Marea Evanghelie a lui Ioan (volumul 2) – Dicteu divin prin Jakob Lorber

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 2

Revelate de Domnul prin Jacob Lorber

Cuprins


Perioada evenimentelor din vol. II: Vara anului 30.
Prima călătorie a Domnului. Popasul lui Iisus în Kis şi Nazaret.

1. Despre pedepsirea răufăcătorilor.
2. Iuda-Iscarioteanul, hoţ de aur.
3. Folosirea corectă a puterii vindecătoare şi a celei de a face miracole.
4. Vizita şi descrierea unei peşteri de stalactite.
5. Povestea comorilor găsite.

6. Formarea şi surparea grotei cu formaţiuni carstice.
7. Faustus găseşte comorile în magazie, orânduite şi bine păzite.
8. Despre împărăţia cerurilor.
9. Domnul explică, prin câteva exemple, natura raiului şi a iadului.
10. Legea ordinii divine.

11. Plecarea Domnului şi a discipolilor Săi spre Nazaret.
12. A doua înviere din moarte a Sarei.
13. Întâlnirea dintre Iair şi soţia lui.
14. Despre diferenţa dintre puterea omenească şi cea dumnezeiască.
15. Mărturia lui Philopold despre dumnezeirea lui Iisus.

16. Domnul merge în sinagogă.
17. Domnul explică un text din Isaia.
18. Despre natura lui Dumnezeu şi despre adevărata Lui slujire.
19. Obrăznicia şi nedumerirea fariseilor care erau orbi în cele ale spiritului.
20. Frica preoţilor de judecata romană.

21. Cyrenius şi fariseii.
22. Vindecarea unui gutos. Mărturia nazarinenilor despre Iisus.
23. Dojana nazarinenilor.
24. Vorbele lui Cyrenius despre nazarineni.
25. Despre nevrednicia poporului.

26. Sfaturi pentru cei care fac legile
27. Chinuirea naturii psihice prin legile omeneşti.
28. Despre libertatea sufletului.
29. Binecuvântarea liberei creşteri spirituale.
30. Creşterea spirituală şi legea.

31. Cuvântarea lui Iair despre efectele miracolelor.
32. Însuşiri ale Fiinţei lui Dumnezeu.
33. Vindecarea rudelor bolnave ale unui evreu bătrân.
34. Discuţia dintre fariseii cei bogaţi şi ginerele bătrânului.
35. Fariseii citesc psalmul 37. Sfatul înţelept al lui Roban.

36. Cel mai bătrân dintre farisei, Roban, merge la Iisus.
37. Josa, bătrânul, mulţumeşte Domnului.
38. Despre ceea ce este omenesc şi despre ceea ce este dumnezeiesc la Domnul.
39. Despre influenţa îngerilor asupra oamenilor.
40. Iubirea pentru Dumnezeu.

41. Despre natura adevăratei iubiri.
42. Despre ziua de apoi.
43. Domnul Iisus şi ai Săi la pescuit.
44. Căsătoria lui Borus.
45. Fiinţa interioară a îngerilor.

46. Despre iubirea faţă de aproape a medicilor care-i slujesc pe ceilalţi.
47. Propunerea făcută lui Iair. Despre ceremoniile exterioare.
48. Problemele lui Iair legate de moştenire.
49. Demisia lui Iair. Domnul în sinagogă.
50. Cei mai în vârstă vorbesc despre starea evreimii.

51. Mărturia vorbitorului despre chivotul legii.
52. Cei mai bătrâni se apără.
53. Chiwar mărturiseşte despre faptele şi viaţa lui Iisus.
54. Sfatul dat de îngeri fariseilor.
55. Legătura dintre popoare şi suveranii lor.

56. Roban şi Kisjonah povestesc întâmplări din viaţa lor.
57. Cum ajută îngerii lumea. O sferă corticată.
58. Legătura dintre omul pământesc şi Tatăl Ceresc.
59. Despre marea luptă lăuntrică a omului (lupta cu sine însuşi).
60. Despre folosul pasiunilor.

61. Despre valoarea liberei voinţe (a liberului arbitru).
62. Gândirea în inimă.
63. Despre aducerea înapoi a celui pierdut.
64. Despre natura, viaţa şi munca spiritelor naturii.
65. Legende despre spiritele munţilor. Despre vrăjitorie.

66. Despre vrăjitori şi ghicitori.
67. Domnul vindecă un om turbat.
68. O evanghelie pentru cei bogaţi.
69. În cripta lui Iair.
70. Învierea lui Josoe.

71. Bab şi soţia lui sunt uluiţi de miracol. Făgăduinţa nemuririi pentru Josoe.
72. Cum trebuie slujit Dumnezeu.
73. Cina la Maria.
74. Cearta dintre Iuda şi Toma.
75. Prevenirea lui Iuda de către Domnul.

76. Despre umilinţă şi abnegaţie.
77. Măsura celor trei feluri de iubire.
78. Planul înţelept al lui Josoe.
79. Doi îngeri se oferă să-l slujească pe Josoe.
80. Cyrenius îl adoptă pe Josoe.

81. Povestirea lui Roban despre noul conducător al fariseilor.
82. Povestea şi sfârşitul lui Ioan Botezătorul.
83. Discuţia cu noul conducător al templului din Nazaret.
84. Mărturia lui Chiwar despre Ioan şi Iisus.
85. Domnul îi laudă pe Roban şi pe Chiwar.

86. Noul conducător al templului, Korah, şi Chiwar în sinagoga din Nazaret.
87. Chiwar şi Korah vorbesc despre învierea din morţi a Sarei.
88. Părerea lui Chiwar despre Templu.
89. Discuţia dintre Korah şi Chiwar despre Mesia. Satana îl provoacă pe Chiwar la luptă.
90. Korah îşi aduce aminte că totuşi îl cunoaşte pe Iisus.

91. Prietenii lui Iisus la Borus.
92. Îndurarea lui Dumnezeu faţă de omenire.
93. Borus vorbeşte despre natura omului.
94. Convieţuirea prietenilor Domnului în Nazaret

A doua călătorie a Domnului: Nazaret – Grota din Betabara (primul miracol al bucatelor) – Muntele rugăciunii – Mersul pe Marea
Galileii (proba credinţei pentru Petru) – Cu corabia înspre Ghenizaret în golful cu acelaşi nume

95. Miracolul vindecării şi miracolul bucatelor pentru cei cinci mii de oameni din pustiu.

96. Ucenicii pe marea furtunoasă.
97. Iuda slăveşte miracolele esenienilor.
98. Ioan şi Bartolomeu îi explică lui Iuda miracolele iluzorii ale esenienilor.
99. Filosofia esenienilor.
100. Ucenicii aflaţi într-o situaţie grea pe mare.

101. Testul credinţei lui Petru.
102. Sosirea în oraşul liber Ghenizaret.
103. Domnul cu ai săi la Ebahl.
104. Domnul binecuvântează familia lui Ebahl şi îi dojeneşte pe esenieni.
105. Domnul şi căpitanul roman.

106. Experienţa de viaţă a căpitanului roman.
107. Domnul îi dă căpitanului câteva indicii asupra fiinţei şi misiunii sale.
108. Relaţia unui profet cu Dumnezeu şi cu oamenii.
109. Profeţii, ca trimişi ai lui Dumnezeu, şi deosebirea dintre ei şi fiinţa Domnului.
110. Pajiştea sfinţită. Mersul pe mare.

111. Despre adevărata rugăciune.
112. Disciplina şi iubirea.
113. Lauda dreaptă şi pericolul laudelor.
114. Iara vorbeşte despre experienţele avute în timpul rugăciunii.
115. Iara vede cerurile deschise.

116. Învăţăturile lui Iisus trebuie să devină un bun al tuturor.
117. La Ebahl vin bolnavi. Oaspeţii din Ierusalim şi misiunea lor.
118. Scena dintre căpitan şi templieri.
119. Puterea iubirii.
120. Visele Iarei despre crucificarea şi învierea Domnului.

121. Discuţia dintre căpitanul Iulius şi Domnul despre răutatea templierilor.
122. Marea vindecare a bolnavilor prin atingerea mantiei Domnului.
123. Domnul şi conducătorul fariseilor.
124. Iulius îi ceartă cu asprime pe farisei.
125. Trei documente.

126. Avertizarea Domnului asupra ticăloşiei templierilor.
127. Domnul vorbeşte despre spiritul iubirii.
128. Discuţia dintre templieri şi esenieni.
129. Domnul şi cei doi esenieni.
130. O ascensiune miraculoasă.

131. Pe vârful „Capului dimineţii“.
132. Despre natura fricii.
133. Cristos – ca mijlocitor între cer şi Pământ.
134. Ridicarea Mării Galileii.
135. Un test al iubirii pentru Iara.

136. Puterea îngerilor. Vizită pe o stea.
137. Modalitatea interioară de a contempla creaţia.
138. Cum se învaţă dăruirea în lumea de dincolo.
139. O privire în sistemul cosmic stelar.

140. Perioadele de dezvoltare în lumea de dincolo.
141. Despre măreţia spiritului uman.
142. Despre adevărata măreţie spirituală.
143. Ucenicii sunt treziţi din somn.
144. Cuvinte de laudă pentru Iara.
145 .Realitatea visului avut de toţi cei de pe munte.

146. Iara le arată lucrurile luate ca amintire.
147. Cum vorbesc credincioşii cu Domnul, în inimă.
148. Contemplarea naturii şi corespondenţele spirituale.
149. Contemplarea răsăritului de soare şi a naturii dimineaţa.
150. Esenienii sunt însărcinaţi de Domnul să construiască şcoli.

151. Masa de dimineaţă, sfinţită, de pe munte.
152. Satana apare pe munte.
153. Coborârea de pe munte.
154. O vindecare miraculoasă în casa lui Ebahl din Ghenizaret.
155. Ardoarea iubirii.

156. Despre diferenţele sexuale la îngerii primordiali.
157. Despre pomană şi despre sărbătorirea zilelor comemorative.
158. Psalmul 46 al lui David.
159. Despre iubirea duşmanilor.
160. Povestirea corăbierilor despre cele petrecute în timpul ultimei nopţi.

161. Corăbierul şi Rafael.
162. Primirea fariseilor în Ghenizaret.
163. Căpitanul Iulius povesteşte unele întâmplări cu preoţii din Templu.
164. Despre moştenirea lui Iisus.
165. Neînţelegerea dintre Rafael şi Iara.

166. Despre iubire, blândeţe şi răbdare.
167. Despărţirea de Domnul şi plecarea Lui spre Sidon şi Tir.

A treia călătorie a Domnului: Cu corabia prin Golf şi apoi pe jos înspre nord în direcţia Tirului – Reîntoarcerea la Marea Galileii – muntele de la mal (al doilea miracol al bucatelor) – Cu corabia înspre adăpostul din Magdala – Înapoi la muntele de pe mal – Pe jos înspre cocioaba lui Marcu în Cezareea lui Filip.

168. Scena din Tir cu femeia din Cana.
169. Despre posedarea de către diavol.
170. Izvorul făcător de minuni.

171. Marea minune a vindecării de pe munte.
172. Prezicerea Domnului referitoare la viitorul învăţăturii Sale.
173. Hrănirea miraculoasă a celor patru mii de oameni.

174. Fariseii şi saducheii îl încearcă pe Domnul.
175. Domnul într-o sărmană colibă din Cezareea lui Filip.
176. Mărturia ucenicilor despre Cristos.
177. Proprietarul colibei, pe nume Marcu, povesteşte grozăvii din Templu.
178. Fariseii – ucigaşi de copii.
179. Ucenicii sunt revoltaţi din cauza povestirii.
180. Pescuitul binecuvântat. Despre gunoiul din Templu.

181. Marcu şi fariseii, ca vânători de dijmă.
182. Prezicerea Domnului referitoare la moartea şi învierea Sa.
183. Este anunţată vizita lui Cyrenius.
184. Marcu îl primeşte pe Cyrenius.
185. Îngerul, ca învăţător al lui Josoe.

186. Darul lui Cyrenius pentru Marcu.
187. Pe mare.
188. Cuvintele lui Ioan despre diferenţa dintre înţelegerea obişnuită şi cea spirituală.
189. Se apropie o corabie romană. Pescuitul îmbelşugat.
190. Noii oaspeţi.

191. Despre metoda de învăţământ a îngerilor şi despre cea a şcolilor lumeşti.
192. Despre dreptul Templului de a încasa zeciuiala şi tributul.
193. Pedepsirea răufăcătorilor şi a celor posedaţi.
194. Cuvintele înţelepte ale Iarei.
195. Materie şi spirit.

196. Iara îi desface lui Josoe nodul gordian.
197. Despre limitarea în cunoaştere a omului.
198. Ce este adevărul?
199. Taina primei cauze a adevărului.
200. Discuţia dintre Josoe şi Iara.

201. Ce a văzut Iara în grădina ei.
202. Lămurirea pildei arătate de Iara.
203. Materialismul şi reprezentanţii săi.
204. Josoe şi Iara vorbesc despre Iuda.
205. Fiecare popor are nevoie de un alt fel de conducător.

206. Lui Josoe îi pare rău.
207. Părerea lui Josoe despre îngăduirea sclaviei.
208. Îngrădirea prin legi şi iubirea!
209. Despre cinste.
210. Natura materiei şi a sufletului.

211. Răspunsul lui Cyrenius.
212. Necesitatea ca modalitate de a învăţa.
213. Urmările traiului îmbelşugat.
214. Contradicţiile din Geneză.
215. Crearea primului om.

216. Creşterea bobului de grâu.
217. Creşterea spirituală a omului!
218. Suflet şi trup.
219. Crearea cerului şi a pământului.
220. Pământul şi lumina.

221. Despărţirea luminii de întuneric.
222. Ţelul ultim al întregii creaţii.
223. Mărturia lui Cyrenius despre Geneză.
224. Despre decăderea spiritelor, decăderea lui Adam şi păcatul originar.
225. Puterea eredităţii.

226. Grijile lumii şi urmările lor nefaste asupra sufletului.
227. Despre decăderea spiritelor.
228. Putere şi opoziţie.
229. Despre natura Satanei.
230. Învăţătura spiritelor primordiale.

231. Urmările decăderii lui Lucifer.
232. Teaca şi sufletul.
233. Despre cunoaştere.
234. Ce crede Marcu despre aproapele său.
235. Marcu îi salvează pe fariseii naufragiaţi.

236. Fariseii îl critică pe Iulius.
237. Hotărârea fariseilor.
238. Sfatul Domnului şi referiri la iubirea de aproape.
239. Iulius le dă fariseilor sfatul cel mai bun.
240. Iara vorbeşte despre Domnul.

241. Dezvăluirea intenţiilor Templului.
242. Miracolul făcut de arhanghelul Rafael
243. Scuzele tânărului fariseu.
244. Iulius îi învaţă pe farisei.

INDEX TEMATIC
INDEX AL PERSOANELOR
INDEX AL LOCALITĂŢILOR

sursa: Forumul Unique


Vezi textul online in varianta pdf.
Volumul 2
Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns