Marea Evanghelie a lui Ioan (volumul 1) – Dicteu divin prin Jakob Lorber

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 1
de Jakob Lorber
Traducatori: Deocamdata necunoscut,
dar ii adresam multumiri pentru acest efort titanic
CUPRINS

PREFAŢA
Capitolul 1 – Scurtă introducere pentru o cât mai bună înţelegere spirituală a revelaţiilor Evangheliei Sfântului Ioan, apostolul preferat al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. (Ioan 1,1-5)
Capitolul 2 – Spiritul Sfântului Arhanghel Mihail a fost întrupat în Ioan Botezătorul pentru a aduce astfel mărturie despre Domnul nostru Iisus. Doctrina fundamentală: despre fiinţa lui Dumnezeu, despre om şi despre raporturile Iui cu Dumnezeu. Despre căderea omului şi despre căile extraordinare ale lui Iisus Hristos. (Ioan 1, 6-13)
Capitolul 3 – Cuvântul Etern întrupat şi martorul său Ioan Botezătorul. Principalele semne ale noii naşteri. Prima şi a doua graţie, (Ioan 1, 14-16)
Capitolul 4 – Despre lege şi graţie. Lupta fiinţelor umane care sunt chemate să devină copiii liberi ai lui Dumnezeu. Venirea Mântuitorului. Tatăl şi Fiul sunt mereu uniţi precum lumina şi flacăra, (Ioan 1, 17-18)
Capitolul 5 – Mărturia lui Ioan Botezătorul, care neagă că ar fi spiritul lui Ilie, dar care mărturiseşte cu umilinţă că este precursorul lui Mesia (Ioan 1, 19-30)
Capitolul 6 – Ioan mărturiseşte că nu-L cunoştea pe Domnul. Dublul botez, Ioan îl botează cu apă pe Domnul Iisus şi Iisus îl botează pe Ioan cu Duhul Sfânt, (Ioan 1, 31-34)
Capitolul 7 – Exemplul lecturii celor trei versete (Ioan 1, 35-37)
Capitolul 8 – Primii discipoli ai Domnului Iisus Hristos, care au fost primiţi în deşert. Andrei şi Petru, fraţi şi pescari, întâlnirea cu Simon şi mărturisirea adevărului interior, (Ioan 1, 38-42)
Capitolul 9 – Prima dovadă de renunţare a celor doi discipoli. Patria lui Petru. Vocaţia lui Filip şi a lui Natanael. (Ioan 1,43-51)
Capitolul 10 – Domnul şi primii săi discipoli merg acasă, la locuinţa Lui. Falsele aşteptări ale Măriei în ceea ce-L priveşte pe Mesia, Iacov, Ioan şi Toma, noii discipoli. Semnificaţia profetică a nunţii din Cana. Cele trei etape ale noii naşteri, (Ioan II, 1-5)
Capitolul 11 – Derularea evenimentelor ulterioare miracolului cu vinul. Mărturisirea lui Petru şi mărturia Domnului referitoare la misiunea Sa. (Ioan II, 6-11)
Capitolul 12 – Iisus şi ai Lui la Capernaum. Iisus şi discipolii Săi la sărbătoarea Paştelui de la Ierusalim. Templul lui Dumnezeu -piaţăde animale, (Ioan II, 12-13)
Capitolul 13 – Ororile din Templu în timpul Paştelui. Purificarea Templului, (Ioan II, 14-17)
Capitolul 14 – Despre distrugerea şi reconstrucţia Templului în trei zile. Neputinţa evreilor de a interpreta cuvintele lui Iisus. (Ioan II, 18-22)
Capitolul 15 – Iisus refuză ospitalitatea unui om cu intenţii îndoielnice, (Ioan II, 23-25)
Capitolul 16 – Semnificaţia purificării Templului. Cum să trăim şi să ne comportăm în viaţă
Capitolul 17 – Vizita lui Nicodim (Ioan III, 1) 28
Capitolul 18 – Nicodim, primarul Ierusalimului nu înţelege noua naştere, (Ioan III, 2-5)
Capitolul 19 – Iisus îi explică lui Nicodim esenţa omului, secretul spiritului, (Ioan III, 6-12)
Capitolul 20 – Versete de neînţeles pentru Nicodim. (Ioan III, 13-15)
Capitolul 21 – Misiunea Fiului omului. Cel care nu vrea să-L recunoască pe Domnul poartă deja în el condamnarea, (Ioan III, 16-21)
Capitolul 22 – Nicodim tot nu înţelege, dar inima lui îi vorbeşte
Capitolul 23 – Iisus în Iudeea. Botezul cu apă şi foc. învăţătura iubirii, (Ioan III, 22-26)
Capitolul 24 – Mărturia lui Ioan Botezătorul. Carnea (Materia) trebuie să scadă pentru ca spiritul să poată creşte. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. (Ioan III, 27-36)
Capitolul 25 – Mânia Templului. Rânduielile samaritenilor. Sihar. (Ioan IV, 1-6)Capitolul 26 -Domnul şi samariteanca la Fântâna Iui Iacov. (Ioan IV, 7-16)
Capitolul 27 – Samariteanca îl recunoaşte pe Domnul, (Ioan IV, 17-24)
Capitolul 28 – Dumnezeu este însetat de oameni. Forţa miraculoasă a spiritului la omul credincios, (Ioan IV, 25-26)
Capitolul 29 – Vindecarea samaritencei (Ioan IV, 27-30)
Capitolul 30 – Despre seceriş şi despre masa Domnului. (Ioan IV, 31-38)
Capitolul 31 – Samaritenii îl recunosc pe Hristos. Samariteanca vorbeşte despre adevărata dovadă a onoarei: Iubirea pentru Dumnezeu
Capitolul 32 – Iisus, oaspetele samaritencei
Capitolul 33 – Iisus, invitatul samaritencei
Capitolul 34 – Iisus în casa lui Iosif din Sihar, pregătită de îngeri
Capitolul 35 – Minunatele amenajări ale locuinţei samaritencei. Iisus îi cere să păstreze tăcerea
Capitolul 36 – Ce va fi scris pe pergament şi ce va rămâne secret. Parabola arborelui fructifer, Iisus, Măria, Joram şi samariteanca. Iisus nu doarme niciodată
Capitolul 37 – Cântarea preoţilor. Vocaţia lui Matei. Despre interpretarea viselor şi despre puterea sufletului de a le înţelege
Capitolul 38 – Matei este desemnat pentru a nota Predica de pe Munte. Este mai bine să acţionezi decât să asculţi
Capitolul 39 – Masa la Irhael. Predica de pe Munte. (Matei V, 3-12)
Capitolul 40 – Preoţii critică Predica de pe Munte. Nu trebuie înţelese imaginile, ci spiritul care este ascuns în ele
Capitolul 41 – Urmarea criticii Predicii de pe Munte, sensul ascuns şi sensul real al metaforei: “Să-ţi smulgi un membru care te jenează”. Răbdarea Domnului faţă de Marele Preot
Capitolul 42 – Natanael explică ceea ce nu poate înţelege omul raţional, înţelegerea planului spiritual. Diferenţa între Cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul oamenilor
Capitolul 43 – Sihar. Despre necesitatea încolţirii şi maturizării lucrurilor
Capitolul 44 – Sihar. Predica de pe Munte. Corespondenţe: ochiul drept şi mâna dreaptă
Capitolul 45 – Sihar. Confesiunea lui Natanael
Capitolul 46 – Sihar. Vindecarea leprosului. Cum să fii milos cu măsură
Capitolul 47 – Sihar. Cina miraculoasă la Irhael în compania îngerilor. Mânia şi necredinţa galileenilor care îl consideră pe Iisus drept esenian
Capitolul 48 – Sihar. Oaspeţii şi slujitorii cerului. Misiunea martirilor
Capitolul 49 – Sihar. Unde şi cum trebuie să te rogi la Dumnezeu. Nu construiţi case de rugăciuni, ci altare ale inimii şi adăposturi pentru săraci. Templul creaţiei.
Capitolul 50 – Sihar. Celebrarea Sabatului. Zilele de sărbătoare, zilele de muncă
Capitolul 51 – Sihar. Cuvintele îngerilor către invitaţii speriaţi. Tăcerea ce trebuie respectată.
Capitolul 52 – Domnul se informează despre familia Marelui Preot. Hainele Măriei
Capitolul 53 – Iisus este comparat cu un magician. Originea acestor comparaţii mincinoase Judecata şi iertarea lui Iisus
Capitolul 54 – Sihar. Jonael şi familia sa sunt răsplătiţi pentru iubirea lor fără margini
Capitolul 55 – Sihar. Plimbarea prin pădure şi la castelul lui Essau. Negustorul, prieten al adevărului şi al poeziei
Capitolul 56 – Sihar. Răspunsul prudent al negustorului. Experienţele nefericite ale martorilor adevărului. Despre hoţi, falsificatori şi minciună, ca sursă a răului
Capitolul 57 – Sihar. Răspunsul la întrebarea periculoasă. Domnul la masa negustorului
Capitolul 58 – Sihar. A da valorează mai mult decât a lua. Operele iubirii sunt eterne. Despre speranţa sufletelor după moarte. Cum să-ţi foloseşti averea; cum să obţii binecuvântarea lui Dumnezeu
Capitolul 59 – Negustorul nu prea are încredere în Dumnezeu în privinţa treburilor zilnice. Teama sa de Dumnezeu şi grija pentru săraci. Este mai bine să-L iubeşti pe Dumnezeu decât să te temi de El
Capitolul 60 – Sihar. Iisus este primit de negustorul care vrea să finanţeze eliberarea Israelului.
Capitolul 61 – Sihar. îngerii care au reconstruit palatul lui Essau
Capitolul 62 – Sihar. Masa cerească în sala îngerilor. Bucuria negustorului; pesimismul lui Jairuth. Împărăţia lui Dumnezeu şi sufletele morţilor înainte de înălţarea Domnului
Capitolul 63 – Sihar. Binefacerile mesei cereşti şi ale vinului iubirii; discuţii la masă. Diferenţa între lege şi sfatul bun. Diversele efecte ale vinului asupra omului
Capitolul 64 – Sihar. Jairuth renunţă să mai bea vin şi se angajează să nu mai bea niciodată. Despre îngeri şi despre îndatoririle lor. Umilinţa este o mare binecuvântare pentru om. îngerii din preajma oamenilor
Capitolul 65 – Sihar. Jairuth îl însoţeşte pe Domnul. Protecţia îngerilor; soldaţii romani
Capitolul 66 – Sihar. Vindecarea unui paralitic. Recunoştinţa acestuia şi salturile sale de bucurie. Soldaţii romani sunt puşi pe fugă
Capitolul 67 – Discuţii despre Mesia. Satana şi ordinea divină. Domnul anunţă noua poruncă a iubirii. Murmurul blând al lui Dumnezeu
Capitolul 68 – Sihar. Delegaţia romană. Convorbirea între patru ochi dintre Iisus şi căpitanul roman. Despre adevărul oamenilor şi cel al larvelor umane. Despre desăvârşire. Succesorii Domnului
Capitolul 69 – Sihar. Iluzia divinităţilor. Despre valoarea şi esenţa adevărului. Drumul Adevărului. Adevăratul nod gordian; secretul iubirii. Capul şi inima – cheie şi sălaş al adevărului
Capitolul 70 – Rolul creierului şi rolul inimii. Să nu-ţi judeci, ci să-ţi iubeşti aproapele. Acolo unde nu este iubire, nu este nici adevăr. Mânia este o judecată, deci o lipsă a iubirii. Moartea sufletului
Capitolul 71 – Sihar. Vindecarea soţiei comandantului. Acţiunile şi adevărul
Capitolul 72 – Sihar. Preziceri. Sfârşitul lumii – Judecata generală. Zbuciumul, îngerul cu trompetă şi promisiunea întoarcerii lui Hristos. Pământul ca paradis. Ultima ispită a Satanei. Suferinţele şi învierea Domnului
Capitolul 73 – Domnul şi ai Săi la Irhael. Ioan convalescentul şi Jonael. Iisus şi Jairuth. Aluzie la Psalmul 24
Capitolul 74 – Sihar. Revolta poporului şi a celor zece muţi. Nu răspundeţi cu rău la rău’. Stăpân şi servitor: stăpâni răi, servitori răi
Capitolul 75 – Sihar. Umbra bunătăţii. Parfumul păcatului. Drumul libertăţii. Modul în care acţionează răufăcătorul
Capitolul 76 – Sihar. Despre influenţele interioare şi exterioare ale omului. Cum să păstrezi ordinea şi pacea în cetate (oraş) prin iubire. Forţa şi violenţa trezesc răul. Rolul îngerului păzitor
Capitolul 77 – Sihar. Despre infamia oamenilor, încrederea în Domnul
Capitolul 78 – Sihar. Păcatul poartă deja în el pedeapsa. Blândeţea şi răbdarea fac mai mult decât mânia
Capitolul 79 – Vindecarea sufletelor bolnave. Consecinţele severităţii excesive. Condamnarea la moarte. Răzbunarea morţilor. Sfârşitul duşmanilor
Capitolul 80 – Sihar. Este viaţa terestră compatibilă cu Evanghelia? Când va veni împărăţia lui Dumnezeu? Trăiţi în pacea şi unitatea îngerilor păzitori şi a ordinii divine. Când va veni împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ?
Capitolul 81 – Comportamentul faţă de delicvenţi. Condamnarea la moarte şi efectele sale. Motivul principal al întrupării lui Hristos. Stabilirea unei punţi între pământ şi Lumea de dincolo!
Capitolul 82 – Sihar. Promisiunea unei vizite secrete. Nimeni nu este profet în ţara sa. Cuvintele de rămas bun. Jonael primeşte harul de a face minuni, Iisus se întoarce în Galileea
Capitolul 83 – Sihar. Puterea adevărului. Despre esenţa Cuvântului lui Dumnezeu. Graţia de a fi chemat să devii copilul lui Dumnezeu. Cum să te slujeşti de această lume. Plecarea din Sihar
Capitolul 84 – Călătoria în Galileea. Reproşurile adresate de Matei Domnului. Despre esenţa lui Dumnezeu şi a creaţiei. Frumuseţea pământului şi depărtarea lui faţă de soare. Eclipsă de soare. Un pic de teamă nu strică niciodată
Capitolul 85 – Sosirea în Galileea. Mesia şi împărăţia lui Dumnezeu. Călătoria la Cana, în Galileea. (Ioan IV, 45),
Capitolul 86 – Iisus la Cana. Păcătoşii se trădează singuri. Consecinţele desfrâului. Satana îndeamnă la dezmăţ, (Ioan IV, 46)
Capitolul 87 – Adevărata patrie este lângă Domnul. Scepticismul evreilor. Cornelius îl regăseşte pe Iisus
Capitolul 88 – Discuţia dintre Iisus şi Cornelius despre purificarea Templului. Influenţa pozitivă a lui Nicodim. Prezicerea judecăţii Ierusalimului
Capitolul 89 – Iisus se roagă pentru ai Săi şi le îngăduie fraţilor Săi să meargă acasă. Nu se poate face mare lucru acolo unde lipseşte credinţa. Cele mai bune condimente pentru o mâncare. Vindecarea cu ajutorul mâinilor. Plantele medicinale. Toma şi Iuda Iscarioteanul
Capitolul 90 – Vindecarea fiului ofiţerului de familie regală. Cornelius îşi mărturiseşte veneraţia faţă de Iisus. Calendarul în Galileea. (Ioan IV, 46-53)
Capitolul 91 – îndrumări pentru Ioan şi Matei. Diferenţe caracteristice între Evangheliile lor. Măsuri luate de Domnul pentru a face mai clară şi mai uşor de înţeles revelaţia Sa
Capitolul 92 – Ordinea bună este întotdeauna dreaptă, în toate. îndepărtarea pietrelor de pe propriul câmp. Omniscienţa lui Dumnezeu – Comportamentul omului. Legăturile dintre Dumnezeu şi oameni.
Capitolul 93 – Domnul şi gazda sa din Cana, Koban. Despre libertatea de a lua decizii – Exemplul cu opera de artă. Cel care este plin de iubire, va mai primi în plus. Viaţa adevărată vine din inimă. Complet liber, astfel călătoreşte pelerinul
Capitolul 94 – Despre bani şi nenorocirile pe care le aduc aceştia. Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare comoară. De ce nu a ajuns Moise pe Pământul Făgăduit. Cuvintele trădătoare ale lui Iuda despre bani
Capitolul 95 – Toma şi Iuda! Prezicerea lui Toma, imprudenţa lui Iuda
Capitolul 96 – Domnul linişteşte mânia lui Toma şi îi spune că trebuie să ştii să ierţi pentru a fi cu adevărat liber
Capitolul 97 – Căpitanul din Capernaum şi vindecarea servitorului său bolnav. Diferitele urmări ale semnelor de la Capernaum. (Matei 8, 5-13)
Capitolul 98 – Şiretenia oamenilor în faţa preoţimii. Discursurile preoţilor şi ameninţarea celor ce mărturisesc despre Iisus
Capitolul 99 – Templul încearcă să pună mâna pe Iisus. Domnul este găzduit de Petru în casa sa de pescar
Capitolul 100 – Mântuitorul îi dă indicaţii Iui Matei. Diferenţa dintre Evanghelia lui Matei şi cea a lui Ioan. Matei relatează faptele, Ioan oferă corespondenţele. Ospăţul la casa lui Petru. Pescuitul miraculos. Aluzie la trădare
Capitolul 101 – Discuţia dintre Petru şi Iuda. Un miracol curios: beţia lui Iuda
Capitolul 102 – Iisus îi sfătuieşte pe credincioşi să nu aibă încredere în preoţi şi în leviţi. (Matei 8, 16-20)
Capitolul 103 – Lăsaţi-i pe morţi să-şi îngroape morţii, Iisus se ascunde în mulţime. Furtuna de pe fac. Iisus este trezit de ai Săi (Matei 8, 21-27)
Capitolul 104 – La gadareni, Iisus vindecă doi posedaţi. (Matei 8, 28-34)
Capitolul 105 – întoarcerea la Nazaret, masa la ai Săi. De ce Iisus nu face miracole acasă la El. Vizitarea unei sinagogi. Cuvântul este de argint, tăcerea este de aur. Ipocrizia şi mânia Templului, (Matei 9,1)
Capitolul 106 – Un om integru depune mărturie în favoarea lui Iisus şi le ţine piept cu mult curaj fariseilor. El confirmă divinitatea lui Iisus
Capitolul 107 – Iisus îi avertizează pe cei care cred că pot râde de orbirea celorlalţi. Comedia umană este o tragedie pentru copiii lui Dumnezeu. Este mai bine să plângi de durerile altuia, decât să râzi de ele.
Capitolul 108 – Măria şi grijile ei casnice. Discipolii şi Iisus o laudă pe Măria, Iisus prezice devoţiunea pentru Măria. Vanitatea, orgoliul, slăbiciunea femeii
Capitolul 109 – Petru şi Simon vorbesc despre viitorul învăţăturii Iui Iisus. Iisus le spune: “Nu vă preocupaţi de viitor. Este suficient să vreţi să faceţi ceea ce aţi fost chemaţi să faceţi”. Parabola despre artist şi opera sa. De acum înainte, voi vă aflaţi în mâna Tatălui
Capitolul 110 – Iuda se simte ofensat. Iuda cel lacom – negustor de oale. Iisus şi cei trei farisei, împreună cu Iair din Capernaum
Capitolul 111 – Sfântul grup pe mare. întoarcerea la casa Iui Iair. Vindecarea femeii grecoaice care avea scurgeri de sânge
Capitolul 112 – Moartea şi învierea fiicei iui Iair. Experienţele ei în Lumea de dincolo. Domnul porunceşte tăcerea
Capitolul 113 – Diferenţele dintre Evangheliile lui Matei şi Ioan
Capitolul 114 – Despre adevărata recunoştinţă, Iuda primeşte o lecţie de la Petru şi Natanael. Spiritul lui Cain este în Iuda.
Capitolul 115 – Poporul îl caută pe Iisus şi vrea să-L aleagă Regele său. Ajutorul inteligent al comandantului Cornelius
Capitolul 116 – Paraliticul şi fariseii (Matei 9, 2-8)
Capitolul 117 – Un tânăr grec, discipol al lui Socrate, denunţă ticăloşia preoţilor şi a leviţilor, care sunt în culmea furiei
Capitolul 118 – Fariseii sufocaţi de mânie cer ajutorul lui Iisus, care însă dezvăluie şi mai multe despre ticăloşia lor
Capitolul 119 – Răul se află acolo unde nu este Dumnezeu!
Capitolul 120 – Acasă la vameşul Matei. Despre educaţia copiilor
Capitolul 121 – în care fariseii vorbesc despre Iosif
Capitolul 122 – Cei doi Matei: vameşul şi scribul. Scena cu pescarii. Discipolii Iui Ioan şi cei ai Iui Iisus. (Matei 9, 14)
Capitolul 123 – Ioan Botezătorul. Parabola cu mirele şi cu invitaţii. (Matei 9, 15)
Capitolul 124 – Parabola cerului şi a hainei noi. Vin nou în burdufuri vechi. (Matei 9, 16-17)
Capitolul 125 – Aluzie la esenieni. Despre inteligenţa pământească a materialistului. Despre prietenia şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Despre încrederea în Dumnezeu. Compasiunea faţă de cei săraci
Capitolul 126 – Un vin miraculos, îngerii servitori. Despre credinţa de nezdruncinat în Dumnezeu
Capitolul 127 – Iuda şi Toma. Orbirea discipolilor lui Ioan Botezătorul. Moartea fiicei lui Cornelius. Adevăraţii urmaşi ai lui Hristos!
Capitolul 128 – Femeia cu scurgere de sânge (Marcu şi Luca) Iisus la Cornelius (Matei 9, 20-25)
Capitolul 129 – Fiica lui Cornelius vorbeşte despre experienţa ei din Lumea de dincolo. Problema liberului arbitru. (Matei 9, 26)
Capitolul 130 – Doi cerşetori orbi îl linguşesc pe Iisus (Matei 9, 27-31)
Capitolul 131 – Vindecarea surdo-mutului. Cornelius îi condamnă la moarte pe farisei, Iisus îi salvează. (Matei 9, 32-33)
Capitolul 132 – Mizeria poporului. Oraşul plângerii. (Matei 9, 36-38)
Capitolul 133 – Recunoştinţa cerşetorilor copleşiţi de abundenţa de hrană şi îmbrăcăminte
Capitolul 134 – Prima misiune a celor doisprezece apostoli. Aluzie la Evanghelia dictată de Spirit. Motivele pentru care a fost necesară dispariţia originalelor. Originea religiilor asiatice. (Matei 10, 1-4)
Capitolul 135 – Matei vameşul. Ioan le precizează discipolilor cum să se poarte. Disputa dintre Iuda şi Toma. Despre bani şi despre regatul banilor
Capitolul 136 – Cum se poate călători fără bani! (Matei 10, 11-16)
Capitolul 137 – Răspunsul lui Iisus către Iuda. Sufletul lui Iuda provine din lumile inferioare. Viaţa terestră conduce la moartea spiritului. Despre comportamentul oamenilor şi despre suferinţa misionarilor, (Matei 10, 17-20)
Capitolul 138 – Nu fiţi îngrijoraţi dacă Satana se apără. Veşnicele reflecţii ale lui Iuda. (Matei 10, 21-33)
Capitolul 139 – Iubirea lui Dumnezeu este opusă iubirii lumii. Oamenii nu sunt deloc mai vii decât pietrele. (Matei 10/34-39)
Capitolul 140 – Lumea sensibilă şi lumea spirituală. Despre demnitatea copiilor lui Dumnezeu. Punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu este unica dovadă a divinităţii Cuvântului. Secretul divin din interiorul omului. (Matei 10, 40)
Capitolul 141 – Misiunea apostolilor. Profeţi adevăraţi şi profeţi mincinoşi. Promisiunea făcută apostolilor. (Matei IO, 41-42)
Capitolul 142 – Prima misiune a apostolilor
Capitolul 143 – Ioan Botezătorul şi Irod. îndoiala lui Ioan Botezătorul, întrebarea lui Ioan Botezătorul către Iisus. (Matei 11, 1-6)
Capitolul 144 – Acţiunea şi eşecul lui Ioan Botezătorul, Ioan este Luna şi Iisus este Soarele, Ioan este mai mult decât un profet: el este Hie. (Matei 11, 7-14)
Capitolul 145 – între sufletul şi spiritul lui Ioan Botezătorul exista o anumită neconcordanţă. Chemarea şi libertatea. Sensul întrebării sale. A-L urma pe Iisus nu este nici o datorie, nici o obligaţie.
Capitolul 146 – Convertirea lui Kisjonah. Compasiunea Domnului. Mânia fariseilor
Capitolul 147 – Evreii dogmatici se mânie şi îl ameninţă pe Iisus. (Matei 11, 15-19)
Capitolul 148 – Discipolii doresc ca Iisus să se apere, Iisus anunţă ruina oraşelor din Galileea şi Judecata de Apoi Capitolul
149 – Natanael, propriul său evanghelist. Cel care este trezit la viaţa veşnică nu va cunoaşte moartea. Cel care nu este chemat de către Dumnezeu, nu-1 va cunoaşte pe Fiu. (Matei 11, 27-30)
Capitolul 150 – Iisus demască răutatea fariseilor. Frica şi fuga acestora
Capitolul 151 – Ascensiunea pe munte
Capitolul 152 – Comerţul cu spiritele morţilor. Celebrităţile din Lumea de dincolo. Locul rezervat lui Satana în Lumea de dincolo. Vederea spiritelor. Kisjonah doreşte să vadă îngerii
Capitolul 153 – Vechea modalitate de a calcula ora după stele. Trei spirite ale Lunii vorbesc despre Lună. Este mai bine să te hrăneşti cu iubire decât abia să atingi uşor mica picătură de rouă a pietrei filozofale
Capitolul 154 – Trei heruvimi îi aduc pe cei doisprezece apostoli pe munte. Masa cerească a celor opt sute de oameni pe munte. Discursul lui Kisjonah. “Cărţile războaielor lui Iehova”
Capitolul 155 – îndrumarea cu prudenţă a neofiţilor. Diversele grade ale revelaţiei spirituale. Dumnezeu-omul şi omul-Dumnezeu. Inteligenţa şi credinţa. Despre educaţia spirituală
Capitolul 156 – Coborârea de pe munte, în zori. Oprirea la cabană
Capitolul 157 – Geneza I. 1-5 Prima zi a Creaţiei. Cunoaşterea lumii materiale şi trezirea spirituală. Noaptea spirituală a sufletului copilului. Cunoaşterea lumii materiale este seara spirituală. Lumina lui Dumnezeu în inimă este aurora spirituală
Capitolul 158 – Geneza I. 6-10 Ce-a de-a doua zi. Diferenţa dintre cele două lumini. Credinţa prin cunoaştere sau cunoaşterea prin credinţă, împărăţia terestră a iubirii
Capitolul 159 – Geneza 1. 11-1 3 Cea de-a treia zi. Efectul cunoaşterii asupra inimii. Omul spiritual ascuns în omul lumii materiale
Capitolul 160 – Geneza 1. 14-19 Cea de-a patra zi. Nu există decât o boltă cerească (întindere cerească): voinţa lui Dumnezeul
Capitolul 161 – Despre omul muritor şi despre omul nemuritor. Cei doi luminători: sufletul şi spiritul. Cea de-a patra zi.
Capitolul 162 – Zilele a cincea şi a şasea ale Creaţiei. Apariţia pământului şi a oamenilor. Punerea în gardă împotriva unei cunoaşteri excesive. Un imbold pentru a căuta împărăţia lui Dumnezeu în sine însuşi (în interiorul fiinţei)
Capitolul 163 – Iisus prezice judecata Ierusalimului. Păstrarea tăcerii asupra lucrurilor spirituale
Capitolul 164 – Sunt compatibile poruncile lui Dumnezeu cu voinţa omului?
Capitolul 165 – De ce trebuie oamenii să se întrupeze? Trupul, un instrument pentru dezvoltarea spirituală a sufletului
Capitolul 166 – Despre crearea lui Adam. Despre bărbat şi despre femeie. Decăderea Evei şi influenţa ei rea asupra bărbatului. Decăderea umanităţii. Transformarea omului prin intermediul lui Iisus Hristos
Capitolul 167 – Alungarea bărbatului de către femeie. Modalităţi de recunoaştere a femeilor rele. Binele şi răul nu pot fi, în acelaşi timp, stăpâni ai inimii
Capitolul 168 – Despre cultura şi şcolile de pe pământ. Tristeţea unui fariseu care îşi dă seama că lumea se află în greşeală. Lumea şi oamenii. Oamenii şi Dumnezeu
Capitolul 169 – O noapte răcoroasă pe păşunea alpină. Orbul – descendent al lui Tobie. Cinstea şi onoarea încălzesc inima omului. Reproşul sever al îngerilor la adresa femeilor răutăcioase. Evanghelia râsului
Capitolul 170 – Tămăduirea nocturnă a orbului Tobie. Un semn al timpului nostru. Masa în poiană.
Capitolul 171 – Mizerabila şiretenie a fariseului Rhiba, care propune să se debaraseze de Iisus.
Capitolul 172 – Contraatacul altui fariseu. Răutatea Templului
Capitolul 173 – Fariseii furioşi vor să-1 ucidă pe Tobie, dar îngerii îl protejează. Binefacerile răsăritului de soare
Capitolul 174 – Un răsărit de soare magnific. Despre receptivitatea faţă de Dumnezeu, faţă de oameni şi faţă de natură. Regula de conduită pentru judecători şi jurişti
Capitolul 175 – Domnul în cabana lui Kisjonah
Capitolul 176 – ‘Milă voiesc, şi nu jertfe’, Iisus este Domnul Sabatului. (Matei 12, 1-16)
Capitolul 177 – De ce se comportă Iisus uneori ca şi cum i-ar fi teamă de oameni. (Matei 12, 17-21)
Capitolul 178 – Domnul, discipolii Săi şi Kisjonah ajung pe celălalt ţărm. Masa la bordul vasului. Vindecarea unui posedat orb şi mut. (Matei 12, 22-23)
Capitolul 179 – Umilinţa şi orgoliul. O regiune rodnică, dar nesănătoasă. Mulţimea Ie spune templierilor patru adevăruri
Capitolul 180 – Consiliul fariseilor. Un tânăr fariseu îi ia apărarea lui Iisus
Capitolul 181 – Tânărul fariseu aude cum mulţimea îşi bate joc de confraţii săi. Poporul ameninţă să se ridice împotriva Templului
Capitolul 182 – Privirea lui Iisus. Rugăciunea de dimineaţă a lui Iisus. Ahab, tânărul rabin, chemat de Iisus
Capitolul 183 – Ahab rabinul merge să-şi găsească colegii
Capitolul 184 – Poporul îi contestă pe farisei şi caută să-i îndepărteze (Matei 12, 24)
Capitolul 185 – Domnul linişteşte poporul pentru a-i calma pe farisei (Matei 12, 25-33)
Capitolul 186 – Despre diferite spirite rele şi influenţele lor. Mânia fariseilor. (Matei 12, 34-35)
Capitolul 187 – Mai bine să taci decât să minţi chiar dacă ai o intenţie bună. Templul din Ierusalim şi Templul din Delphi. Dialectica oracolelor. Grecii aduc mărturie pentru Evanghelia vieţii
Capitolul 188 – Sosirea Măriei şi a fiilor iui Iosif. Cine este mama Mea, cine sunt fraţii Mei?
Capitolul 189 – Scuzele lui Baram. Atenţionarea lui Ahab. Bucuria Măriei la revederea lui Iisus. Uneltirile Templului pentru a-L opri pe Iisus
Capitolul 190 – Măria a fost alungată şi deposedată de casă. Baram şi Kisjonah îi propun s-o ajute. Domnul urcă pe o corabie pentru a predica poporului. (Matei 13, 1-2)
Capitolul 191 – împărăţia cerurilor. Parabola semănătorului şi a seminţei. Celui care are prin drept divin i se va mai da chiar în plus, însă celui care nu are i se va lua chiar şi puţinul pe care îl are. (Matei 13,3-23)
Capitolul 192 – Parabola despre buruieni, despre sămânţa de muştar şi despre drojdie. Poporul, neînţelegând nimic, se îndepărtează. Fariseii sunt prinşi de furtună. (Matei 13, 24-25)
Capitolul 193 – Domnul linişteşte furtuna, îndoiala discipolilor. Mărturia lui Ahab
Capitolul 194 – Patria spirituală a omului. Pacea interioară, punctul de întâlnire a vieţii Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh
Capitolul 195 – Regăsirea cu Jonael şi Jairuth. Un înger în slujba Domnului
Capitolul 196 – îngerul în slujba casei lui Kisjonah. Un înger păzitor al lumii vegetale
Capitolul 197 – O noapte înstelată pe dealul cu şerpi, unde Kisjonah vrea să deschidă o şcoală. Aluzie la condiţiile existenţei terestre, Iisus – stăpânul şerpilor. Parabola cu neghina
Capitolul 198 – Parabola cu neghina. A nu te ţine de cuvânt este unul dintre cele mai mari rele. Fiţi drepţi şi plini de dragoste. Parabola comorii îngropate. (Matei 13, 43-44)
Capitolul 199 – Parabola perlei celei mari, a năvodului şi a peştelui stricat (Matei 13,45-52)
Capitolul 200 – Neplăceri îndurate de Jonael. Căile Domnului sunt de nepătruns
Capitolul 201 – Domnul face concesii răului pentru a pune la încercare pe Satana şi pe cei credincioşii Adevărul este spada iubirii. Cum trebuie să lupte adevăratul erou
Capitolul 202 – Invăţaţi-i pe ceilalţi prin faptele voastre bune şi prin cuvinte simple. Adevărata Biserică – adevăratul Sabat. Adevărata casă a Domnului. Cum trebuie să-L slujeşti cu adevărat pe Dumnezeul
Capitolul 203 – Confesiunea păcătoşilor. Spiritul şi comportamentul adevăratului misionar. Cântecul de slavă al lui Jonael
Capitolul 204 – Kisjonah şi Baram se întrec în intenţii bune. Parabola mamei şi a celor doi fii diferiţi ai săi
Capitolul 205 – Despre esenţa iubirii. Iubirea cerească şi iubirea infernală. Răsplata faptelor realizate din iubire
Capitolul 206 – Bucuria oaspeţilor la micul dejun. Tristeţea îngerilor. Hrana corpului, a sufletului şi a spiritului
Capitolul 207 – Nefasta influenţa a dezmăţului asupra sufletului. Moartea spirituală – consecinţă a lipsei de autocontrol. Despre adevăratul post. Nocivitatea mortificării făcute pentru a comunica cu spiritele. Trăiţi şi învăţaţi-i pe ceilalţi să trăiască la fel cum trăiesc Eu şi cum vă învăţ Eu să trăiţi!
Capitolul 208 – Domnul şi însoţitorii Săi în grădină. Liniştea de dinaintea furtunii. Cutremurul pământului, vijelie, furtună pe mare. îngerul îi linişteşte pe oamenii înfricoşaţi
Capitolul 209 – Utilitatea furtunii: distrugerea duşmanilor. Pericol pentru misionari
Capitolul 210 – Excursie în vale la Cana. Agricultorii evrei săraci şi bogaţii negustori greci.
Capitolul 211 – Vindecarea miraculoasă în valea din Cana. Suflete bolnave într-un corp sănătos!
Regulă de viaţă! Blestem asupra cămătarilor. Decadenţa socială

Capitolul 212 – Răbdarea lui Dumnezeu are şi ea limite. Stoicul Philopold se răzvrăteşte împotriva ordinii divine
Capitolul 213 – Suflete venite pe pământ. Pământul – unica şcoală a copiilor lui Dumnezeu. Despre reîntrupare. Lumea solară de pe Procyon. Miracolul îngerului mesager. Contractul din lumea solară
Capitolul 214 – Motivul pentru care ne uităm vieţile anterioare. Relaţia corp, suflet, spirit. Desăvârşirea omului terestru. Diferenţa dintre fiinţele de pe această planetă şi cele de pe alte lumi
Capitolul 215 – Despre întruparea Domnului şi despre adevăraţii Săi succesori
Capitolul 216 – Omul inferior şi omul superior. Motivul întrupării Domnului pe această planetă înapoiată. Cei din urmă vor fi cei dintâi. Iisus vesteşte noua revelaţie.
Capitolul 217 – Vicleniile Satanei nu au influenţă decât asupra simţurilor omului, dar nu au nici o putere asupra voinţei de neclintit a unui suflet neprihănit
Capitolul 218 – Raportul servitorilor lui Kisjonah despre evenimentele petrecute în timpul absenţei Domnului.
Capitolul 219 – Un nou aspect ai misiunii. Despre necesitatea fermentaţiei. Parabola boului gras.
Capitolul 220 – Cunoaşterea de sine este primordială. Un avertisment împotriva inconştienţei, nepăsării, somnului şi lenei
Capitolul 221 – Blestem asupra nepăsării şi a lenei. Binecuvântarea activităţii. Despre suveranii puternici şi despre suveranii slabi. Predica din timpul nopţii referitoare la activitate
Capitolul 222 – Cei cinci farisei din Betleem spală picioarele Domnului. Evanghelia vieţii
Capitolul 223 – Opinia celor cinci farisei: El este ori un zeu, ori un diavol! Iisus nu a fost esenian.
Capitolul 224 – Disputa dintre Kisjonah şi Baram. Importanţa şi esenţa introspecţiei. Satana tulbură introspecţia
Capitolul 225 – Apariţia unui veritabil leviatan. Recompensa promisă celor curajoşi
Capitolul 226 – Despre binefacerile unei meditaţii realizate cu regularitate şi despre noua naştere. Despre spiritism (comerţul cu spirite). Drumul către infern
Capitolul 227 – Excursia pe mare de după masă. Revenirea bolii fiicei lui Iair. întoarcerea la Kis.
Capitolul 228 – La căpătâiul fiicei sale, Iair înţelege adevărul. Ameninţarea fariseilor
Capitolul 229 – Laşitatea lui Iair. Dezaprobarea lui Borus. Răsplata din Lumea de dincolo
Capitolul 230 – Bucuria discipolilor şi recunoştinţa Măriei. Eu şi Tatăl una suntem, Iosis povesteşte că fiecare proprietar nu este decât păstrătorul unor bunuri împrumutate de la Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Iosif.
Capitolul 231 – Arestarea unui grup de contrabandişti. Dispoziţiile lui Kisjonah şi ale judecătorului roman pentru a rezolva problema
Capitolul 232 – Eliberarea copiilor furaţi. Pregătirile pentru proces
Capitolul 233 – Cei doisprezece farisei interogaţi au fost sever condamnaţi, în ciuda paşaportului lor semnat de Cezar Augustus
Capitolul 234 – Fariseii, aflaţi la strâmtoare, plătesc amenda cu argintul pe care îl furaseră din taxele imperiale
Capitolul 235 – întâlnirea dintre Iisus şi procurorul Faustus
Capitolul 236 – Faustus vede în vis grandoarea cerurilor. Iubirea lui Faustus pentru Lidia. Omul nu trebuie să separe ceea ce Dumnezeu a unit
Capitolul 237 – Sosirea iui Philopold. Răfuiala fariseilor cu justiţia. Eficacitatea lui Faustus
Capitolul 238 – Procesul templierilor, mărturisirea acoliţilor lor. Faustus reduce condamnarea
Capitolul 239 – Continuarea procesului. Cei unsprezece farisei, aflaţi în încurcătură, abandonează toate comorile pentru a-şi recâştiga libertatea
Capitolul 240 – Despre adevăratul Sabat. Cei unsprezece farisei sunt repuşi în libertate, împărţirea comorilor, întoarcerea copiilor la părinţii lor
Capitolul 241 – Dieta copiilor. Influenţele spiritelor rele asupra copiilor. Cauzele maladiilor infantile.
Capitolul 242 – Secretul forţei vitale. Efectul purificator al bolilor şi dieta
INDEX TEMATIC

sursa: Forumul Unique

Vezi textul online in varianta pdf.
Volumul 1
Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns