – Insistenţa străinului. Răspunsul evaziv al lui Enoh. Contra-argumentul străinului. Enoh se simte din nou stânjenit
Capitolul 149 – Misiunea divină înseamnă smerire în faţa lui Dumnezeu şi a lumii. Discursul lui Enoh referitor la diferenţa care există între viaţa trăită întru Dumnezeu şi cea a omului obişnuit. Străinul întreabă care este diferenţa între o fiinţă creată şi un copil al lui Dumnezeu.
Capitolul 150 – Abedam cel îndrăzneţ este umilit de străin
Capitolul 151 – Marea înţelepciune a străinului. Omul este predestinat independenţei spirituale. Judecarea credinţei oarbe şi a celei în faţa autorităţii.
Capitolul 152 – Uimit, Enoh recunoaşte marea înţelepciune a discursului străinului. Parabola celor doi oameni satisfăcuţi şi a sutelor de înfometaţi.
Capitolul 153 – Reflecţiile lui Enoh referitoare la înţelepciunea străinului. Visul lui Abedam şi marea sa intuiţie
Capitolul 154 – Dialogul lui Enoh cu celălalt străin. Enoh şi Adam sunt puşi în încurcătură.
Capitolul 155 – Cuvintele tăioase ale lui Adam şi izgonirea străinului. Acesta îşi revelează identitatea.
Capitolul 156 – Discursul lui Abba referitor la relaţia dintre Tată şi copiii Săi Nu există decât UN SINGUR Dumnezeu şi UN SINGUR părinte.
Capitolul 157 – Tatăl preasfânt este înconjurat de copiii Săi. Adam îl recunoaşte în cel de-al doilea străin pe Abel. Încercarea inutilă a Marelui Mincinos, Satan, de a se opune Domnului.
Capitolul 158 – Avertismentul lui Abba referitor la viclenia şi răutatea lui Satan. Slăbiciunea lui Satan. Feriţi-vă de voi înşivă!.
Capitolul 159 – Misiunea lui Abel de a coborî printre predicatorii păcătoşi din oraşul lui Enoh. Pericolul trupului femeiesc
Capitolul 160 – Îndoielile celor patru veniţi din regiunea de miazăzi. Enoh pretinde că îl repudiază pe Dumnezeu. Efectul discursului său
Capitolul 161 – Enoh îi sfătuieşte pe cei patru să caute adevărul şi să îl recunoască singuri pe Dumnezeu.
Capitolul 162 – Cei patru se sfătuiesc între ei.
Capitolul 163 – Disputa dintre cei patru şi Enoh.
Capitolul 164 – Viziunea perfectă asupra lui Dumnezeu. Înţelepciunea – fructul unei inimii vii .
Capitolul 165 – Tripla natură a lui Abedam cel Mare şi natura lui Enoh – ca instrument al Domnului
Capitolul 166 – Diferenţa care există între rigoarea intelectului şi înţelepciunea inimii.
Capitolul 167 – Cuvântul lui Dumnezeu este precum apa cea vie. Parabola apei de ploaie, care este mai bună pentru plante decât apa de izvor
Capitolul 168 – Cei patru înţelepţi ai lumii îl recunosc în străin pe Domnul. Înţelepciunea şi iubirea – drumul cel lung şi drumul cel scurt pentru căutătorii lui Dumnezeu
Capitolul 169 – Iubirea – adevărata ofrandă şi adevărata formă de adoraţie. Domnul devine din nou invizibil.
Capitolul 170 – Rugămintea stupidă a lui Adam, adresată lui Enoh, de a ţine un discurs referitor la Domnul, care a dispărut de puţin timp. Răspunsul corect al lui Enoh.
Capitolul 171 – Umplerea miraculoasă a hambarelor lui Seth
Capitolul 172 – Prima biserică de pe pământ. Cei şapte mesageri coborâţi din munţi au ajuns în palatul lui Lameh din oraşul lui Enoh
Capitolul 173 – Cel de-al treilea nivel ai palatului lui Lameh; obstacolele de pe acest nivel în calea celor trei mesageri.
Capitolul 174 – Sethlahem le vorbeşte despre căinţă femeilor decăzute de pe cel de-al treilea nivel. Fetele de pe primele două nivele povestesc despre salvarea lor mirculoasă
Capitolul 175 – Discursul lui Lameh şi sarcina pe care le-a dat-o fetelor salvate. Cei trei mesageri îşi continuă drumul către camera lui Lameh. Furia neputincioasă a lui Lameh
Capitolul 176 – Discursul ferm adresat de Kisehel înrăitului tiran. Încăpăţânatul Lameh este silit de Kisehel să asculte.
Capitolul 177 – Cuvintele pline de forţă adresate de Kisehel lui Lameh. Conduşi de cei trei mesageri, Lameh şi garda sa de corp ajung la locul de execuţie
Capitolul 178 – Judecata aspră a curtezanelor lui Lameh
Capitolul 179 – Kisehel pune la încercare pretinsa divinitate a lui Lameh, care este redus la smerenie.
Capitolul 180 – Încăpăţânarea şi sfidarea lui Lameh. Discursul tăios al lui Kisehel şi răspunsul arogant al lui Lameh.
Capitolul 181 – Dialogul dintre Kisehel şi lăudărosul Lameh. Lameh este silit să stea singur timp de trei zile în locul de execuţie din afara oraşului
Capitolul 182 – Kisehel, Sethlahem şi Joram îi vizitează pe cei patru fraţi bolnavi. Spiritul lui Abel îl învaţă pe Kisehel importanţa virtuţii răbdării. Vindecarea celor patru bolnavi.
Capitolul 183 – Despre puterea rugăciunii rostite din inimă. Efectul pozitiv al postului pe care Lameh a fost silit să îl ţină. Căinţa lui Lameh şi graţia Domnului.
Capitolul 184 – Recunoştinţa exprimată de gură şi recunoştinţa inimii. Lameh cel recent convertit doreşte să cureţe tăbliţa din piatră.
Capitolul 185 – Lameh recunoaşte şi laudă iubirea părintească a lui Dumnezeu şi bunătatea acestuia. Căinţa şi iubirea celui convertit transformă murdăria păcatului în aur curat.
Capitolul 186 – Sarcina pe care i-o dă Kisehel lui Lameh: aceea de a construi un templu în care să fie depozitată preţioasa tăbliţă sacră
Capitolul 187 – Mesajul lui Lameh către poporul său. Soldaţii neascultători ai lui Lameh. Masa miraculoasă îi întăreşte pe soldaţi.
Capitolul 188 – Kisehel îl învaţă pe Lameh cum trebuie prelucrat aurul brut. Este chemat Thubalkain
Capitolul 189 – Masa luată pe locul în care urma să fie construit Templul. Discursul lui Kisehel referitor la destinul femeii. Discursul liniştitor adresat de Sethlahem fetelor şi femeilor
Capitolul 190 – Sarcina trasată de Sethlahem femeilor şi fetelor. Sosirea lui Thubalkain. Kisehel are un dialog cu necioplitul Thubalkain
Capitolul 191 – Necioplitul Thubalkain este paralizat de puterea voinţei lui Kisehel, învăţând astfel arta politeţii şi a bunului simţ.
Capitolul 192 – Viclenia lui Thubalkain este dată în vileag de Kisehel
Capitolul 193 – Thubalkain îşi recunoaşte greşeala, se căleşte şi este eliberat. Dorinţa lui Thubalkain şi promisiunea lui Kisehel.
Capitolul 194 – Rugăciunea corectă şi emoţionantă a lui Thubalkain. Rugăciunea de recunoştinţă a lui Kisehel. Dintre nori se aude vocea Tatălui
Capitolul 195 – Thubalkain începe pregătirile pentru săpături. Intrarea în reşedinţa lui Lameh.
Capitolul 196 – Pregătirile pentru festin. Aşezarea tăbliţei sacre în camera tronului. Discursul lui Kisehel referitor la puterea vindecătoare a adevărului
Capitolul 197 – Adoraţia sinceră a lui Lameh faţă de Dumnezeu. Uimirea lui Thubalkain. Cuvintele rostite de Kisehel pe tema focului purificator al iubirii.
Capitolul 198 – Discursul victorios al lui Lameh şi mărturisirea sa plină de smerenie. Răspunsul lui Kisehel.
Capitolul 199 – Apariţia amăgitoare a falsei Naeme. Lameh şi Thubalkain se zbat între tentaţie şi îndoială
Capitolul 200 – Demascarea falsei Naeme
Capitolul 201 – Discursul lui Kisehel referitor la frăţia şi la egalitatea dintre oameni. Despre adevărata regalitate.
Capitolul 202 – Festinul din sala de mese. Thubalkain îşi alege o mireasă şi se căsătoreşte cu ea
Capitolul 203 – Zvonurile din oraş. Discursul plin de forţă al lui Kisehel adresat lui Lameh şi nuntaşilor speriaţi.
Capitolul 204 – Confruntarea cu rebelii.
Capitolul 205 – Lameh şi Thubalkain îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru puterea revărsată asupra lor. Discursul lui Kisehel referitor la tentaţiile la care este supus omul.
Capitolul 206 – Îndoielile lui Lameh referitoare la natura dorinţei şi a tentaţiei. Kisehel explică liberul arbitru al omului cu ajutorul unui exemplu
Capitolul 207 – Lameh continuă să fie trist la gândul că omul nu poate face nimic care să aibă valoare în faţa lui Dumnezeu. Kisehel îi explică faptul că singura cale care poate conduce la iubirea cea pură este umilinţa.
Capitolul 208 – Jurământul lui Lameh şi contractul de iubire cu Domnul. Mărturia lui Kisehel în faţa marelui duşman invizibil al vieţii, Satan.
Capitolul 209 – Vizita la şantierul de construcţie a templului. Eforturile binecuvântate de Dumnezeu ale lucrătorilor lui Thubalkain. Activitatea – un instrument de prezervare şi de consolidare a vieţii.
Capitolul 210 – Sosirea muncitorilor chemaţi pentru construirea templului. Viziunea lui Mura, constructorul-şef. Răsplătirea şi numirea lui în calitate de şef al şantierului de către Lameh.
Capitolul 211 – Dorinţa lui Mura de a înţelege. Lameh îl sfătuieşte să fie răbdător. Adevăratul jalon al templului
Capitolul 212 – Instrucţiunile date de Mura meşterilor constructori. Indicaţiile lui Kisehel referitoare la modul corect de a conduce un stat şi trimiterea celor cinci mesageri către celelalte oraşe.
Capitolul 213 – Kisehel şi Lameh pe străzile oraşului lui Enoh. Vizita la Muntele Şerpilor şi curăţarea acestuia de către Kisehel.
Capitolul 214 – Minunata panoramă vizibilă din vârful muntelui şerpilor. Corespondenţa spirituală a actului de curăţare a muntelui de şerpi
Capitolul 215 – Relaţia care există între iubire şi credinţă, şi cea dintre iubire şi cunoaştere. Parabola fecioarei şi a celor doi peţitori.
Capitolul 216 – Recunoaşterea de sine a lui Lameh. Iubirea – calea corectă către Dumnezeu. Dorinţa lui Lameh de a asculta o nouă parabolă este refuzată cu înţelepciune de Kisehel
Capitolul 217 – Marea adunare din faţa palatului regal. Discursul lui Lameh adresat poporului său. Excelentul discurs al bătrânului necunoscut adresat oamenilor
Capitolul 218 – Vorbitorul necunoscut îşi dezvăluie identitatea, dovedindu-se a fi marele preot Enoh. Iubirea arzătoare a lui Lameh faţă de Domnul.
Capitolul 219 – Adorarea Numelui sacru înscris pe tăbliţa de aur din camera tronului lui Lameh. Discursul lui Enoh referitor la iubire ca singură modalitate de adoraţie a lui Dumnezeu.
Capitolul 220 – În calitatea Sa de iubire şi înţelepciune infinită, Dumnezeu este adevărul suprem. Destinul omului
Capitolul 221 – Masa comună. Este anunţată terminarea templului. Răsplata constructorului-sef. Discursul lui Enoh adresat meşterilor
Capitolul 222 – Respectul exagerat al lui Thubalkain faţă de Enoh. Discursul lui Enoh referitor la adevăratul respect şi la căsătoria dintre rude. Noaptea sfântă petrecută pe muntele curăţat.
Capitolul 223 – Vântul puternic şi marea de foc. Vocea Domnului se aude de deasupra cercului de foc. Răsare soarele şi apare un nou vizitator venit din munţi.
Capitolul 224 – Discursul lui Enoh, plin de o iubire arzătoare faţă de Tatăl preasfânt. Tatăl preasfânt aprobă extazul plin de iubire al lui Enoh. Convertirea lui Lameh – o mărturie a puterii iubirii divine.
Capitolul 225 – Lameh întreabă care este numele tânărului necunoscut. Kisehel îi dă un răspuns evaziv. Discursul tânărului adresat poporului
Capitolul 226 – Lameh intră în camera tronului alături de Tatăl preasfânt, pe care nu L-a recunoscut încă. Domnul este simultan cheia şi poarta.
Capitolul 227 – Micul dejun din marea sală de mese a lui Lameh. Lameh este numit preot al poporului său. Discursul lui Enoh referitor la preoţie şi la regalitate. Lipsa rugăciunii de dinaintea mesei. Tatăl preasfânt îşi revelează identitatea în faţa lui Lameh.
Capitolul 228 – Discursul Domnului referitor la adevărata devoţiune faţă de Dumnezeu
Capitolul 229 – Întrebarea lui Lameh referitoare la expresia fizică a sentimentelor. Orice face iubirea pură este justificat în faţa lui Dumnezeu
Capitolul 230 – Solicitarea prostească a lui Lameh de a primi legi pe care să le respecte. Revelaţia Domnului referitoare la judecata legii şi la libertatea oferită de iubire
Capitolul 231 – Teama prostească a lui Lameh că Domnul s-ar putea mânia pe el. Revelaţiile Domnului referitoare la „mânia” lui Dumnezeu
Capitolul 232 – Adevărata iubire faţă de Dumnezeu. Parabola prinţului şi a copiilor săi.
Capitolul 233 – Discursul inspirat al lui Lameh referitor la adevăratul sacrificiu al inimii. Lameh îl roagă pe Domnul să-i spună ce s-a întâmplat cu cei doi fii dispăruţi ai săi, Jubal şi Jabal. Cuvintele de alinare ale Domnului.
Capitolul 234 – Încercarea zadarnică a lui Lameh de a duce tăbliţa foarte grea. „Fără Mine – nu puteţi face nimic; alături de Mine – puteţi face orice!”.
Capitolul 235 – Discursul Domnului referitor la povara legii. De ce nu va putea împlini niciodată omul în totalitate o lege divină? Porunca smereniei inimii şi a iubirii.
Capitolul 236 – Marea mulţime strânsă în afara palatului. Tulburarea lui Lameh. Iubirea şi răbdarea – principalele chei împotriva obstacolelor.
Capitolul 237 – Lameh se simte din nou tulburat din cauza mulţimii. Fericirea şi beatitudinea – destinul omului.
Capitolul 238 – Splendoarea şi aranjamentul interior al templului. Ordinea serviciului religios
Capitolul 239 – Neliniştea şi tristeţea lui Lameh în faţa altarului. Explicaţiile Domnului referitoare la ordinea din templu îl liniştesc pe Lameh. Binecuvântarea altarului.
Capitolul 240 – Apariţia celor doi heruvimi lângă altar şi a norului luminos deasupra acestuia. Uimirea lui Enoh în faţa sublimei ordini instituite de Domnul în ţinuturile de jos şi explicaţiile Domnului. Domnul redevine invizibil.
Capitolul 241 – Discursul lui Enoh referitor la inutilitatea credinţei şi iubirii faţă de Dumnezeu, atunci când acestea devin obligatorii prin prezenţa vizibilă a Domnului. Natura umilinţei.
Capitolul 242 – Discursul lui Enoh adresat lui Lameh, referitor la activitatea sa ca preot al templului. Regulile de examinare a vizitatorilor în curtea interioară a templului
Capitolul 243 – Uimirea lui Lameh în faţa splendorii templului. Incapacitatea lui de a înţelege corespondenţa spirituală a structurii templului. Enoh vorbeşte despre necesitatea ca marele preot al templului să fie învăţat direct de Dumnezeu
Capitolul 244 – Alaiul se întoarce în oraş. Tumultul. Sfatul bun al lui Enoh şi explicaţia raţională a lui Lameh adresata poporului.
Capitolul 245 – Discursul lui Enoh referitor la natura hranei. Un sfat legat de moderaţie.
Capitolul 246 – Lameh dă dispoziţie ca săracii oraşului şi deţinuţii să fie hrăniţi într-un festin al iubirii. Uimirea lui Brudal, cel care serveşte la masă. Familia închisă a acestuia
Capitolul 247 – Dialogul dintre Enoh şi Lameh referitor la întârzierea mesei. Enoh îi explică lui Lameh corespondenţele spirituale ale templului şi ale interiorului acestuia.
Capitolul 248 – Adunarea slăviţilor oaspeţi în marea sală a tronului. Fructele miraculoase de pe mese. Sediul şi originea răului din inima omului
Capitolul 249 – Cina festivă. Cearta dintre săracii care au ajuns prea târziu şi servitorii lui Lameh. Unul dintre săraci, pe jumătate gol, se dovedeşte a fi Domnul însuşi.
Capitolul 250 – Enoh şi Domnul – în forma omului sărman. Despre esenţa divinităţii atotputernice şi despre sărăcia Tatălui
Capitolul 251 – Profunda emoţie a lui Enoh la auzul sărăciei voluntar acceptate a Tatălui. Revelarea măreţiei iubirii părinteşti a Domnului pentru copiii Săi. Indicii referitoare la întruparea Domnului şi la moartea Sa pentru ispăşirea păcatului originar.
Capitolul 252 – Enoh îşi exprimă îndoielile cu privire la moartea mântuitoare a Domnului. Marea revelaţie a Domnului referitoare la esenţa iubirii lui Dumnezeu, a vieţii, luminii şi înţelepciunii divine. Despre Omul-Dumnezeu Iisus – Cuvântul lui Dumnezeu devenit trup
Capitolul 253 – Îndoielile şi diferitele opinii ale oaspeţilor referitoare la misteriosul om sărman.
Capitolul 254 – Oaspeţii sărmani au suspiciuni în ceea ce îl priveşte pe Lameh. Sfatul bun al Domnului şi discursul fratern adresat de Lameh oaspeţilor sărmani.
Capitolul 255 – Lameh se adresează mulţimii în calitate de rege. El le vorbeşte oamenilor despre prezenţa vizibilă a Tatălui în persoana omului sărman. Discursul ameninţător al câtorva oaspeţi increduli. Mustrarea Domnului adresată acestora.
Capitolul 256 – Lameh argumentează în faţa incredulilor divinitatea omului sărman. Viziunea unilaterală a incredulilor despre Dumnezeu
Capitolul 257 – Discuţia Domnului cu raţionaliştii orbi, excesiv de subtili. Iubirea smerită faţă de Dumnezeu – singura cale către lumină. Ghidarea spirituală a umanităţii şi evoluţia el către libertatea voinţei
Capitolul 258 – Incredulii se sfătuiesc între ei. Discursul plin de iubire şi de înţelepciune al unuia dintre ei, care L-a recunoscut pe Tatăl dincolo de masca Sa de om sărman
Capitolul 259 – Toţi incredulii îl recunosc pe Tatăl. Discursul Domnului referitor la diferitele viziuni pe care le au oamenii asupra lui Dumnezeu şi la cauzele acestora
Capitolul 260 – Discursul raţionalistului orb din punct de vedere spiritual
Capitolul 261 – Răspunsul Domnului: lipsa umilinţei, a iubirii şi a intenţiei curate sunt cauzele orbirii celui incredul. Este imposibil să descoperi lumina pe calea raţiunii.
Capitolul 262 – Discuţia dintre incredulul mustrat şi unul din prietenii săi
Capitolul 263 – Sfătuit de prietenul său, incredulul avansează pe calea recunoaşterii Domnului
Capitolul 264 – Teama lui Terhad cel nou convertit în faţa Domnului. Cuvintele clarificatoare şi de alinare ale Acestuia adresate celui temător
Capitolul 265 – Discursul inspirat al lui Terhad şi declaraţia sa de iubire, plină de ardoare, pentru Domnul. Domnul se simte mişcat şi face o mare promisiune în ceea ce priveşte misiunea spirituală a pământului
Capitolul 266 – Mărturia Domnului adresată lui Terhad. Despre judecată şi despre modul în care poate fi prevenită aceasta. Terhad este numit gardian-şef al curţii interioare a templului.
Capitolul 267 – Nemulţumiţii plini de gelozie. Replica Domnului adresată nemulţumiţilor.
Capitolul 268 – Recunoştinţa exprimată de Lameh pentru numirea lui Terhad ca gardian-şef al curţii interioare a templului. Planul Domnului de construire a unui templu pe muntele curăţat de şerpi. Domnul devine din nou invizibil
Capitolul 269 – Discursul înţelept al lui Enoh referitor la natura lui Dumnezeu şi la viziunea spirituală corectă. Vocea Domnului în inima omului. Avertismentul împotriva falşilor profeţi
Capitolul 270 – Oaspeţii se odihnesc peste noapte în casa lui Lameh. Răspunsul glorios al Tatălui adresat lui Lameh şi referitor la tăcerea interioară din timpul rugăciunii.
Capitolul 271 – Serviciul de dimineaţă al lui Enoh şi discursul adresat fraţilor săi. Ofranda spirituală arsă pe muntele curăţat de şerpi
Capitolul 272 – Masa de dimineaţă şi despărţirea de săracii binecuvântaţi. Cuvintele de rămas bun ale lui Enoh adresate lui Lameh şi dispariţia lui subită.
Capitolul 273 – Enoh şi cei şapte mesageri pe drumul către înălţimile sacre. Aventura cu dragonul. Discursul mincinos al dragonului despre Dumnezeu şi creaţia Sa
Capitolul 274 – Dialogul lui Enoh cu dragonul. Dispariţia dragonului.
Capitolul 275 – Efectul hipnotic al discursului dragonului asupra celor şapte mesageri. Enoh demonstrează falsitatea minciunilor dragonului prin explicaţiile sale pline de înţelepciune. De ce este tentat omul
Capitolul 276 – Sosirea şi primirea pe înălţimile sacre. Mustrarea lui Enoh adresata lui Kisehel, care se teme de Domnul. Uranion întreabă ce s-a întâmplat în ţinuturile de jos. Enoh dă raportul
Capitolul 277 – Adam şi patriarhii îi salută pe mesagerii întorşi acasă. Adam îi pune o sumedenie de întrebări lui Enoh. Acesta îi recomandă să aibă răbdare. Pura şi Naeme se întâlnesc cu un necunoscut venit din regiunea de miazăzi
Capitolul 278 – Străinul discută cu Pura, Naeme şi Ghemela, despre procreaţie. Celelalte femei sunt îngrozite
Capitolul 279 – Răspunsul bine intenţionat al lui Uranion adresat femeilor isterizate. Ghemela şi străinul. Necunoscutul îşi revelează Identitatea divină. Scena de iubire din vârful dealului stârneşte ţipetele femeilor. Enoh şi Domnul
Capitolul 280 – Întrebarea plină de curiozitate a lui Adam şi răspunsul lui Enoh. Domnul o cheamă pe Purista în vârful dealului. Mânia femeilor. O evanghelie a femeilor, rostită de Eva. Enoh şi Sehel. Transfigurarea lui Sehel

Sursa (text html): Forum Unique

Citeste online textul in format pdf.

Casa_(Gospodăria)_Domnului_(Vol.2)

Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns