De la iad la rai (Robert Blum) – volumul 3 – Dicteu Divin prin Jakob Lorber

De la iad la rai (Robert Blum)
Drumul unui suflet (Robert Blum) după moartea trupului
Volumul 3
Dicteu Divin prin Jakob Lorber


Cuprins

 • Capitolul 172. Povestea vieţii pământeşti a lui Cado – Alte încercări ale inimii. Demonica Minerva în caleaşca statală. Pietrele lui Cado destinate apărării ……. pag 1
 • Capitolul 173. Dialog între Cado şi Minerva. Proba groazei a conducătoarei Iadului – adevărata piatră a înţelepţilor a lui Cado. Dumnezeul Iisus este învingător! Numele Său este o oroare pentru Iad ……. pag 2
 • Capitolul 174. Înţelepciunea lui Cado faţă de orbirea Minervei. Recunoaşte-l pe omul-Dumnezeu Iisus! ……. pag 4
 • Capitolul 175. Condiţiile Minervei de predare – replica lui Cado. ……. pag 5
 • Capitolul 176. Cado primeşte un sprijin îngeresc – Propunerile Minervei – Iadul prezintă alte chipuri de groază ……. pag 8
 • Capitolul 177. Minerva adulmecă un şiretlic al Divinităţii – Cado îi explică motivul. Un veşmânt cade din Cer – Curiozitatea Minervei ……. pag 10
 • Capitolul 178. Minerva se răzgândeşte şi se apropie. Ultimii paşi dinainte de ţel ……. pag 11
 • Capitolul 179. Sfârşitul luptei şi întorsătura. Fiinţa arhetipală mândră a lui Satan reapare – Cado rămâne neînduplecat. Pilda luntraşului salvator ……. pag 12
 • Capitolul 180. Cado se înviorează cu pâine şi vin – Mânia Minervei. Învăţăturile limpezi ale lui Cado relativ la lipsa ei de valoare ……. pag 14
 • Capitolul 181. Bathianyi şi Miklos comentează această scenă. Minerva face ultimul pas – veşmântul ceresc drept răsplată. Consecinţe posibile ale mântuirii depline a lui Satana ……. pag 15
 • Capitolul 182. Noile subterfugii ale Minervei – Riposta lui Cado. Despre ispăşire şi convertire – Fapte importante pentru mântuire ……. pag 17
 • Capitolul 183. Splendoarea Minervei în rochia cerească. Robert şi Sahariel îşi dezvăluie prezenţa. Educarea într-o adevărată libertate şi autonomie ……. pag 18
 • Capitolul 184. Sahariel despre Amin – Propunerea de iubire a Minervei. Răspunsul înţelept al mesagerilor cereşti – Pilda celor două fântâni. Cado dezvăluie situaţia ……. pag 20
 • Capitolul 185. Minerva vrea să se justifice. Replica lui Cado – Demascarea răutăţii ei. Sahariel intenţionează să plece ……. pag 22
 • Capitolul 186. Minerva îşi revendică în continuare drepturile – Îndelunga răbdare a lui Sahariel. Mânia lui Bathianyi datorată caracterului incorigibil al Minervei ……. pag 23
 • Capitolul 187. Ieşirea teatrală din scenă a Minervei la ultima ei luptă. Sahariel, Robert şi Cado se întorc acasă. Domnul îl primeşte pe Cado ……. pag 25
 • Capitolul 188. Domnul despre Robert şi Helena – Revederea celor doi soţi. O adevărată pereche cerească ……. pag 27
 • Capitolul 189. Ciprian în faţa lui Dumnezeu – Cea mai bună recunoştinţă. Modul de a conduce al lui Dumnezeu – Căile de judecată de la Roma. ……. pag 28
 • Capitolul 190. Cererea de mântuire a Patriarhilor – Răspunsul Domnului. Pregătiri pentru revenirea Domnului. ……. pag 29
 • Capitolul 191. Pătrunderea în sala desăvârşirii. Robert şi Helena, urmaţi de Cado, în faţa porţii închise a Cerului. Minerva reapare. ……. pag 30
 • Capitolul 192. Minerva în faţa porţii, întâlnire dură cu Helena. ……. pag 32
 • Capitolul 193. Înţelepciunea hindusă în privinţa Satanei. Avertizarea la răbdare. Un loc mic poate fi mai uşor măturat decât întreaga Creaţie. ……. pag 34
 • Capitolul 194. Teoria satanică despre ispitire a Minervei. Nimicitoarea rectificare a lui Cado. ……. pag 35
 • Capitolul 195. Minerva şi Helena. O descărcare salutară. Cado vorbeşte despre împărăţie ca bici educaţional. Minerva pleacă. ……. pag 37
 • Capitolul 196. Mînia lui Robert şi a Helenei în faţa porţii cereşti. Sfatul înţelept al lui Cado. ……. pag 38
 • Capitolul 197. Poarta se deschide şi se zăreşte oraşul Viena. Esenţa acestor aparenţe. Robert este uluit de înţelepciunea lui Cado. ……. pag 40
 • Capitolul 198. Comportare ciudată a societăţii faţă de aparentul Cado. Robert îl recunoaşte, împreună cu Helena, pe înaltul lor prieten Dumnezeiesc. ……. pag 42
 • Capitolul 199. Intrarea societăţii în Viena aparentă. Scene populare la biroul de control al paşapoartelor. ……. pag 43
 • Capitolul 200. Sergentul de la vamă îl examinează pe Domnul. El acordă societăţii trecere liberă. Un încasator de impozite îl urmează pe Domnul. ……. pag 46
 • Capitolul 201. Încasatorul de impozite este acceptat de Domnul, dar sergentul este trimis înapoi. Decurgerea misiunii lui Pavel în hanul „La bunul păstor”. ……. pag 48
 • Capitolul 202. Pavel în clubul proletar „La bunul păstor”. Apostolul preface bancnota în aur. Teoria inflaţionistă şi vârtejul vieţii. Pilda alergătorilor la curse. ……. pag 49
 • Capitolul 203. Cei şase convertiţi. Strădania lui Pavel faţă de ceilalţi. Discurs despre vremea unui har deosebit. Plăcerea orbitoare a cărnii. ……. pag 51
 • Capitolul 204. Bunul răspuns al unuia din grup. Ultimele cuvinte adresate de Pavel celor încăpăţânaţi. Vienezul cel vesel şi tirolezul cel aspru. Cu toţii merg mai departe. ……. pag 53
 • Capitolul 205. Presupunerile fantastice ale celor raliaţi. Noi întâlniri ciudate. Strămoşii demult morţi ai Casei de Habsburg-Lothringen. ……. pag 56
 • Capitolul 206. În cripta imperială a capucinilor, în sicrie se află multă moarte! Problema principală este Iisus. Păreri diferite asupra Romei. ……. pag 58
 • Capitolul 207. Dorinţele spiritelor domnitorilor. Povestirea lor despre călăreţul de foc şi profeţia acestuia în privinţa sfârşitului lumii şi a revenirii Domnului. Domnitorii solicită ajutor pământesc. Pavel le promite ajutor spiritual. ……. pag 59
 • Capitolul 208. Continuarea învăţăturii despre dinastii. Pilda cu păstorul cel leneş. Dinastiile există numai din cauza popoarelor. Avertizare spre smerenie şi îndreptarea spre Domnul. ……. pag 61
 • Capitolul 209. Un vechi membru al dinastiei în faţa lui Dumnezeu. Dinastul solicită o adevărată minune dumnezeiască. ……. pag 62
 • Capitolul 210. Minunile şi efectul lor. Membrul dinastiei recunoaşte înţelepciunea Domnului. Convertirea sa la Hristos cu rezerve. Membrii dinastiei se sfătuiesc. ……. pag 63
 • Capitolul 211. Maria Teresa şi alţi câţiva membri ai dinastiei sunt de acord cu părintele dinastiei Rudolf – Rugămintea adresată Domnului să-i scoată afară din criptă. Buna mărturie în privinţa lui Rudolf. ……. pag 65
 • Capitolul 212. Cuvintele generatoare de trezire spirituală ale lui Pavel, adresate membrilor dinastiei. Apostolul le arată crimele comise în timpul domniei lor şi le promite mila Domnului. ……. pag 66
 • Capitolul 213. Cuvintele lui Pavel adresate împăratului încăpăţânat. Răspunsul la fel de încăpăţânat al acestuia. ……. pag 67
 • Capitolul 214. Cum se socoteşte durata vieţii în lumea de dincolo – O cerinţă istorică. Pilda scamatorilor – Adevărata strălucire a unei curţi împărăteşti. ……. pag 68
 • Capitolul 215. Relatarea vieţii mândrului Carol. Pavel îl zguduie pe cel arogant. Convorbirea lui Carol cu Iisus. Rugămintea finală de acordare a milei şi a harului şi eliberarea. ……. pag 70
 • Capitolul 216. Călugării cerşetori lacomi de la ieşirea din cavou. ……. pag 72
 • Capitolul 217. In faţa domului lui Ştefan. Rugămintea corectă a membrilor eliberaţi ai dinastiei. Dificila mântuire a orgoliului spiritual. ……. pag 73
 • Capitolul 218. Experienţele cu clericii ale împăratului Joseph. Motivul morţii timpurii a acestui împărat, desemnat acum ca înger de judecată asupra Romei. ……. pag 74
 • Capitolul 219. Adevărata fiinţă a arhiepiscopului Migatzi. Convorbirea dintre acesta şi Joseph. Privire aruncată în noaptea întunecată a preoţilor. ……. pag 75
 • Capitolul 220. Joseph i-l arată pe Domnul arhiepiscopului Migatzi. Migatzi declară lumea de dincolo ca fiind o iluzie şi pe Joseph ca fiind nebun. Joseph referitor la cauzele morţii sale. ……. pag 77
 • Capitolul 221. Migatzi dă o altă explicaţie morţii lui Joseph. El cere dovezi în privinţa lui Iisus. Cuvântarea lui Joseph despre spiritul iubirii ca singurul semn al lui Dumnezeu. ……. pag 78
 • Capitolul 222. Convorbirea lui Migatzi cu sine însuşi. El ar dori să-L mărturisească pe Domnul, dar se teme de tovarăşii săi de breaslă. Joseph îl ajută să iasă din încurcătură. ……. pag 80
 • Capitolul 223. Tovarăşii de breaslă ai lui Migatzi. Preşedintele cu chip de măgar. Recunoaşterea lui Dumnezeu de către Migatzi. Judecata acestuia asupra Romei. Răspunsul episcopilor. ……. pag 82
 • Capitolul 224. Furia neputincioasă a reprezentanţilor Bisericii romane, necruţători, lacomi şi mincinoşi. Cuvintele de tunet ale „Împăratului ereticilor”. ……. pag 84
 • Capitolul 225. Măsuri ale căpeteniilor Bisericii. Domnul vorbeşte despre trezirea credinţei. Smerirea ca medicament împotriva orgoliului. ……. pag 85
 • Capitolul 226. Domnul vorbeşte despre liturghie şi despre condamnarea veşnică. ……. pag 87
 • Capitolul 227. Cuvintele explicative al Domnului despre „prăpastia de netrecut” şi despre iertarea „păcatelor de moarte”. ……. pag 88
 • Capitolul 228. Marele „exorcism” şi ajutorul ratat al „Celei pline de durere”. ……. pag 90
 • Capitolul 229. Cuvântare aducătoare de lumină a unui slujitor eretic al bisericii. ……. pag 91
 • Capitolul 230. Slujitorul bisericesc continuă să răspândească lumină. Adevăruri dure în privinţa Eminenţei Sale romane. ……. pag 93
 • Capitolul 231. Slujitorul bisericesc despre egalitatea creştină şi despre inegalitatea bisericească. Marele preot îl condamnă pe eretic. ……. pag 95
 • Capitolul 232. Domnul îi oferă paracliserului mântuirea. Flăcări puternice pentru condamnaţi, încheierea scenei din domul lui Ştefan. ……. pag 97
 • Capitolul 233. Soarta preoţilor Domnului. Esenţa spiritelor înţelepciunii şi dificila lor convertire la iubire. Patrula de militari din lumea cealaltă. ……. pag 99
 • Capitolul 234. O nouă sarcină a lui Robert. Domnul vorbeşte despre starea de soldat. ……. pag 101
 • Capitolul 235. Discursul lui Robert adresat trupei de soldaţi. El încearcă să le aducă limpezime în privinţa împărăţiei spirituale. ……. pag 102
 • Capitolul 236. Răspunsul ofiţerului neîncrezător. Helena se amestecă în convorbire. ……. pag 103
 • Capitolul 237. Drumul inimii ofiţerului. Dumnezeu-Tatăl se revelează celui iubitor. ……. pag 105
 • Capitolul 238. Ofiţerul ca vestitor al mântuirii. El alungă îndoielile mulţimii şi o conduce la Domnul.. ……. pag 106
 • Capitolul 239. Întrebări şi probleme puse de popor. Răbdarea ofiţerului este pusă la încercare. ……. pag 108
 • Capitolul 240. Alte câteva istorisiri de vieţi. Alte probe de răbdare pentru ofiţer. ……. pag 109
 • Capitolul 241. O poveste de viaţă impresionantă, care-l interesează inclusiv pe ofiţer. ……. pag 111
 • Capitolul 242. Continuarea istoriei vieţii Mathildei. Dezvăluiri triste. ……. pag 113
 • Capitolul 243. Harul şi îndurarea lui Dumnezeu. Celor doi despărţiţi li se îngăduie să se regăsească în faţa lui Dumnezeu. Sfântul deliciu al Cerului cel mai înalt. ……. pag 116
 • Capitolul 244. Plutonierul evreu, un prieten înfocat al lui Mesia în spiritul lui David. ……. pag 117
 • Capitolul 245. Iubirea ca izvor al întregii înţelepciuni şi ca putere de expresie. Arta poeziei creată raţional şi din simţire. Rugămintea ofiţerului de a i se acorda mai multă iubire şi răspunsul lui Dumnezeu. ……. pag 119
 • Capitolul 246. Despre izvorul celei mai înalte înţelepciuni. Un îndemn către amplificarea iubirii divine. ……. pag 119
 • Capitolul 247. Iubirea lui Dumnezeu şi iubirea unei femei. Orice iubire trebuie să pornească din iubirea faţă de Dumnezeu. ……. pag 120
 • Capitolul 248. Despre adevărata iubire faţă de Dumnezeu. Pilda despre portiţa cea îngustă şi povara cea mare. Un „Tatăl nostru” ceresc. ……. pag 121
 • Capitolul 249. Domnul vorbeşte despre „Tatăl nostru”. Cearta pentru un loc la pieptul Tatălui. Helena despre iubirea de Dumnezeu şi iubirea fraternă. ……. pag 123
 • Capitolul 250. Robert îl învaţă pe Petru despre adevărata maturitate a iubirii. Pilda despre pasărea Phoenix şi cea despre teascul de struguri. ……. pag 125
 • Capitolul 251. Avalanşa de iubire a lui Petru faţă de Tatăl. Rămas bun de la aparenta Vienă. ……. pag 126
 • Capitolul 252. Pilda despre împăratul sever şi drept, pe care l-a învins iubirea. ……. pag 127
 • Capitolul 253. Ceea ce face iubirea este bine făcut. Lasă-te condus numai de ea! ……. pag 128
 • Capitolul 254. Rugăciunea de binecuvântare dinainte de mâncare. Despre Swedenborg. Binecuvântarea Casei de Habsburg. Influenţa spiritelor şi a îngerilor asupra oamenilor. Legea fundamentală a libertăţii voinţei. ……. pag 128
 • Capitolul 255. Cuvântul de încheiere al Domnului: Rămâneţi în spiritul iubirii! Din iubire provine înţelepciunea, şi din înţelepciune iubirea – ordinea veşnică a vieţii întru Dumnezeu. ……. pag 130
 • Capitolul 256. Sfânta societate părăseşte Viena şi trece Alpii la Am Semmering. Domnul vorbeşte despre pietrele de hotar şi despre ţinutul şi poporul din Steiermark. ……. pag 131
 • Capitolul 257. Convorbiri despre vremurile vechi şi cele noi. Lumea nu a fost niciodată bună, ci întotdeauna doar câţiva oameni – puţini – au fost buni în ea. ……. pag 132
 • Capitolul 258. La Mürzzuschlag. Despre epoca tehnicii. Lipsesc credinţa şi iubirea, şi de aceea, lipseşte adevărata binecuvântare. ……. pag 134
 • Capitolul 259. La Frohnleiten. Spiritele încuiate ale Bisericii. ……. pag 135
 • Capitolul 260. O altă scenă cu spirite. Domnul cu ai Săi la Reinerkögel. Spirite din înălţimile muntelui căutătoare de mântuire. ……. pag 136
 • Capitolul 261. Aflux de demoni şi de spirite ale naturii. Despre esenţa spiriduşilor de munte. Jakob Lorber, căruia Domnul îi dictează prin îngerul său, se află împreună cu cei fideli lui în cercul sfintei societăţi. ……. pag 138
 • Capitolul 262. Spirite călătoare din constelaţia Iepurelui. Lumina şi iubirea, cu efectele lor diferite ……. pag 139
 • Capitolul 263. Trei episcopi din Graz sosesc pe nori. Un iezuit ca mesager. Sebastian cel însetat de putere şi cei doi colegi ai lui mai buni. Judecata despre eradicarea orgoliului. ……. pag 141
 • Capitolul 264. Sebastian este luat prizonier de către Spiritele păcii. Pătura de zăpadă ca judecată aparte pentru cei răzvrătiţi împotriva ordinii lui Dumnezeu. ……. pag 143
 • Capitolul 265. Despre spiritele naturii şi elementele stelare din sufletul omenesc. Cum se pot dezvolta din Dumnezeu şi spirite impure. Vizita celor şaptesprezece vechi prelaţi din Rein ……. pag 144
 • Capitolul 266. Sfânta vanitate a episcopilor. Numai Dumnezeu este bun. Se apropie nişte spirite întunecate şi nişte biete suflete bolnave, care găsesc un tratament corespunzător. ……. pag 147
 • Capitolul 267. Cel ce-i primeşte pe săraci, mă primeşte pe Mine! Mântuirea şi consolarea sufletelor însetate. Fecioara iubitoare. ……. pag 148
 • Capitolul 268. Cei doi mesageri la noua Marie. Pilda cu firele de iarbă şi stejarul. Despre starea spirituală a Pământului. Desăvârşirea prin har. ……. pag 149
 • Capitolul 269. Domnul se dezvăluie fecioarei iubitoare. Inima oarbă este mai înţelegătoare decât raţiunea educată. Marea binecuvântare de pe munte. ……. pag 151
 • Capitolul 270. Cete de spirite întunecate de călugări. Dezbatere asupra Sfintei Treimi. ……. pag 153
 • Capitolul 271. Cei trei mesageri se trezesc. Alţi trei doctori în teologie primesc învăţătură şi li se dă un test. ……. pag 154
 • Capitolul 272. Dificila misiune a celor trei teologi. Pilda lunetei. Regulile misiunii. Cea mai bună cale. ……. pag 156
 • Capitolul 273. Discursul misionar corect al celor cinci. Sfiala celor încărcaţi de păcate de a păşi în faţa Domnului. Soarele îndurării lui Dumnezeu. ……. pag 158
 • Capitolul 274. Spiritele roşii ale războiului şi fanfaronii gri-albăstrui. ……. pag 160
 • Capitolul 275. Robert şi Petru îi povăţuiesc pe căutătorii de distracţii. Aceştia îşi recunosc slăbiciunea şi se scuză. Judecata oamenilor şi judecata lui Dumnezeu. Un mesager venit de sus. ……. pag 162
 • Capitolul 276. Spiritele înveşmântate în albastru sunt uluite de puterea mesagerului, a cărui fiinţă adevărată nu o recunosc. Prezentarea lui Dumnezeu şi cunoaşterea lui Dumnezeu de către oameni şi spirite. ……. pag 164
 • Capitolul 277. Despre adevărata fiinţă a lui Dumnezeu. Iubirea acţionează în cercuri strâmte, dar limpezi. ……. pag 166
 • Capitolul 278. Locul adevăratei fericiri se află în inima omului. Calea spre Cer este la trei şchioape distanţă. ……. pag 168
 • Capitolul 279. Învăţătura modestă, dar plină de putere, a Domnului. Despre calea cea scurtă care duce către Cer. Raţiunea capului şi cunoaşterea inimii. Pilda culegerii roadelor. ……. pag 168
 • Capitolul 280. Însemnătatea corespondenţei pâinii şi vinului. Despre cunoaştere şi faptă. Misiunea încredinţată spiritelor albastru-azur. ……. pag 170
 • Capitolul 281. Intrarea în împărăţia Cerurilor din inima maturizată a lui Robert. ……. pag 171
 • Capitolul 282. Uimirea lui Robert faţă de noul ţinut ceresc. Viitoarea sa sarcină. Puntea harului şi colina harului. ……. pag 171
 • Capitolul 283. Cea mai înaltă sferă cerească. Robert şi Petre împreună cu trei prieteni îl însoţesc pe Domnul în Ierusalimul celest. Oraşul-oraşelor şi Soarele-sorilor. ……. pag 172
 • Capitolul 284. Comparaţia lui Rudolf între relaţiile cereşti şi cele pământeşti. Oraşul ceresc şi însemnătatea lui ca izvor de hrană pentru întregul infinit. ……. pag 173
 • Capitolul 285. Casa Tatălui din oraşul celest. Măreţia încăperilor şi a locuitorilor ei în contrast cu modestia Domnului. ……. pag 174
 • Capitolul 286. Intrarea în interior. Robert a devenit un nou Arhanghel şi un conducător ceresc. Smerenia şi înţelepciunea sa. Însemnele demnităţii lui Robert. ……. pag 176
 • Capitolul 287. Cei trei împăraţi îşi primesc însemnele regale. Însemnătatea acestora. Înaltul destin al cetăţenilor Cerului cel mai înalt. ……. pag 177
 • Capitolul 288. Măreţia copiilor lui Dumnezeu. Sala de mese a Domnului. Marea grădină primordială a creaţiei. Activitatea celor desăvârşiţi în cunoaşterea progresivă a iubirii. ……. pag 178
 • Capitolul 289. Legătura lăuntrică a lui Robert cu împăraţii habsburgi. Monarhia ereditară şi tronul obţinut prin alegeri. Îndrumările lui Petru privind politica statală. ……. pag 179
 • Capitolul 290. Zelul politic al lui Robert. Petru vorbeşte despre ajutorarea proprie a popoarelor şi despre ajutorul lui Dumnezeu. Tatăl ştie când vine timpul. ……. pag 181
 • Capitolul 291. Marea masă cerească şi concertul ceresc din casa Tatălui. David ca dirijor şi creator de sunete. Locul ceresc al altor maeştri ai muzicii. ……. pag 182
 • Capitolul 292. Concert de orgă cu imagini sonore. Taina fiinţei sunetului şi a formei. Legea fundamentală a revelării forţelor: forţă şi contra-forţă. ……. pag 184
 • Capitolul 293. Avertizarea copiilor Pământului. Diferenţe între viaţa pământească şi cea cerească. Pilda cu fructele ce cad din copac şi olarul. Moartea cea veşnică. ……. pag 185
 • Capitolul 294. Moartea cea veşnică, temeiul şi esenţa sa. Destinul celor căzuţi pradă ei din cel de-al treilea Iad. Ameninţările legii şi răbdarea Domnului. ……. pag 187
 • Capitolul 295. Cele trei uşi de pe peretele dinspre nord. Depărtarea infinită a spaţiului creat. Privire aruncată asupra centurii mediane a Soarelui şi asupra Lunii. Domnia îngerilor în sferele creaţiei. ……. pag 189
 • Capitolul 296. Peretele dinspre apus. Privire prin cea dintâi uşă. Un Soare central planetar, părinte al nenumăraţilor Sori planetari. Organizarea dioramelor spirituale. ……. pag 191
 • Capitolul 297. Privire aruncată prin cea de-a doua uşă de pe peretele dinspre apus. Un Soare central de rang superior. Măreţia oraşelor şi a clădirilor. Să fie acestea formaţiuni ale instinctului, sau ale unei adevărate înţelepciuni? ……. pag 193
 • Capitolul 298. Prin cea de-a treia uşă se vede Soarele central universal. Ordonarea sistemelor solare, mărimea şi intensitatea luminii Sorilor. Spiritele focului de pe Soarele central universal în activitatea lor. ……. pag 194
 • Capitolul 299. Prima uşă de pe peretele dinspre sud. Lumina atotputernică a unui Soare principal şi a unui Soare central. Raporturile lor uriaşe. Fiinţele care locuiesc acolo – aruncătoare de mingi solare. ……. pag 196
 • Capitolul 300. Alte activităţi ale uriaşilor focului de pe Soarele central primordial principal. Naşterea unui mare Soare central universal. Învăluitoarele marilor unităţi cosmice. ……. pag 198
 • Capitolul 301. Privire prin cea de a doua uşă dinspre sud: Imaginea generală a creaţiei materiale. Marele om creat ca fiu pierdut. Fiinţa şi determinarea sa. Creaţia infinită a lui Dumnezeu. 199
 • Capitolul 302. Raportul dintre mărimile materiale şi cele spirituale. Pilda cu grăuntele artificial uriaş şi bobul natural de grâu. Prin cea de a treia uşă dinspre sud radiază lumina unei noi creaţii a iubirii veşnice. ……. pag 201
 • Capitolul 303. Privire prin cea de a treia uşă de pe peretele sudic. Marele om de lumină al noii Creaţii. ……. pag 201

Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns