Marea Evanghelie a lui Ioan (volumul 3) – Dicteu divin prin Jakob Lorber

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 3

Revelate de Domnul prin Jacob Lorber

Cuprins


Iisus în preajma Cezareii lui Filip (Evanghelia după Matei, capitolul 16 – continuare)

Capitolul 1 – Oracolul din Delphi
Capitolul 2 – Despre apariţiile unor fiinţe superioare
Capitolul 3 – Despre menirea şi despre evoluţia spirituala a omului
Capitolul 4 – Hotărârea Domnului în privinţa hoţilor
Capitolul 5 – Iulius îi ameninţă pe farisei
Capitolul 6 – Un schimb de păreri între farisei şi Iulius despre Iisus
Capitolul 7 – Mărturisirea fariseului despre constrângerea religioasă aplicată de Templu
Capitolul 8 – Condiţiile pe care le pune Domnul la primirea ucenicilor
Capitolul 9 – Avantajele dăruirii
Capitolul 10 – Trebuinţele şi răul care apare din ele
Capitolul 11 – Despre cauza Potopului
Capitolul 12 – Îndrumări misionare
Capitolul 13 – Noe şi arca sa
Capitolul 14 – Cum trebuie privite şi folosite comorile pământene
Capitolul 15 – Despre calea cea dreapta pentru desăvârşirea omului
Capitolul 16 – Despre înălţarea lui Iisus
Capitolul 17 – Despre vrerea Domnului şi despre libertatea sufletului omenesc
Capitolul 18 – Consemnarea cuvintelor Domnului
Capitolul 19 – «Cântarea Cântărilor» a lui Solomon
Capitolul 20 – Despre cum au mâncat oaspeţii la masă
Capitolul 21 – Tămăduirea ucigaşilor posedaţi
Capitolul 22 – Cuvintele pline de disperare ale celor posedaţi
Capitolul 23 – Ciudata stare de spirit a posedaţilor tămăduiţi
Capitolul 24 – Despre diferenţa dintre suflete, aşa cum o percep clarvăzătorii
Capitolul 25 – Filozofia lui Matael despre natura
Capitolul 26 – Discurs despre lupta din natură
Capitolul 27 – Matael vorbeşte despre viaţa lăuntrică a lui Cyrenius
Capitolul 28 – Discursul lui Matael despre Dumnezeu
Capitolul 29 – Discursul lui Cyrenius despre înţelepciunea lui Matael şi răspunsul acestuia
Capitolul 30 – Iisus îi atrage atenţia lui Cyrenius asupra vorbelor lui Matael
Capitolul 31 – Matael vorbeşte despre calea spre adevărata viaţă
Capitolul 32 – Despre unitatea vieţii veşnice
Capitolul 33 – O proorocire a lui Matael
Capitolul 34 – Cei cinci vindecaţi vor să ştie exact cine dintre cei de faţă este Iisus
Capitolul 35 – Iisus ca erou în lupta cu moartea
Capitolul 36 – Cuvântul Domnului despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
Capitolul 37 – Temerile lui Iulius legate de judecarea celorlalţi răufăcători
Capitolul 38 – Iulius îi interoghează pe răufăcători
Capitolul 39 – Discursul lui Suetal despre Templu şi despre Mântuitorul din Nazaret
Capitolul 40 – De ce au venit acuzaţii în Galileea
Capitolul 41 – Povestea lui Matael despre necazurile şi despre vindecarea sa
Capitolul 42 – Suflet şi spirit
Capitolul 43 – Despre viaţa şi despre moarte
Capitolul 44 – Domnul se îngrijeşte de ostatici
Capitolul 45 – O relatare despre vindecarea unui bolnav de gută pe pajiştea binecuvântată
Capitolul 46 – Suetal relatează despre renumele Mântuitorului făcător de minuni
Capitolul 47 – Discuţia dintre Matael şi Suetal despre admonestare
Capitolul 48 – Matael vorbeşte despre lege şi iubire
Capitolul 49 – Explicarea împrejurărilor referitoare la Moise
Capitolul 50 – O nouă îndoială privind persoana Mântuitorului
Capitolul 51 – Îndoieli cu privire la caracterul divin al Nazarineanului
Capitolul 52 – Dialogul dintre Suetal şi Ribar despre proba minunilor dată de Rafael
Capitolul 53 – Principiile de baza ale învăţăturii lui Iisus
Capitolul 54 – O a doua minune făcută la dorinţa lui Ribar
Capitolul 55 – Despre diferenţa dintre minunile lui Rafael şi cele ale magicienilor
Capitolul 56 – Ce cred Suetal şi Ribar despre Iisus
Capitolul 57 – Domnul le promite celor doi să le atragă atenţia asupra Mântuitorului
Capitolul 58 – Rafael, ca mare mâncător de peşte
Capitolul 59 – Aspecte bune şi rele ale mustrărilor
Capitolul 60 – Suetal se demască drept limbut
Capitolul 61 – Poveţele lui Rafael despre pătrunderea în propriul suflet
Capitolul 62 – Concepţia lui Risa despre lume
Capitolul 63 – Cuvântarea lui Hebram dezvăluie greşeala lui Risa
Capitolul 64 – Rânduiala divina şi rânduiala lumii
Capitolul 65 – Domnul dă sfaturi de viaţă pentru începători
Capitolul 66 – Sfaturile Domnului despre rânduiala sexuala pentru a da naştere unui copil de către cei care se iubesc
Capitolul 67 – Cazuri de excepţie în relaţiile sexuale
Capitolul 68 – Despre raporturile sexuale lipsite de iubire care tocmai de aceea sunt nelegiuite
Capitolul 69 – Masuri de corecţie pentru cei care, fără a iubi deloc, sunt nişte împătimiţi ai exceselor sexuale
Capitolul 70 – Cazuri de desfacere legală a căsătoriei
Capitolul 71 – Reguli de comportament care sunt valabile pentru soţi şi judecători
Capitolul 72 – Despre verificarea mirilor
Capitolul 73 – Rafael consemnează vorbele Domnului despre viaţa sexuală
Capitolul 74 – Nerăbdarea şi curiozitatea lui Suetal de a-L vedea pe Domnul
Capitolul 75 – Suetal discută cu Ribar despre comportamentul lui Rafael
Capitolul 76 – Bănuielile lui Ribar referitoare la prezenţa Domnului
Capitolul 77 – Cum se lasă Dumnezeu recunoscut
Capitolul 78 – Raţiune şi sentiment
Capitolul 79 – Cauza deosebirilor dintre calităţile omeneşti
Capitolul 80 – Un om al raţiunii caută iubirea
Capitolul 81 – Domnul anunţă o eclipsa de soare
Capitolul 82 – Rafael îi salvează pe grecii aflaţi la strâmtoare
Capitolul 83 – Urmările eclipsei de soare
Capitolul 84 – Divinităţi şi oameni
Capitolul 85 – Uran îl capătă pe Matael drept pedagog
Capitolul 86 – Elena, fiica grecului cel înţelept
Capitolul 87 – Soarele cel fictiv
Capitolul 88 – Teama grecilor faţă de Mântuitor
Capitolul 89 – Intervenţia lui Matael şi lămuririle aduse de el
Capitolul 90 – Formarea şi explicaţia numelor zeilor la greci
Capitolul 91 – Matael ca dărâmător de ziduri ale templelor păgâne
Capitolul 92 – Cum se deosebeşte frumuseţea copiilor lui Dumnezeu de cea a copiilor lumii
Capitolul 93 – Doua feluri de iubire faţă de Domnul
Capitolul 94 – Matael vorbeşte despre mişcarea stelelor
Capitolul 95 – Despre educaţia din vechiul Egipt
Capitolul 96 – Consideraţiile Elenei despre înţelepciunea oamenilor
Capitolul 97 – Despre timpul potrivit şi despre efectele instruirii poporului
Capitolul 98 – Gândurile lui Uran, care conştientizează prezenta Domnului
Capitolul 99 – Stingerea soarelui artificial şi urmările sale
Capitolul 100 – Originea superioara a omului şi menirea sa
Capitolul 101 – Părerea Elenei despre apostoli
Capitolul 102 – Matael explică numele primelor trei constelaţii
Capitolul 103 – Explicaţia constelaţiilor patru, cinci şi şase
Capitolul 104 – Simbolurile şapte, opt şi nouă ale zodiacului
Capitolul 105 – Explicarea ultimelor trei semne zodiacale
Capitolul 106 – Elena se interesează de instruirea lui Matael
Capitolul 107 – Generalităţi legate de Zodiac
Capitolul 108 – Păreri despre răspândirea noii învăţături
Capitolul 109 – Despre caracterul lui Iuda
Capitolul 110 – Căutarea lui Dumnezeu
Capitolul 111 – Comuniunea cu Dumnezeu
Capitolul 112 – Cum putem şi cum trebuie sa-I mulţumim lui Dumnezeu
Capitolul 113 – Viitorul învăţăturii pure a lui Dumnezeu
Capitolul 114 – Explicaţii referitoare la trezirea sufletului
Capitolul 115 – Urmările fenomenelor naturale în Cezareea lui Filip
Capitolul 116 – Bucuria lui Marcu legată de pedepsirea preoţilor
Capitolul 117 – Reproşuri pentru bucuria faţă de necazul altuia
Capitolul 118 – Matael devine vicerege
Capitolul 119 – Elena devine soţia lui Matael
Capitolul 120 – Mulţumirile Elenei şi bunele ei intenţii
Capitolul 121 – Despre natura lui Iisus
Capitolul 122 – Despre natura îngerilor
Capitolul 123 – Înţelepciunea Iarei
Capitolul 124 – Elena vorbeşte despre puterea preoţilor
Capitolul 125 – Uran demonstrează cât de neîntemeiate sunt temerile Elenei
Capitolul 126 – Iara povesteşte despre experienţele ei referitoare la stele
Capitolul 127 – Discuţii despre situaţii ieşite din comun
Capitolul 128 – Concepţia înţeleaptă a lui Miha asupra situaţiei existente
Capitolul 129 – Matael explică lucrurile uimitoare
Capitolul 130 – Misiunile şi suferinţele îngerilor
Capitolul 131 – Rafael izgoneşte spiritul tuturor grijilor omeneşti
Capitolul 132 – Dificultăţi în îndreptarea preoţilor
Capitolul 133 – Despre căutarea cea dreaptă a lui Dumnezeu
Capitolul 134 – Motivul distrugerii Cezareii
Capitolul 135 – Cyrenius şi delegaţia fariseilor din Cezareea ruinată
Capitolul 136 – Acuzaţia lui Marcu la adresa mai-marelui fariseilor
Capitolul 137 – Discuţia cu fariseii
Capitolul 138 – Cyrenius porunceşte să fie aduşi martori din Cezareea împotriva fariseilor
Capitolul 139 – Despre esenţa Pământului şi a Lunii
Capitolul 140 – Relatarea unui sol despre revolta din Cezareea
Capitolul 141 – Solul Hermes relatează păţania din oraş
Capitolul 142 – Alte întrebări ale lui Hermes
Capitolul 143 – Judecata mai-marelui fariseilor asupra Mântuitorului
Capitolul 144 – Fariseii îl judecă pe mai-marele lor
Capitolul 145 – Vorbele solemne ale lui Cyrenius
Capitolul 146 – Despre caracterul mai-marelui fariseilor
Capitolul 147 – Documentul falsificat
Capitolul 148 – Mărturisirea mai-marelui fariseilor
Capitolul 149 – Mai-marele fariseilor, Stahar, vorbeşte despre convingerile sale religioase
Capitolul 150 – Rafael şi Stahar
Capitolul 151 – Experienţa lui Stahar cu magicienii indieni
Capitolul 152 – Stahar povesteşte despre uciderea Marelui Preot Zaharia
Capitolul 153 – Rafael dă explicaţii în legătură cu profeţiile privitoare la Mesia
Capitolul 154 – Stahar îi aduce pe tovarăşii săi pe calea cea bună
Capitolul 155 – Cuvântarea lui Hebram despre “noua lumină” eternă
Capitolul 156 – Un fariseu vorbeşte despre responsabilitatea omului
Capitolul 157 – Floran filozofează despre Dumnezeu
Capitolul 158 – Despre trufie şi smerenie
Capitolul 159 – Floran în faţa Domnului
Capitolul 160 – Floran vorbeşte cu Stahar şi cu ai săi despre Domnul
Capitolul 161 – Mărturisirea lui Floran în faţa Domnului şi mărturia referitoare la Templu
Capitolul 162 – Căile îndrumărilor dumnezeieşti
Capitolul 163 – Sfaturi pentru cei care vor să lucreze în via Domnului
Capitolul 164 – Corăbii la orizont
Capitolul 165 – Despre pericolul trufiei
Capitolul 166 – Bucuria revederii după sosirea oaspeţilor
Capitolul 167 – Proorocirile privitoare la venirea Domnului pe pământ
Capitolul 168 – Conducerea oamenilor şi a popoarelor
Capitolul 169 – Marea masă luată împreună la Marcu
Capitolul 170 – Contradicţia între voinţă şi fapte
Capitolul 171 – Despre renaştere
Capitolul 172 – Cornelius şi Iara
Capitolul 173 – Întrebarea lui Cornelius către Iara
Capitolul 174 – Soarele natural
Capitolul 175 – Educaţia inimii şi educaţia minţii
Capitolul 176 – Destinul învăţăturii divine
Capitolul 177 – Demnitatea libertăţii voinţei omului
Capitolul 178 – Predispoziţiile şi menirea omului
Capitolul 179 – Amintirea lui Cornelius despre naşterea lui Iisus
Capitolul 180 – Esenţa şi menirea îngerilor
Capitolul 181 – Filosofia lui Philopold privind creaţia
Capitolul 182 – Până unde ajunge judecata creierului
Capitolul 183 – Motivul întrupării Domnului în om
Capitolul 184 – Limbajul inimii
Capitolul 185 – Despre nimb
Capitolul 186 – Pregătiri pentru furtuna apropiată
Capitolul 187 – Furtuna
Capitolul 188 – Judecata asupra regiunii Cezareii
Capitolul 189 – Corabia de pe mare aflată la ananghie
Capitolul 190 – Neguţătorii evrei din Persia
Capitolul 191 – Cei doi trimişi ai călătorilor vorbesc cu Domnul
Capitolul 192 – Despre binecuvântarea sau blestemul bogăţiei
Capitolul 193 – Natura de bază a omului
Capitolul 194 – Părerea evreilor persani despre Domnul
Capitolul 195 – Domnul explică un text al Scripturii
Capitolul 196 – Întrebarea Domnului despre Mesia
Capitolul 197 – Dificultăţi în aducerea evreilor persani pe calea cea bună
Capitolul 198 – Cuvintele de avertizare ale lui Schabbi
Capitolul 199 – Dialogul celor doi trimişi
Capitolul 200 – Despre încrederea nechibzuită
Capitolul 201 – Deosebirea dintre Domnul şi magi
Capitolul 202 – Efectul faptelor Domnului asupra evreilor persani
Capitolul 203 – Utilitatea activităţii şi urmările nefaste ale trândăviei
Capitolul 204 – Esenţa revelaţiei adevărate
Capitolul 205 – Despre neputinţa omului
Capitolul 206 – Schabbi Îl recunoaşte pe Domnul
Capitolul 207 – Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
Capitolul 208 – Veneraţia perşilor în faţa sfinţeniei Domnului
Capitolul 209 – Despre rugăciune
Capitolul 210 – Viitorul Iarei
Capitolul 211 – Tălmăcirea celei de a patra porunci
Capitolul 212 – Modificarea fariseică a celei de a patra porunci
Capitolul 213 – Domnul explica legea fariseilor
Capitolul 214 – Ce este desfrâul?
Capitolul 215 – Păcatul împotriva castităţii
Capitolul 216 – Cearta fariseilor în jurul divinităţii Domnului
Capitolul 217 – Domnul discută cu Cyrenius despre Murel, Stahar şi despre ucenici
Capitolul 218 – Experienţe trăite de Murel în călătoriile sale
Capitolul 219 – Unde trebuie căutat adevărul
Capitolul 220 – Despre degradarea înţelepciunii egiptene şi indiene
Capitolul 221 – Despre existenţele anterioare ale oamenilor
Capitolul 222 – Experienţa din lumea de dincolo a lui Philopold
Capitolul 223 – Ordinea naturală a lumilor
Capitolul 224 – Murel Îl slăveşte pe Dumnezeu şi Îi mulţumeşte
Capitolul 225 – Împlinirea profeţiei lui Isaia
Capitolul 226 – Făgăduiala Domnului
Capitolul 227 – Esenţa Domnului şi omenirea
Capitolul 228 – Viitorul învăţăturii lui Iisus
Capitolul 229 – Griji de misionar
Capitolul 230 – Zădărnicia grijilor misionarilor
Capitolul 231 – Despre uciderea Domnului şi viitorul ucenicilor Săi
Capitolul 232 – Conştiinţa îngerilor şi influenta lor
Capitolul 233 – Meteoritul
Capitolul 234 – Natura materiei
Capitolul 235 – Geneza (textul mozaic) – sensul acesteia O experienţa suprasenzorială trăită de Matael
Capitolul 236 – Cum pot fi înţelese încercările Domnul în inima noastră
Capitolul 237 – Motivele grelelor încercări ale lui Matael
Capitolul 238 – Cuvântul interior Motivul întrupării Domnului în om
Capitolul 239 – Ideea plictiselii Domnului
Capitolul 240 – Rafael vorbeşte despre problemele viitorilor misionari
Capitolul 241 – Împărăţia lui Dumnezeu în inima omului
Capitolul 242 – Viaţa spirituală adevărată
Capitolul 243 – Despre principalele obstacole în calea împlinirii făgăduinţelor
Capitolul 244 – Voinţa libera a unui înger
Capitolul 245 – Pe Venus
Capitolul 246 – Avantajele ordinii venusiene
Index tematic
Index de persoane
Index geografic

sursa: Forumul Unique


Vezi textul online in varianta pdf.
Volumul 3
Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns