Marea Evanghelie a lui Ioan (volumul 6) – Dicteu divin prin Jakob Lorber

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 6

Revelate de Domnul prin Jacob Lorber


Cuprins

Domnul şi templierii
Evanghelia după Ioan Capitolul 5
 • Capitolul 1 – Vindecarea unui bolnav la scăldătoarea Betesda (Evanghelia după Ioan 5/1-13) … pag 1
 • Capitolul 2 – Domnul nostru Iisus Hristos mărturiseşte despre Sine şi despre misiunea Sa mesianică (Evanghelia după Ioan 5/14-27) … pag 2
 • Capitolul 3 – Domnul nostru Iisus Hristos vorbeşte despre mărturia lucrărilor Sale (Evanghelia după Ioan 5/28-39) … pag 3
 • Capitolul 4 – Despre îndărătnicia evreilor din Templu (Evanghelia după Ioan 5/40-47) … pag 4
 • Capitolul 5 – Fariseii în Betania … pag 6
 • Capitolul 6 – Mărturisirea fariseilor … pag 7
 • Capitolul 7 – Domnul nostru Iisus Hristos şi ai Săi pe colina de lângă Betania … pag 9
 • Capitolul 8 – Moise şi Ilie apar la chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Acuzaţiile lui Moise la adresa templierilor iudei … pag 10
 • Capitolul 9 – Acuzaţiile lui Ilie … pag 12
 • Capitolul 10 – Preoţii se acuză pe ei înşişi … pag 13
 • Capitolul 11 – Bunele intenţii ale preoţilor iudei proaspăt aduşi pe calea cea bună … pag 14
 • Capitolul 12 – Furtuna din timpul nopţii … pag 15
 • Capitolul 13 – Steaua cea nouă şi Noul Ierusalim. Condiţia pentru a dobândi Viaţa cea Veşnică … pag 17
 • Capitolul 14 – Confesiunea unui preot iudeu … pag 18
 • Capitolul 15 – Preoţii iudei devin ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos … pag 20
 • Capitolul 16 – Preoţii convertiţi părăsesc Templul … pag 21
 • Capitolul 17 – Uneltirile egoiste ale preoţilor din Templu … pag 23
 • Capitolul 18 – O evanghelie a bunei dispoziţii .. 24
 • Capitolul 19 – Curăţirea de păcate … pag 25
 • Capitolul 20 – Caracterul trecător al materiei … pag 26
 • Capitolul 21 – O minune a vinului. Despre munca în via Domnului nostru Iisus Hristos … pag 28
 • Capitolul 22 – Falşii propovăduitori ai Evangheliei … pag 30
 • Capitolul 23 – Domnul nostru Iisus Hristos şi ai Săi la Betleem. Vindecarea şi îngrijirea mai multor bolnavi … pag 31
 • Capitolul 24 – Vindecările făcute de Domnul nostru Iisus Hristos în orăşelul de lângă Betleem … pag 32
 • Capitolul 25 – Domnul nostru Iisus Hristos merge la Kisjonah … pag 34
 • Capitolul 26 – Întrebările filozofice ale lui Philopold … pag 36
 • Capitolul 27 – Evoluţia gradată a omului spre maturitate … pag 37
 • Capitolul 28 – Timpul şi spaţiul … pag 39
 • Capitolul 29 – Despre măsura puterii … pag 40
 • Capitolul 30 – Despre puterea luminii … pag 41
 • Capitolul 31 – Despre natura divină şi natura umană a Domnului nostru Iisus Hristos … pag 41
 • Capitolul 32 – Spiritualul în natură … pag 42
 • Capitolul 33 – Despre cer şi iad … pag 44
 • Capitolul 34 – O mare captură de peşte … pag 46
 • Capitolul 35 – Iuda Iscarioteanul în casa lui Kisjonah … pag 47
 • Capitolul 36 – Plecarea de la Kis şi sosirea la hangiul lui Lazăr … pag 49
 • Capitolul 37 – Înţelepţii din Persia … pag 50
 • Capitolul 38 – Despre ceea ce ştiau să facă cei trei înţelepţi … pag 52
 • Capitolul 39 – Un scop nobil nu justifică mijloacele murdare … pag 54
 • Capitolul 40 – Influenţa spiritelor luminii … pag 55
La Marea Galileei
Evanghelia după Ioan Capitolul 6
 • Capitolul 41 – Domnul nostru Iisus Hristos hrăneşte peste cinci mii de oameni (Evanghelia după Ioan 6/1-15) … pag 57
 • Capitolul 42 – Ucenicii călătoresc pe mare spre Capernaum (Evanghelia după Ioan 6/16-21).59
 • Capitolul 43 – Pâinea vieţii (Evanghelia după Ioan 6/22-35) … pag 61
 • Capitolul 44 – Misiunea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Trupul şi sângele Domnului (Evanghelia după Ioan 6/36-58) … pag 63
 • Capitolul 45 – Cum a judecat poporul cuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos (Evanghelia după Ioan 6/59-64) … pag 65
 • Capitolul 46 – Ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos sunt puşi la încercare (Evanghelia după Ioan 6/65-70) … pag 66
 • Capitolul 47 – Iuda Iscarioteanul (Evanghelia după Ioan 6/71) … pag 67
 • Capitolul 48 – În ospeţie la hangiul din Capernaum … pag 68
 • Capitolul 49 – De ce îl tolerează Domnul nostru Iisus Hristos pe Iuda Iscarioteanul … pag 70
 • Capitolul 50 – Un pescuit bogat. Peştii de soi nobil … pag 71
 • Capitolul 51 – Despre post şi pocăinţă. Pilda fariseului şi a vameşului (Evanghelia după Luca 18/9-14) … pag 72
 • Capitolul 52 – Despre ispită şi slăbiciuni. Gândirea trebuie exersată … pag 74
 • Capitolul 53 – Despre menirea creaturilor … pag 76
 • Capitolul 54 – Învierea trupului … pag 77
 • Capitolul 55 – Despre boli şi despre moartea prematură … pag 78
 • Capitolul 56 – Cauzele principale ale bolilor … pag 79
 • Capitolul 57 – Valurile cele furioase … pag ..81
 • Capitolul 58 – Petru şi cetăţeanul cel bogat din Capernaum … pag 83
 • Capitolul 59 – Despre natura oamenilor de lume .. … pag 87
 • Capitolul 60 – Indiferenţa negustorilor faţă de cele spirituale … pag 90
 • Capitolul 61 – Despre reîncarnare. Pământul ca scoală pentru copiii lui Dumnezeu … pag 91
 • Capitolul 62 – Imensul şarpe marin … pag 92
 • Capitolul 63 – Motivul întrupării lui Dumnezeu … pag 94
 • Capitolul 64 – Necredinţa ca semn al dezvoltării de sine stătătoare a oamenilor. Comparaţie între oamenii de pe vremea lui Noe şi cei de pe vremea lui Iisus .. 96
 • Capitolul 65 – Cum erau călăuzite sufletele în lumea de dincolo înaintea întrupării lui Iisus. Despre Împărăţia Cerurilor … pag 98
 • Capitolul 66 – Lăcomia rabinului-sef din Capernaum … pag 101
 • Capitolul 67 – Despre nemurirea sufletului omenesc … pag 102
 • Capitolul 68 – Cauzele fricii de moarte … pag 104
 • Capitolul 69 – Iubirea divină; grija sa faţă de oameni şi înţelepciunea sa … pag 105
 • Capitolul 70 – Parcela de pământ scufundată … pag 107
 • Capitolul 71 – Despre natura duhurilor rele … pag 108
 • Capitolul 72 – De ce Providenţa permite influenţa duhurilor asupra fenomenelor naturale.109
 • Capitolul 73 – Readucerea la viaţă a fiicei înecate a hangiului … pag 110
 • Capitolul 74 – Ce s-a petrecut cu fariseii pe marea cea agitată … pag 112
 • Capitolul 75 – O modalitate corectă de a contempla natura … pag 113
 • Capitolul 76 – Cauzele decăderii oamenilor. Teocratic şi regalitate. Sfârşitul lumii şi Judecata … pag 114
 • Capitolul 77 – Pe un munte de lângă Capernaum … pag 116
 • Capitolul 78 – Hangiul şi rabinul discută despre Domnul nostru Iisus Hristos … pag 117

Domnul în nordul Galileei

Evanghelia după Ioan Capitolul 7

 • Capitolul 79 – Despărţirea de hangiul din Capernaum. Cuvântul interior, manifestat ca o taină a lui Dumnezeu în inima omului (Evanghelia după Ioan 7/1) … pag 119
 • Capitolul 80 – Vizita la hangiul din Cana. Vindecarea unui copil bolnav. O Evanghelie pentru mamele care alăptează … pag 121
 • Capitolul 81 – Domnul nostru Iisus Hristos în nordul Galileei … pag 122
 • Capitolul 82 – Ucenicii şi vameşul cel sever … pag 124
 • Capitolul 83 – Domnul nostru Iisus Hristos îl readuce la viaţă pe fiul vameşului … pag 125
 • Capitolul 84 – Cei trei doctori sunt daţi afară … pag 126
 • Capitolul 85 – Arta vieţii … pag 128
 • Capitolul 86 – Domnul nostru Iisus Hristos îi învaţă pe oameni arta vieţii … pag 129
 • Capitolul 87 – Despre revelarea gradată a spiritului în om … pag 130
 • Capitolul 88 – Bazele desăvârşirii spirituale. Despre Fiinţa cea misterioasă a lui Dumnezeu ..132
 • Capitolul 89 – Doctorul şi vameşul vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos … pag 136
 • Capitolul 90 – Caracterul omenesc şi cel dumnezeiesc ce sunt prezente în simultaneitate în Domnul nostru Iisus Hristos … pag 137
 • Capitolul 91 – Doctorul primeşte de la Domnul nostru Iisus Hristos puterea de a vindeca bolnavii prin aşezarea mâinilor … pag 140
 • Capitolul 92 – Urmaşii lui Iisus şi câştigul lumesc. Despre vama de protecţie şi despre comerţul cu sclavi. Atitudinea faţă de preoţii păgâni … pag 141
 • Capitolul 93 – Vizita în dumbrava cea sfântă. Distrugerea idolilor … pag 143
 • Capitolul 94 – Rugămintea preoţilor privind reconstruirea idolilor. Lacul cel sfânt … pag 145
 • Capitolul 95 – La masă, în casa vameşului Iored. învăţătura despre viaţă a Domnului nostru Iisus Hristos … pag 147
 • Capitolul 96 – Despre astrologie … pag 148
 • Capitolul 97 – Domnul nostru Iisus Hristos vindecă bolnavii dintr-un sătuc de pescari … pag 150
 • Capitolul 98 – Abilul discurs de apărare al preotului păgân … pag 153
 • Capitolul 99 – Domnul nostru Iisus Hristos binecuvântează în chip miraculos sărmanul sat pescăresc al lui Iored … pag 155
 • Capitolul 100 – Întoarcerea la Chotinodora … pag 156
 • Capitolul 101 – Domnul nostru Iisus Hristos explică viziunea lui Daniel … pag 157
 • Capitolul 102 – Viclenia nevestelor preoţilor păgâni … pag 159
 • Capitolul 103 – Nevestele preoţilor îşi manifestă credinţa în Dumnezeu … pag 161
 • Capitolul 104 – Nevestele cele învăţate au îndoieli cu privire la existenţa lumii de dincolo163
 • Capitolul 105 – Domnul nostru Iisus Hristos îşi arată nemulţumirea cu privire la criticile femeilor celor înfumurate … pag 165
 • Capitolul 106 – Un cărturar sprijină concepţia despre viaţă a nevestelor preoţilor … pag 167
 • Capitolul 107 – Relaţia cu lumea de dincolo. Dovezi ale perpetuării vieţii după moarte … pag 168
 • Capitolul 108 – Meşteşugitul discurs ateist al preotesei … pag 170
 • Capitolul 109 – Schimbul de opinii dintre cărturar şi soţia preotului … pag 172
 • Capitolul 110 – Discursul cărturarului despre esenţa lui Dumnezeu … pag 174
 • Capitolul 111 – Calea spre cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu … pag 176
 • Capitolul 112 – Pescarul cel superstiţios de pe Eufrat … pag 179
 • Capitolul 113 – Despre educaţia religioasă corectă … pag 181
 • Capitolul 114 – Exemplul şarpelui … pag 182
 • Capitolul 115 – Hoţii de lemne … pag 183
 • Capitolul 116 – Domnul nostru Iisus Hristos şi proprietarii plutelor … pag 185
 • Capitolul 117 – Povestea despre omul cel bogat şi lucrătorii săi … pag 186
 • Capitolul 118 – Vinovăţia proprietarilor de plute … pag … pag 188
 • Capitolul 119 – Nevestele preoţilor Îl venerează pe Domnul nostru Iisus Hristos … pag 189
 • Capitolul 120 – Domnul nostru Iisus Hristos vorbeşte despre lumea lunară şi explică somnambulismul … pag 191
 • Capitolul 121 – Particularităţi ale sufletelor selenare întrupate pe Pământ … pag 192
 • Capitolul 122 – Domnul nostru Iisus Hristos avertizează asupra pericolului recăderii în sfera materială. Esenţa materiei. Infinitatea lui Dumnezeu … pag 193
 • Capitolul 123 – Despre rugăciune şi despre slujba religioasă … pag 194
 • Capitolul 124 – Despre formarea oamenilor … pag 197
 • Capitolul 125 – Mentorul nevestelor preoţilor se arată ca spirit … pag 197
 • Capitolul 126 – Valoarea poporului iudeu, în comparaţie cu păgânii … pag 199
 • Capitolul 127 – Domnul nostru Iisus Hristos îi supune pe piraţi … pag 200
 • Capitolul 128 – Domnul nostru Iisus Hristos în Samosata … pag 202
 • Capitolul 129 – Fiul căpitanului este vindecat de friguri … pag 204
 • Capitolul 130 – Aducerea pe calea cea bună a preoţilor idolatri … pag 205
 • Capitolul 131 – Căpitanul roman îşi regăseşte fraţii … pag 207
 • Capitolul 132 – Căpitanul deplânge natura sângeroasă a animalelor … pag 209
 • Capitolul 133 – Învăţătura despre suflet. Esenţa şi scopul materiei. Dezvoltarea liberă, independentă a omului pentru a deveni un copil al Domnului … pag 210
 • Capitolul 134 – Căpitanul povesteşte despre ilirul cel înţelept … pag 212
 • Capitolul 135 – Persoana lui Dumnezeu. Voinţa lui Dumnezeu şi voinţa omului. Puterea voinţei.213
 • Capitolul 136 – Simţul frumosului, o floare a adevărului … pag 215
 • Capitolul 137 – Vizita la Templul înţelepciunii … pag 216
 • Capitolul 138 – Prânzul cel miraculos din casa comandantului. Natura iubirii şi efectele ei … pag 219
 • Capitolul 139 – Comercianţii evrei … pag 220
 • Capitolul 140 – Întoarcerea la Capernaum. Predica uriaşului către evrei … pag 222
 • Capitolul 141 – Atacul nereuşit al rabinului-şef … pag 224
 • Capitolul 142 – Căpitanul încearcă să-l tocmească pe uriaş şi pe fraţii săi pentru Roma. Faptele de iubire sunt adevăratele merite în faţa lui Dumnezeu … pag 226
 • Capitolul 143 – Despre funcţie şi onoruri. Totul este Graţie Divină, doar buna-credinţă este un merit. Despre conştiinţa propriei nimicnicii (Evanghelia după Luca 17/10) … pag 228
 • Capitolul 144 – Faptele oamenilor se datorează Graţiei Divine … pag 231
 • Capitolul 145 – Reproşurile ucenicilor şi îndoielile lor … pag 233
 • Capitolul 146 – Ucenicii nemulţumiţi pleacă singuri la Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor. Domnul nostru Iisus Hristos se duce în taină pe urma lor (Evanghelia după Ioan 7/2-13) … pag 234
 • Capitolul 147 – Domnul nostru Iisus Hristos în Templu. Atacul eşuat al templierilor (Evanghelia după Ioan 7/14-36) … pag 237
 • Capitolul 148 – Domnul nostru Iisus Hristos revine la Lazăr în Betania … pag 240
 • Capitolul 149 – O prorocire a Domnului nostru Iisus Hristos pentru timpul nostru actual. Necesitatea revelaţiilor divine … pag 242
 • Capitolul 150 – Profeţi adevăraţi şi profeţi mincinoşi. Revelaţii adevărate şi revelaţii false … pag 244
 • Capitolul 151 – Cum pot fi recunoscuţi anticriştii … pag 246
 • Capitolul 152 – Despre rostul diversităţii creaturilor … pag 248
 • Capitolul 153 – Profeţia Domnului nostru Iisus Hristos despre judecarea evreilor. Caracterul vremelnic al materiei … pag 250
 • Capitolul 154 – Despre necesitatea caracterului vremelnic al materiei … pag 251
 • Capitolul 155 – În ce măsură sunt răspunzători oamenii de relele cu care se confruntă … pag 253
 • Capitolul 156 – Domnul nostru Iisus Hristos anunţă o eclipsă de lună … pag 254
 • Capitolul 157 – Observarea Lunii prin intermediul vederii interioare … pag 255
 • Capitolul 158 – Urmările misterioase şi nebănuite ale eclipsei de lună. Renaşterea în Spirit (care este posibilă) şi unele daruri spirituale (care este cu putinţă să fie oferite acelora care le merită) … pag 257
 • Capitolul 159 – Ucenicii merg la sărbătoarea de la Ierusalim … pag 259
 • Capitolul 160 – Cei şapte câini de pază ai lui Lazăr. Lumile stelare sunt şcoli pentru spirite … pag 260
 • Capitolul 161 – Exemplul personal este cea mai bună învăţătură şi povaţă. Când trebuie recurs la ameninţare sau la forţă … pag 261
 • Capitolul 162 – Cauza şi scopul bolilor şi suferinţelor … pag 262
 • Capitolul 163 – Despre soarta sinucigaşilor, învăţătura fără exemplul bun nu are valoare. Credinţa fără fapte este moartă … pag 264
 • Capitolul 164 – Lazăr critică Templul. Despre supărare şi urmările ei dăunătoare … pag 265
 • Capitolul 165 – Influenţa spiritelor asupra omului şi liberul-arbitru al acestuia. Ce se petrece cu sufletele animalelor … pag 267
 • Capitolul 166 – Ce sunt meteoriţii şi cometele .. pag 269
 • Capitolul 167 – Lazăr devine proprietarul unui izvor de ţiţei … pag 271
 • Capitolul 168 – Lazăr şi spionii de la Templu … pag 273
 • Capitolul 169 – Domnul nostru Iisus Hristos vorbeşte despre crucificarea Sa … pag 274
 • Capitolul 170 – Domnul nostru Iisus Hristos predică în Templu (Evanghelia după Ioan 7/37-49).. 275
 • Capitolul 171 – Fariseii şi Nicodim (Evanghelia după Ioan 7/50-53) … pag 277

Domnul pe Muntele Măslinilor

Evanghelia după Ioan Capitolul 8

 • Capitolul 172 – Domnul nostru Iisus Hristos şi ai Săi în hanul lui Lazăr de pe Muntele Măslinilor (Evanghelia după Ioan 8/1) … pag 278
 • Capitolul 173 – Afirmaţiile Domnului nostru Iisus Hristos în faţa priveliştii Ierusalimului. Judecarea Ierusalimului … pag 280
 • Capitolul 174 – Prorocirea Marii Judecăţi a vremurilor de astăzi … pag 281
 • Capitolul 175 – Lazăr se îndoieşte de faptul că omenirea este ghidată în mod divin … pag 283
 • Capitolul 176 – Parabola lucrătorilor din vie. Scopul, natura şi efectele revelaţiilor … pag 284
 • Capitolul 177 – Prorocii, ca purtători ai revelaţiei. Credinţa luminată şi credinţa oarbă … pag 285
 • Capitolul 178 – Două tipuri de oameni pe pământ: suflete de sus şi suflete de jos. Diferitele efecte ale învăţăturii şi ale semnelor … pag 287
 • Capitolul 179 – Anticristul … pag 290
 • Capitolul 180 – Adevărata binecuvântare şi adevărata rugăciune … pag 291
 • Capitolul 181 – Sosirea străinilor romani la han … pag 293
 • Capitolul 182 – Fata-însoţitoare vorbeşte cu romanii despre Domnul nostru Iisus Hristos … pag 294
 • Capitolul 183 – Romanul îi întreabă pe hangiu şi pe Lazăr despre Iisus şi miracolele Sale … pag 296
 • Capitolul 184 – Lazăr le povesteşte romanilor despre Domnul nostru Iisus Hristos … pag 297
 • Capitolul 185 – Domnul nostru Iisus Hristos o vindecă pe Maria Magdalena, fata posedată … pag 298
 • Capitolul 186 – Romanii şi Maria Magdalena Îl slăvesc pe Domnul nostru Iisus Hristos … pag 300
 • Capitolul 187 – Despre efectele vinului … pag 301
 • Capitolul 188 – Valoarea gândirii şi a credinţei luminate … pag 302
 • Capitolul 189 – O privire asupra minunatei lumi a îngerilor prin intermediul celei de-a doua vederi (ce este cu putinţă atunci când ne trezim în spirit şi atingem clarviziunea). Diferenţa ce există între îngeri şi oameni … pag 304
 • Capitolul 190 – Diferenţa dintre misiunea îngerilor şi aceea a oamenilor … pag 307
 • Capitolul 191 – Despre cea de-a doua şi cea de-a treia vedere … pag 309
 • Capitolul 192 – O vizită în univers … pag 310
 • Capitolul 193 – Semnificaţia spirituală a momentelor zilei. Cel ce slujeşte altarului trebuie să trăiască de pe urma altarului … pag 312
 • Capitolul 194 – Domnul nostru Iisus Hristos face descrierea celor treizeci de romani … pag 313
 • Capitolul 195 – Cei treizeci de romani Îl caută pe Domnul nostru Iisus Hristos … pag 314
 • Capitolul 196 – Domnul nostru Iisus Hristos îi învaţă pe oameni în Templu. Comentariile mulţimii care-L ascultă (Evanghelia după Ioan, 8/2) … pag 315
 • Capitolul 197 – Femeia adulteră (Evanghelia după Ioan 8/3-11) … pag 317
 • Capitolul 198 – Mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos în Templu (Evanghelia după Ioan 8/12-29) … pag 318
 • Capitolul 199 – Domnul nostru Iisus Hristos le răspunde oponenţilor Săi (Evanghelia după Ioan 8/30-49) … pag 320
 • Capitolul 200 – Despre esenţa Domnul nostru Iisus Hristos (Evanghelia după Ioan 8/50-59) … pag 322
 • Capitolul 201 – Seducătorul femeii adultere este demascat … pag 324
 • Capitolul 202 – Lucrătorii Îl vizitează pe Domnul nostru Iisus Hristos pe Muntele Măslinilor … pag 325
 • Capitolul 203 – Cauza lipsei de credinţă a templierilor … pag 327
 • Capitolul 204 – Cum învaţă oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu … pag 328
 • Capitolul 205 – Liberul-arbitru şi misiunea spirituală a oamenilor pe pământ … pag 329
 • Capitolul 206 – Despre păcat şi sacrificii … pag 331
 • Capitolul 207 – Profeţiile Domnul nostru Iisus Hristos despre Ierusalim şi despre sfârşitul Pământului, împărăţia cea de o mie de ani şi judecata prin foc … pag 333
 • Capitolul 208 – Consideraţiile lui Lazăr despre fariseii cei necredincioşi … pag 335
 • Capitolul 209 – Minunea de la han … pag 337
 • Capitolul 210 – Fariseii se îndoiesc de faptul că Domnul nostru Iisus Hristos este Mesia … pag 339
 • Capitolul 211 – Agricola încheie un rămăşag cu un fariseu … pag 341
 • Capitolul 212 – Agricola tălmăceşte prorocirile lui Isaia … pag 343
 • Capitolul 213 – Neştiinţa fariseului referitoare la Soare şi la Potop … pag 345
 • Capitolul 214 – Despre Cartea lui Iov şi despre templul din Jabusimbil … pag 348
 • Capitolul 215 – Oracolul din Delfi. Despre viaţa de după moarte … pag 350
 • Capitolul 216 – Cele şapte cărţi ale lui Moise … pag 352
 • Capitolul 217 – Despre Cântarea Cântărilor a lui Solomon … pag 354
 • Capitolul 218 – Agricola explică ce este sufletul … pag 355
 • Capitolul 219 – Despre relaţia dintre suflet şi trup .. pag 357
 • Capitolul 220 – Împărăţia lui Dumnezeu şi renunţarea la cele lumeşti … pag 359
 • Capitolul 221 – Dumnezeu îi ghidează cu o deplină înţelepciune pe oameni … pag 361
 • Capitolul 222 – Despre mâncărurile pe bază de legume şi fructe şi despre mâncărurile care sunt bazate pe carne şi care tocmai de aceea sunt neadecvate pentru om (deci necurate) … pag 362
 • Capitolul 223 – Adevărata şi falsa (ori făţarnica) sărbătorire a sabatului … pag 367
 • Capitolul 224 – Replica fariseului … pag 368
 • Capitolul 225 – Despre influenţa spiritelor şi despre legăturile omului cu lumea de dincolo. Independenţa şi liberul-arbitru al omului … pag 370
 • Capitolul 226 – Despre esenţa lui Dumnezeu şi bucuria eternă a creaţiei. Transformarea întregii materii în spirit. Viaţa omului în lumea de dincolo … pag 374
 • Capitolul 227 – Nu cunoaşterea asigură mântuirea, ci doar faptele iubirii. Despre hărnicie şi despre traiul auster. Despre bogăţia cea bună … pag 376
 • Capitolul 228 – Iubirea de aproapele. Recunoaşterea lui Dumnezeu şi iubirea pentru El … pag 378
 • Capitolul 229 – Dumnezeu – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh … pag 381
 • Capitolul 230 – Sfânta Treime în Dumnezeu şi în om … pag 382
 • Capitolul 231 – Infinitatea şi omniprezenţa lui Dumnezeu în Iisus. Apariţia de la botezul Domnului nostru Iisus Hristos … pag 383
 • Capitolul 232 – Despre natura cometelor … pag 385
 • Capitolul 233 – Importanţa cunoaşterii … pag 386
 • Capitolul 234 – Invenţiile şi scopul lor … pag 388
 • Capitolul 235 – Despre profeţii mincinoşi … pag 389
 • Capitolul 236 – Domnul nostru Iisus Hristos este omniprezent în Spirit. Cei dintâi vor fi cei din urmă. Avertisment asupra invidiei şi trufiei … pag 391
 • Capitolul 237 – Cerul şi iadul … pag 392
 • Capitolul 238 – Luptele din iad … pag 393
 • Capitolul 239 – Cea de-a doua Creaţie a lui Dumnezeu … pag 394
 • Capitolul 240 – Relaţia dintre iad şi lume … pag 396
 • Capitolul 241 – Lazăr vrea să-i ajute pe păcătoşi … pag 397
 • Capitolul 242 – Trei parabole despre milostivirea lui Dumnezeu. Secretul iubirii … pag 398
 • Capitolul 243 – Urmările nefaste ale credinţei greşite despre lumea de dincolo … pag 400
 • Capitolul 244 – Despre judecată şi pedeapsă … pag 401
 • Capitolul 245 – Despre Marele Om Cosmic al Creaţiei … pag 402
 • Capitolul 246 – Despre mântuirea Omului Cosmic … pag 404
 • Capitolul 247 – Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al Marelui Om Cosmic. Despre măreţia spirituală a omului … pag 406
 • Capitolul 248 – Despre mişcarea Omului Cosmic şi a tecilor sale globale. Despre sorii dubli … pag 407
 • INDEX TEMATIC … pag 409
 • INDEX AL PERSOANELOR … pag 416
 • INDEX GEOGRAFIC … pag 419

Vezi textul online in varianta pdf.
Volumul 6
Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns