Episcopul Martin – Dicteu divin prin Jakob Lorber

EPISCOPUL MARTIN
Evaluarea unui suflet din lumea cealaltă
primită de vocea interioară
Jakob Lorber

Cuprins


Capitolul 1 – Sfârşitul pământesc al bătrânului episcop Martin şi sosirea lui în lumea cealaltă
Capitolul 2 – Episcopul Martin în singurătatea sa şi speranţa lui pentru schimbare
Capitolul 3 – Episcopul Martin în compania unui coleg aparent. Bunele sfaturi ale conducătorului
Capitolul 4 – Supărarea episcopului Martin la templul luteran şi întâmpinarea îngerului – Pregătirea lui Martin la slujba de cioban la oi
Capitolul 5 – În coliba îngerului lui Petru – Un cuvânt iluminat a îngerului despre luarea în slujbă a lui Luther Martin ca cioban la oi în lumea cealaltă
Capitolul 6 – Surpriza agreabilă, dar şi periculoasă în noua slujbă a episcopului Martin. Turma de oi – o mulţime de fete frumoase!
Capitolul 7 – Ispita episcopului Martin şi învăţătura sa prin îngerul Petru
Capitolul 8 – Discuţiile critice şi recunoaşterea păcatului cu sine ale lui episcopul Martin
Capitolul 9 – Alte probe de răbdare ale episcopului Martin şi hazul lui de necaz
Capitolul 10 – Episcopul Martin în rătăcire. Indicaţii ale Domnului referitor la stări spirituale şi însemnătatea lor
Capitolul 11 – Situaţia critică a drumeţului nostru; continuarea discuţiei cu sine şi supărarea sa gravă
Capitolul 12 – Episcopul Martin la un punct mort – primirea lui de către vaporul dorit intens. Discursul de mulţumire a lui Martin către omul de pe vapor, care este însuşi Domnul
Capitolul 13 – Cuvintele dumnezeieşti ale marinarului despre singurătatea binecuvântată. O oglindă de spovedanie pentru încurajarea recunoaşterii de sine
Capitolul 14 – Părerea de rău cu adevărat a episcopului Martin şi buna voiinţă spre întoarcere şi căinţă
Capitolul 15 – Predica de căinţă a marinarului dumnezeiesc adresată episcopul Martin
Capitolul 16 – Recunoaşterea propriei vine de către episcopul Martin – Decizia lui Martin de a rămâne la conducătorul vaporului, la salvatorul său – Ingerul lui Petru că al treilea în uniune
Capitolul 17 – În coliba cârmaciului – Micul dejun binecuvântat şi spusele de mulţumire ale lui Martin. Noua ocupatie a lui Martin cu pescarii
Capitolul 18 – La vânatoarea de peşti
Capitolul 19 – Cugetăriile episcopului Martin de lucrul în zadar – indiciile replicii bune ale lui Petru de episcopul roman care este gol şi nespiritual
Capitolul 20 – Corespunderea spirituală a vânătorii de peşti – Alcătuirea sufletului. Scuzele lui Martin şi cuvintele de dojenire ale Domnului
Capitolul 21 – Scuzele filozofico- aiuristice ale episcopului Martin. O oglindă a conştiinţei agreabilă şi dumnezeiască
Capitolul 22 – Supusa recunoaştere de sine ale episcopului Martin şi trezirea sa spre dragoste – Imprejurimile schimbate – Palatul şi mizeria din interiorul său
Capitolul 23 – Prima faptă bună a episcopului Martin la acei săraci care au ajuns în lumea de apoi
Capitolul 24 – Noul lucru a episcopului Martin: Stingerea focului şi salvarea vieţilor. Preluarea şi îmbrăcarea celor arşi
Capitolul 25 – Deosebire de gândire între lumea aceasta şi lumea cealaltă. Introducere în ştiinta vie a corespunderii. Setea lui Martin spre a face fapte şi oboseala cunoaşterii lui
Capitolul 26 – Modestia şi smerenia lui Martin. Gustarea de dragoste binecuvântată la masa Domnului
Capitolul 27 – Experienţele ciudate ale lui Martin cu acele suflete primite. Martin vrea să înveţe dar este învăţat
Capitolul 28 – Martin ca un om raţional orb la strâmtoare
Capitolul 29 – Domnul i se face cunoscut lui Martin ca fiind Iisus însuşi
Capitolul 30 – Discuţii contradictorii între raţionalistul Martin şi omul de lumină înţelept despre Dumnezeirea lui Iisus
Capitolul 31 – Intrebările critice ale lui Martin şi răspunsurile înţelepţilor
Capitolul 32 – Continuarea discuţiei despre dumnezeitatea lui Iisus
Capitolul 33 – Episcopul Martin îl recunoaşte în Iisus pe Domnul – Frica păcătoşului. Invăţătura acordată lui Martin
Capitolul 34 – Scena sfântă de eliberare: Martin la pieptul Domnului
Capitolul 35 – Prima păşire misionară a lui Martin şi experienţele sale – O menajerie aparentă – „Fără Mine, nimic nu puteţi face!”
Capitolul 36 – A doua vizită a lui Martin sub conducerea învăţătorului ceresc – Discursul său de convertire – Salvarea celor rătăciţi
Capitolul 37 – Mâncarea cerească – binecuvântarea celor ajutaţi şi căminele lor cereşti
Capitolul 38 – Episcopul Martin în căsuţa sa cerească – Prima surpriză. Amenajarea casei
Capitolul 39 – Episcopul Martin singur în holul casei sale – Privirea globului pământesc şi a celorlalte astre – Plictiseala lui Martin
Capitolul 40 – Cele doisprezece cabinete mici cu mâncărurile cereşti acoperite, care încă nu sunt binecuvântate – Turma de femei frumoase – Mercurianca frumoasă – Oamenii goi şi desăvârşiţi în forma de pe Venus – Importanţa binecuvântării Domnului
Capitolul 41 – Splendoarea planetei Marte – oboseala spirituală a lui Martin şi dorinţa nechibzuită – dojana Domnului
Capitolul 42 – Surpriza în spatele uşii a cincea – Lumea miraculoasă a lui jupiter
Capitolul 43 – Saturn cel mai minunat dintre toate planetele – Pământul ca şcoala pentru copii a lui Dumnezeu şi locul unde a devenit om Domnul
Capitolul 44 – Al şaptelea cabinet – De fiinţa şi rostul lui Uranus şi a spiritelor sale – Creaţia în om şi în afara omului în schimbările sale
Capitolul 45 – Lumea planetei Neptun, secretul din cabinetul al optulea – Spiritualitatea ca motivul dintru început şi purtătoarea întregii creaţii
Capitolul 46 – Cabinetul al nouălea cu secretul trist al său – Lumea sfărâmată a asteroizilor şi istoria lor
Capitolul 47 – Secretul din a zecea cameră: soarele cu frumuseţile sale – De fiinţa luminii – Miracolul lumii soarelui – Frumuseţe ca exprimare a perfecţiunii interioare
Capitolul 48 – O altă desoperire minunată a episcopului Martin pe soarele lui – Motivul diferenţei de mărime a popoarelor din soare – Dragostea şi înţelepciunea ca fiind adevăratele mărimi ale spiritului – Plângerea lui Martin din cauza pământului şi a locuitorilor săi
Capitolul 49 – O privire spre lună prin uşa a unsprezecea – Episcopul Martin şi înţeleptul de pe lună
Capitolul 50 – Reacţiile diferite a invăţăturii de afară şi din înăuntru – Atelierul olarului
Capitolul 51 – O privire prin uşa a doisprezecea spre cea mai mică întindere solară – Bănuiala lui Martin despre mărimea şi milostivirea lui Dumnezeu – Forma omului ca formă de bază permanentă şi peste tot egală – Pericole din lumea cealaltă pentru cel încă nu renăscut pe deplin
Capitolul 52 – Binecuvântarea luminii lui Swedenborg – Bătrânul Adam în Martin – Invăţătura înţeleaptă a femeii şi avertizarea dură a lui Borem
Capitolul 53 – Episcopul Martin supărat – Avertizarea dură a lui Borem şi plecarea acestuia – Martin cel singur
Capitolul 54 – Convorbirile cu sine ale lui Martin – O critică la adresa bisericilor – Descoperirea unui colţ închis de gustări de după-amiază
Capitolul 55 – Un spirit imatur din cauza foamei şi setei – Martin într-o stare veselă după gustarea de după amiază – Trezirea lui Martin cel întreprinzător prin omul înfuriat de pe Jupiter
Capitolul 56 – Incercările zadarnice ale lui Martin pentru a putea adormi – Surpriza printr-o turmă de nenorociţi, lui Martin i se face milă
Capitolul 57 – Inviorarea celor nenorociţi – Mulţumirea şi plângerea lor din cauza a aceea ce au suferit – Discursul a acelui salvat şi răspunsul lui Martin
Capitolul 58 – Lucruri mai amănunţite despre compania slujitorilor bărbăteşti şi femeieşti a Romei – Un misionar romano-chinez
Capitolul 59 – Lucrările sfinte ale măicuţelor romane – Cum e lucrul aşa este răsplată!
Capitolul 60 – Martin ca mesager al pacii – Lucrările prosteşti ale surorilor de şcoală şi urmările de apoi – Avertizările lui Martin
Capitolul 61 – Cuvântarea femeilor- inimii – lui Iisus – Rătăcirea lor trupească şi nebunia lor spirituală – Incercarea lui Martin de a le învăţa şi predica lui morală
Capitolul 62 – Discuţie contradictorie între un iezuit şi episcopul Martin – Invăţarea unei surori milostive şi cu frica de iad
Capitolul 63 – Discuţia contradictorie a lui Martin cu alţi doi iezuiţi şi doi liguoriani
Capitolul 64 – Mărturisirea sinceră a minoriţilor – Roma ca purtătoare de vină – Recunoaşterea începătoare şi îmbunătăţirea la minoriţi
Capitolul 65 – Episcopul Martin le redă vederea iesuiţilor care sunt spiritual nevăzători
Capitolul 66 – Mărirea inimii şi a casei – Chemarea Domnului către Martin
Capitolul 67 – Schimbarea grădinii – Borem grădinarul
Capitolul 68 – Cuvintele de învăţătură ale lui Borem despre drumul spre fericire
Capitolul 69 – O nouă minune pentru episcopul Martin – Scena de încercare pentru minoriţi şi iezuiţi
Capitolul 70 – A doua scenă a încercării iezuiţilorsi explicarea ei de către Borem
Capitolul 71 – Schimbarea şi întoarecerea a unuia dintre iezuiţi – Răzbunarea celorlalte 29 de spirite iezuite
Capitolul 72 – O privire spre starea spirituală a femeilor- inimii- lui Iisus – Intruşi în grădina mănăstirii – Atacul femeilor- inimii- lui Iisus răzbunătoare
Capitolul 73 – Afirmaţiile lui Martin şi impulsurile înţelepte ale lui Borem despre calea veşnicei iubiri – Arzătoarele femei ale – inimi – lui Iisus
Capitolul 74 – Critica lui Martin despre fiinţa răului – Discursul lui Borem despre ordinea dumnezeiască a vieţii – „Binele” şi „Răul” ca cele două poluri diferite în Dumnezeu şi în creaţia Sa
Capitolul 75 – Observările următoare ale lui Martin la starea vrednică de iad a femeilor – inimii – lui Iisus – Explicaţiile corespunzătoare ale lui Borem
Capitolul 76 – Comportamentul nesimţit al femeilor- inimii- lui Iisus faţă de părinţii lor doritori să fie primiţi înăuntru – Intervenţia celor doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
Capitolul 77 – Cântatul din trombon a acelor doi bărbaţi în alb şi prabuşirea mănăstirii Doamnele-inimii-lui Iisus fiind broaşte uriaşe – Discursul de explicare pentru părinţii înfricoşaţi
Capitolul 78 – O istorioară iezuită întunecată: Tatăl înşelat împreună cu fica sa – Iluminarea spirituală a întâmplării
Capitolul 79 – Supărarea bătrânului pe Roma şi pe indulgenţa lui Dumnezeu – Pilde despre răbdarea Domnului
Capitolul 80 – Asemănarea grâului – şi cea a sortimentelor de buruiană – Trezirea dragostei lui Martin spre Domnul – Continuarea scenei cu doamnele-inimii-lui Iisus
Capitolul 81 – Dispariţia broaştelor în mare şi mersul pe mare a părinţilor care caută – Interpretarea lui Borem
Capitolul 82 – Al doilea act al spectacolului cu doamnele -inimii- lui Iisus – Furtuna ca iadul de pe mare – Prinderea netrebniciei de furtună într-un sac – Explicaţiile lui Borem
Capitolul 83 – Dorul lui Martin de Domnul – Peştii în sac – Separarea peştilor – Cupa, vasul milostivirii şi alte lucruri corespunzătoare – Inceputul eliberării sufletului lui Martin
Capitolul 84 – Inceputul actului 3 din drama cerească – Cupa milei cu apa în fiebere – Ingrăditura ca de iad
Capitolul 85 – Apropierea catastrofei – Şarpele bătrân, cei doisprezece îngeri de judecată şi prăpastia – Minunata biruinţă şi preţul încântător
Capitolul 86 – Unicul erou veşnic şi mare – Minunata libertate – Pilda despre plantare creştere şi cules – Secerişul cel mare
Capitolul 87 – Modestia lui Martin, reglementată prin înţelepciunea lui Borem – Martin în haine de nuntă – Mărirea casei lui Martin
Capitolul 88 – Salutarea lui Martin din partea societăţii fericite – Arătarea lui Martin înspre Domnul, ca fiind singurul binefăcător – Acel lucru, care încă mai lipseşte
Capitolul 89 – Martin cu botanistul în grădină – Adaos nou de nenorociţi – Răsplata splendidă dorită intens
Capitolul 90 – Iisus ca Domn, Tată şi frate – Pilda despre împărat şi miniştrii – Respectul profund şi dragostea
Capitolul 91 – Dorul aprig de dragoste al lui Martin către Domnul – Primirea martirilor chinezi şi înviorarea lor
Capitolul 92 – Baia vindecătoare a acelor o sută de leproşi – Imbrăcarea lor şi cuvântarea lor de mulţumire – Despre fiinţa lui Lama – Intrebarea despre Hristos şi învăţătura Domnului
Capitolul 93 – Scena penibilă de reântâlnire a chinezilor – Povestea trădătoarei
Capitolul 94 – Frumoasa şi adevărata împăcare înte Chanchah şi cei o sută de chinezi – Domnul şi Chanchah
Capitolul 95 – Cererile lui Chanchah, pentru a cerceta fiinţa Domnului – Reţeta Domnului – Dragostea arzătoare a lui Chanchah pentru Domnul
Capitolul 96 – Invăţăturile Domnului pentru acţionarea cu prudenţă faţă de cei nematuri – Dragostea lui Chanchah pentru Domnul în conflict cu dragostea lui Chanchah pentru Lama
Capitolul 98 – Cuvintele Domnului despre fiinţa şi activitatea lui Lama – Minunea pomului – O sfătuire spre grijă
Capitolul 99 – Jena lui Martin prin întrebările curioase ale lui Chanchah
Capitolul 100 – Mustrarea Domnului şi semnele de comportament spre episcopul Martin
Capitolul 101 – Intrebarea repetată a lui Chanchah despre marele Lama – Jena lui Martin şi explicaţiile sale goale – Răspunsul lui Chanchah: „O tu sărac măgar!”
Capitolul 102 – Remarcile bune ale lui Borem despre legătura interioară cu Domnul şi despre tratamentul naturiilor stoice
Capitolul 103 – Fructul binecuvântat al umilirii lui Martin
Capitolul 104 – Impăcarea dintre chinezoaică şi Martin – Despre jignire şi iertare în spiritul chinezesc
Capitolul 105 – Porunca cerească a dragostei şi efectele ei mântuitoare
Capitolul 106 – Martin în dilemă din cauza întrebărilor următoare din partea lui Chanchah
Capitolul 107 – Invăţătura Domnului către noua cetăţeancă cerească curioasă – Pilda despre sacul legat – Liniştirea lui Martin
Capitolul 108 – Pilda referitoare la educarea deşteaptă a copiilor
Capitolul 109 – Intrebarea de fond a chinezoaicei şi întrebarea în contradictoriu foarte critică a Domnului – Povestirea floarei de dimineaţă şi a celei de seară
Capitolul 110 – Pregătiri pentru o festivitate cerească – Prima călătorie a lui Martin cu poşta cerească
Capitolul 111 – Domnul cu pilda Sa contrarie: cele două plante omeneşti în grădina iubirii lui Dumnezeu – Domnul devine om
Capitolul 112 – Satana ca monstru în sală – Gustarea cea întăritoare – Gella îl recunoaşte pe Domnul
Capitolul 113 – Indrăzneţul Martin în dilemă – „Cine vrea să fie primul acela să fie slujitorul tuturor“
Capitolul 114 – Despre fiinţa schimbătoare de forma al lui Satan – O idee despre caracterul lui Martin – Presupunerea nou veniţilor despre apropierea Domnului – Mărturisirea smerită de vinovăţie a Chanchahei
Capitolul 115 – Impresionanta împăcare înte iezuitul Chorel şi Chanchah – Bucuria Domnului despre dragostea lui Chanchah Capitolul 116 – O scenă cu satana spre învăţarea copiilor lui Dumnezeu – Schimbul de vorbe ale lui Martin cu satana – Martin la strâmtoare – Sfatul Domnului
Capitolul 117 – Incercarea lui Martin prin Satan în înfăţişarea ademenitoare a Satanei
Capitolul 118 – Incurajarea şi sfatul lui Borem către Martin cel căzut – Mustrarea Domnului către Martin – Inseparabilitatea dintre proprietate şi poprietar în ceruri
Capitolul 119 – Discuţia contradictorie a Domnului cu Satan – Indărătnicia rea a lui Satan – Pilda Domnului despre turnătorul în bronz – Compania salvată a lui Satan
Capitolul 120 – Trezirea lui Chanchah dintr-o stare asemănătoare cu cea a visului – Explicaţia Domnului despre marile întâmplări şi despre Sine Insuşi
Capitolul 121 – Marea fericire şi dragoste a lui Chanchah pentru recunoscutul Lama – Dragoste şi înţelepciune – Domnul ca Tata şi frate
Capitolul 122 – O declaraţie de dragoste cerească – Victoria iubirii – Bucuria lui Gella din pricina lui Chanchah
Capitolul 123 – Trezirea spirituală a celorlalţi chinezi şi a călugărilor – Maicile geloase şi umilirea lor
Capitolul 124 – Invăţături pentru mântuirea sufletului – metode narturiste şi spirituale de însănătoşire – Crize ale spiriturilor chinezilor – Despre esenţa geloziei
Capitolul 125 – Borem şi maicile bolnave de inimă
Capitolul 126 – Gălăgie din partea aderenţei balaurului care se înbăiază – Cuvintele linişitoare şi de învăţătură ale Domnului
Capitolul 127 – La uşa încuiată a soarelui – Raportul luminii faţă de activitate – Invăţături de comportament pentru sfera înţelepciunii
Capitolul 128 – Pe soarele care izvorăşte lumina – Domnul ca ultimul – Martin ca ghid
Capitolul 129 – Intâlnirea lui Martin cu Petru şi Ioan – Despre fiinţa dragostei şi cea a înţelepciunii în oamenii de pe soare
Capitolul 130 – Unele întrebări examinatoare ale lui Ioan către Martin – Despre rugăciunile de intervenţie ale sfinţilor şi grija pentru rude

 

Capitolul 131 – Coborârea spre valea soarelui – Vederea spiritelor – Condiţiile călătoriei rapide sau încete în împărăţia spiritelor
Capitolul 132 – Despre capacitatea de a fi peste tot şi activitatea în acelaşi timp a cetăţenilor cereşti desăvârşiţi – Obiecţiile lui Martin şi infirmarea lor de către Ioan
Capitolul 133 – Gândurile lui Martin la prezenţa de peste tot a lui Dumnezeu
Capitolul 134 – Răspunsul lui Ioan la întrebarea lui Chorel, dacă locuitorii cerului pot privi la pământ şi la istoria lui ulterioară
Capitolul 135 – Frumuseţile lumii de soare şi ale locuitorilor ei – Teama lui Martin faţă de înţelepciunea oamenilor de pe soare şi sfaturile de comportament ale lui Ioan
Capitolul 136 – Incântatul episcop Martin şi cele trei frumoase fecioare solare
Capitolul 137 – Martin în lupta examinatoare cu cele trei fiice ale soarelui – Intre înţelepciune şi dragoste
Capitolul 138 – Justificarea lui Martin pentru refuzul cununii de înţelepciune – Replica adânc de înţeleptă a fiicelor soarelui
Capitolul 139 – Martin în dilema înţelepciunii – Icurajatoarele spuse ale lui Petru – Replica bună a lui Martin
Capitolul 140 – Rugămintea celor trei fiice ale soarelui către Martin, ca să le înveţe să-l iubească pe Dumnezeu  – Intrebarea centrală şi critică lui Martin – Fiicele soarelui aprinse de dragoste la pieptul lui Martin

Capitolul 141 – Poziţia ameninţătoare a celor trei bărbaţi ai soarelui – Impotrivirea puternică a lui Martin – Ascultarea celor trei oameni solari conform sfătuirii spiritelor lor
Capitolul 142 – Curiozitatea celor douăzeci de maici încrezute – Umilire dătătoare de îndreptare prin descoperirea frumuseţii a celor trei fiice ale soarelui
Capitolul 143 – Compasiunea celor trei fiice solare pentru maicile leşinate – Aducerea lor la viaţă prin Domnul – Discuţia lui Ioan şi a lui Martin cu cele trei fiice solare despre Domnul
Capitolul 144 – Minunarea Gellei şi a lui Chanchah din cauza frumuseţii celor trei fiice solare – Lauda Domnului către Martin ca pescar de oameni – Despre darea şi primirea milostivirii
Capitolul 145 – Domnul şi cele trei fiice solare harnice în dragoste

Capitolul 146 – Condiţii grele spre dobândirea de a deveni copiii lui Dumnezeu pe pământ
Capitolul 147 – Critica celor trei frumuseţi despre enormele renunţări spre a deveni copiii lui Dumnezeu pe pământ
Capitolul 148 – Continuarea discursului critic de înţelepciune ale celor trei fiice solare
Capitolul 149 – Efectul devastator al înţelepciunii ale celor trei fiice solare asupra siguranţei de victorie a lui Martin
Capitolul 150 – Regulile de purtare iubitoare ale Domnului către Martin – Invăţături despre ce se întâmplă în interiorul acelor trei frumoase – Mânia lui Martin şi cuvintele liniştitoare ale Domnului
Capitolul 151 – Intrebarea celor trei frumoase către Domnul, de ce El şi cei ai Lui n-au venit în locuinţele lor – Răspunsul înţelept al Domnului
Capitolul 152 – Efect umilitor al frumuseţii corporale ale celor trei fete solare faţă de celelalte femei – Discursul de tunet al lui Martin şi sfatul Domnului către femeile supărate
Capitolul 153 – Discurs liniştitor al celor trei copii de soare – Martin într-o nouă ispită – Femeile pământeşti cu femeile solare în armonie – Porunca Domnului pentru a intra în locuinţele fiicelor solare
Capitolul 154 – Despre adevărata înţelepciune şi înţelepciunea aparentă a înţelepţilor din soare – Legea incestului între locuitorii soarelui, o iscusinţă a Satanei!  – Despre scopul venirii Domnului
Capitolul 155 – Discursul înţelept al lui Chanchah – Legi rele şi legi adevărate – Fără luptă nici o victorie – De ce vine Domnul de-abia acum la fiicele solare

Capitolul 156 – Bănuiala corectă a fiicelor solare de fiinţa Domnului – Sosirea în palatul oamenilor solari – Cuvintele admirative ale lui Gella şi Chanchah
Capitolul 157 – Primele îndoieli ale lui Chanchah privind acele bogăţii – Despre dragostea arzătoare a inimii – Tot felul de contraziceri
Capitolul 158 – Hărnicia oarbă a lui Martin pentru ceremonia oamenilor solari – Discursul tolerant şi înţelept al Domnului – Convorbirea lui Martin cu Petru despre morala Domnului
Capitolul 159 – Lucruri muzicale de pe lumea solară – Primul avertisment al lui Petru către Martin,  să învingă senzualitatea sa
Capitolul 160 – Posomorârea şi disperarea lui Martin – Indemnul şi avertismentul lui Petru
Capitolul 161 – Victoria uşoară a lui Martin în discuţia cu încrezutul bătrân al templului solar
Capitolul 162 – Despre adevărata credinţă şi libertatea duhului – Trezirea spirituală a celui mai vârstnic
Capitolul 163 – Informarea lui Petru despre societatea venită şi motivul ei de vizită – Indoielile înţeleptului despre vizibilitatea lui Dumnezeu
Capitolul 164 – Expunerea logică a lui Petru şi înlăturarea dubiilor ale celui mai bătrân din soare în ceea ce il priveşte pe Domnul prezent vizibil
Capitolul 165 – Ioan în discuţie contradictorie cu înţeleptul solar – Legătura între creator şi creaţie

Capitolul 166 – Omul devine una cu Dumnezeu – Exemplul despre maree şi picăturile de apă – Caracterul greoi al înţelepciunii minţii faţă de înţelepciunea inimii
Capitolul 167 – Domnul şi Uhron, înţeleptul solar – Îndreptarea lui Uhron şi răspunsul bun – Cuvintele de laudă ale lui Martin despre discursul lui Uhron
Capitolul 168 – Efectul pe care îl are Uhron asupra locuitorilor casei prin îndreptarea sa – Intrarea în casa solară
Capitolul 169 – Discursul bun de primire al lui Uhron – Inştiinţarea milostivă a Domnului spre Uhron – Chemarea oamenilor de pe soare pentru a deveni copiii lui Dumnezeu – O notă tristă despre oamenii de pe pământ
Capitolul 170 – Adunarea popoarelor din enoria solară – Insărcinarea pentru Martin de a ţine o predică şi temerile îngrijorate ale lui – Cântarea minunată şi efectul ei asupra lui Martin

Capitolul 171 – Invăţăturile de purtare ale Domnului către Martin – Despre tratamentul de mânie – Cum trebuie să te porţi cu Satan – Atenţia lui Martin înainte de începerea predicii – Ameninţările imense ale duşmanului – Cuvintele liniştitoare ale lui Martin către mulţimea înfricoşată – Cuvintele alintătoare ale Domnului
Capitolul 172 – Predica lui Martin către adunarea oamenilor din soare – Trăirea conform crucii pe pământ ca o condiţie pentru filiaţia dumnezeiască
Capitolul 173 – Contiunarea predicii a episcopul Martin – Diferenţele de viaţă între soare şi pământ
Capitolul 174 – Impresie emoţionantă a predicii lui Martin asupra oamenilor solari – Discuţie contradictorie între Uhron şi Martin
Capitolul 175 – Incheierea predicii lui Martin şi o învăţătură despre folosul ei – Condiţiile spre filiatia dumnezeiască – Mulţumirea înţeleptului şi cuvânatrea de apreciere

Capitolul 176 – Torentul dusmanos în creştere – Cuvintele înăritoare ale lui Petru către toţi – Intrebarea lui semnificativă către oamenii solari: „Vreţi voi să deveniţ copii ai lui Dumnezeu sau nu?” – Răspunsul lui Uhron
Capitolul 177 – Elucidarea repetată a întrebării prin Petru despre faptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu – Critica sa despre ruşinea sângelui  oamenilor de pe soare
Capitolul 178 – Propunerea lui Petru pentru a mulţumi şi a se ruga – Refuzarea concretă a lui Uhron pentru a se ruga spre Domnul
Capitolul 179 – Petru ca învăţător în rugăciunea Tatăl nostru – De ce rugăciunea este mai mare decât mulţumirea – Intrebarea importantă a lui Petru către Uhron cu însărcinarea Domnului
Capitolul 180 – Răspunsul afirmativ al înţeleptului din soare către Petru – Critica lui asupra făgăduinţelor Domnului
Capitolul 181 – Cuvântarea lui Ioan despre însemnătatea duhovnicească a făgăduielilor Domnului – Imaginea profetică despre noua casă şi noul oraş ca o noua făgăduinţă a Domnului – Respingerea lui Uhron pe motiv că este o trăncăneală fără cap şi inimă
Capitolul 182 – Explicarea imaginii profetice de Ioan – Trezirea înţelegerii şi a  încrederii la înţeleptul solar
Capitolul 183 – Salutul de primire a oamenilor de pe soare către Domnul – Discursul Lui spre înţeleptul solar – Umilinţa, unică metoda spre salvarea fiinţei – Blânda greutate a noiilor legi
Capitolul 184 – Răspunsul bun al înţeleptului
Capitolul 185 – Discursul de bucurie şi de mulţumire al înţeleptului – Inundaţia grădinilor de fructe – Alungarea lui satana prin Petru şi Martin

Capitolul 186 – Bucuria curată a copiilor este şi bucuria Tatălui ceresc – Un secret sfânt al dragostei şi al lui Dumnezeu – Despre naivitatea copilarească
Capitolul 187 – Ospăţul de dragoste al Domnului la oamenii solari – Unde este locul potrivit al Domnului
Capitolul 188 – Despre veşnica binecuvântare la masa Domnului – Schimbarea dintr-o dată spiritual trupească a celor trei fiice solare – Invăţătura despre puterea iubirii şi minunile ei
Capitolul 189 – Ideea bună a lui Martin pentru a-l opri pe Satana – Semnul Domnului peste lucrările rele ale lui satana – Puterea totală a lui Martin, pentru a-l exila pe satana
Capitolul 190 – Martin cu însotiţorii săi cereşti la locul dezastrului – Satana cel pedepsit de mâna lui Martin – Mila lui Martin pentru satana care plânge şi eliberarea acestuia
Capitolul 191 – Chemarea lui Satan prin Martin – Încercarea de justificare a lui Satan
Capitolul 192 – Replica înţeleaptă a lui Martin către Satan – Răspunsurile de grandomanie ale lui Satan la propunerile lui Martin
Capitolul 193 – Alte idee ale lui Martin spre vindecarea lui satana – Contrazicerile acestuia – Ordinea creaţiei inainte şi după ce a devenit Domnul om
Capitolul 194 – Încercarea repetată a lui Martin să-i explice lui Satana cel încăpătânat greşelile pe care le face
Capitolul 195 – Răspunsul lui Satan catre Martin pe care îl invinuieşte de mândrie

Capitolul 196 – Martin, Ioan şi Satan – Corectitudinea lui Martin şi înţelepciunea şi fermitatea lui Ioan – Duhul de contradiciţie şi reproşul lui Satan către Ioan – Răspunsul lui Ioan
Capitolul 197 – Furia lui Satan – Teama lui Martin şi liniştea şi luciditatea lui Ioan – Independenţa faţă de Satan a copiilor lui Dumnezeu
Capitolul 198 – Bătălia de cuvinte între Ioan şi Satana despre prezenţa de pretutindeni a lui Dumnezeu şi despre înfinţarea răului – Satana în felul său, o glorie asupra Creatorului – Dovada adevărata a lui Ioan despre adevărata înfrângere a răului
Capitolul 199 – Invitaţia lui Ioan spre Satana, ca să pună acestuia alte întrebări – Răspunsurile arogante  ale lui Satana cel încrezut – Porunca lui Ioan spre Satana,  pentru a părăsi soarele – Rugământea lui Satana pentru îndulgenţă
Capitolul 200 – Satan prins în contradicţii – Satan, pierzătorul şi ispititorul – Nou contract de pace între Ioan şi Satan
Capitolul 201 – Reîntoarcere fericită în casa lui Shonel – Cuvântarea de primire a Domnului plină de laudă, mai ales îndreptată către Martin – Profeţia Lui mare şi plină de mângâere: De la judecată spre mântuire                                    
Capitolul 202 – Răsplata învingătorilor – Cununia cerească ca cea mai înaltă desăvârşire a ordinii dumnezeieşti – Despre firea femeii – Buna alegere a lui Martin şi devotamentul său faţă de voia Domnului – O învăţătură despre cununia cerească – Misiunea cerească a lui Martin ca un duh desăvârşit
Capitolul 203 – Cuvântarea lui Martin, îngerul păzitor cel nou, către enoria de soare a sa – Replica bună a lui Uhron către Martin – Rugămintea lui la Domnul şi rostirea Aminului al acestuia
Capitolul 204 – Intoarcerea acasă a societăţii cereşti – O faptă a milei – Vizitarea galeriilor ale casei lui Martin – Calea spre cetatea lui Dumnezeu – Minunata întâlnire şi salutare


Sursa: Forum Unique

Vezi textul online in varianta pdf.

Varianta de traducere ceva mai buna, dar cu unele greseli de tastare

episcopul-martin
Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns