Marea Evanghelie a lui Ioan (volumul 7) – Dicteu divin prin Jakob Lorber

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 7

Revelate de Domnul prin Jacob Lorber


CUPRINS

Domnul nostru Iisus Hristos pe Muntele Măslinilor (continuare)

 • Capitolul 1 – Un răsărit de soare şi semnificaţia sa spirituală … pag 1
 • Capitolul 2 – Sosirea negustorilor … pag 3
 • Capitolul 3 – Superstiţia negustorilor de sclavi … pag 5
 • Capitolul 4 – Negustorul de sclavi este adus pe calea cea bună … pag 6
 • Capitolul 5 – Eliberarea sclavilor … pag 8
 • Capitolul 6 – Diferenţa dintre negoţ şi camătă … pag 9
 • Capitolul 7 – Agricola interoghează un superior al Templului … pag 11
 • Capitolul 8 – Preceptele criminale ale Templului … pag 12
 • Capitolul 9 – Mărturisirea aşa-zisului răufăcător … pag 13
 • Capitolul 10 – Mărturia superiorului … pag 14
 • Capitolul 11 – Judecata lui Agricola … pag 16
 • Capitolul 12 – Ospăţul de la han … pag 17
 • Capitolul 13 – Agricola vorbeşte despre Iisus … pag 19
 • Capitolul 14 – Noi oaspeţi sosesc la han; cum sunt ei primiţi … pag 21
 • Capitolul 15 – O explicaţie cu privire la materializări … pag 23
 • Capitolul 16 – Cum contribuie spiritele naturii la constituirea metalelor. Secretul miracolelor … pag 24
 • Capitolul 17 – Elementele primordiale ale Creaţiei … pag 25
 • Capitolul 18 – Cele şapte Atribute originare ale lui Dumnezeu. Despre mântuire … pag 27
 • Capitolul 19 – Aşa-zisele războaie ale lui Iehova … pag 29
 • Capitolul 20 – Dizarmonia pe care o produce în om absenţa celor şapte Atribute Dumnezeieşti … pag 31
 • Capitolul 21 – Minune peste minune … pag 33
 • Capitolul 22 – Tânăra evreică vrea să ştie totul despre Domnul nostru Iisus Hristos … pag 34
 • Capitolul 23 – Întrebarea romanului despre Mesia … pag 36
 • Capitolul 24 – Rafael îi îmbracă pe cei sărmani … pag 37
 • Capitolul 25 – Tânăra evreică intuieşte Cine este Domnul nostru Iisus Hristos … pag 39
 • Capitolul 26 – Subterfugiile evreicei … pag 40
 • Capitolul 27 – Explicaţiile lui Iisus cu privire la profeţiile mesianice … pag 42
 • Capitolul 28 – Explicarea primelor trei porunci … pag 43
 • Capitolul 29 – A patra poruncă … pag 44
 • Capitolul 30 – Critica lui Helias cu privire la cea de-a patra poruncă … pag 45
 • Capitolul 31 – Cea de-a cincea poruncă … pag 46
 • Capitolul 32 – Cea de-a şasea poruncă … pag 48
 • Capitolul 33 – Cea de-a şaptea poruncă … pag 49
 • Capitolul 34 – Cea de-a opta poruncă … pag 50
 • Capitolul 35 – Poruncile a noua şi a zecea … pag 52
 • Capitolul 36 – Importanţa controlării gândurilor … pag 54
 • Capitolul 37 – Sărăcie şi bogăţie … pag 54
 • Capitolul 38 – Despre critica omenească. Domnul nostru Iisus Hristos sfătuieşte ca toate îndoielile să fie exprimate. Relaţia interioară cu Domnul nostru Iisus Hristos … pag 55
 • Capitolul 39 – Părerile tinerilor sclavi. Despre viitorul Rusiei … pag 56
 • Capitolul 40 – Lazăr şi Rafael îi servesc pe străini … pag 59
 • Capitolul 41 – Rafael şi grecii … pag 60
 • Capitolul 42 – O minune a lui Rafael … pag 62
 • Capitolul 43 – Întrebarea lui Agricola despre natura lui Rafael. Răbdarea este o binecuvântare … pag 64
 • Capitolul 44 – Apariţia în noapte a celor zece coloane luminoase de nori … pag 65
 • Capitolul 45 – Modificarea fenomenului ceresc şi încurcătura templierilor … pag 67
 • Capitolul 46 – Nicodim la Lazăr, pe Muntele Măslinilor … pag 69
 • Capitolul 47 – Nicodim discută cu Lazăr despre fenomenul cel luminos … pag 71
 • Capitolul 48 – Nicodim faţă în faţă cu Domnul nostru Iisus Hristos … pag 74
 • Capitolul 49 – Imaginea vechiului şi a noului Ierusalim … pag 75
 • Capitolul 50 – Domnul nostru Iisus Hristos explică fenomenele luminoase … pag 76
 • Capitolul 51 – Despre trecutul şi viitorul evreilor … pag 78
 • Capitolul 52 – Destin sau liber-arbitru? … pag 80
 • Capitolul 53 – Despre măsura binelui şi a răului … pag 82
 • Capitolul 54 – Explicaţia celui de-al treilea fenomen luminos … pag 83
 • Capitolul 55 – Renaşterea în Spirit conferă adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu … pag 84
 • Capitolul 56 – Natura tainică a îngerilor. Iubire copleşitoare şi înţelepciune profundă, inimă trezită şi minte deschisă … pag 86
 • Capitolul 57 – Scara lui Iacov. Despre natura viselor. Sufletele în lumea de dincolo … pag 89
 • Capitolul 58 – Sufletul şi trupul. Ce devine un suflet lumesc atunci când experimentează viaţa de apoi. Luna şi locuitorii ei … pag 91
 • Capitolul 59 – Adevărata adorare a lui Dumnezeu … pag 94
 • Capitolul 60 – Grecii aflaţi pe calea spre Unicul Dumnezeu Adevărat … pag 95
 • Capitolul 61 – Hrana îngerilor. Referire la Cărţile a şasea şi a şaptea ale lui Moise … pag 98
 • Capitolul 62 – Valoarea liberului-arbitru al oamenilor. Despre experienţele profeţilor în lumea de dincolo. Despre mântuire … pag 99
 • Capitolul 63 – Poporul şi templierii … pag 100
 • Capitolul 64 – Mulţumirile sclavilor eliberaţi … pag 102
 • Capitolul 65 – Viziunea sufletului după moarte … pag 103
 • Capitolul 66 – Despre natura sufletului şi a Spiritului. Sufletul în lumea de dincolo … pag 104
 • Capitolul 67 – Diferitele trepte ale beatitudinii în cazul sufletelor desăvârşite … pag 106
 • Capitolul 68 – Despre natura îngerilor … pag 107
 • Capitolul 69 – Puterea îngerilor. Relaţia dintre Spirit şi suflet. Renaşterea spirituală … pag 108
 • Capitolul 70 – Despre natura aerului … pag 109
 • Capitolul 71 – Despre natura Spiritului … pag 110
 • Capitolul 72 – Despre natura eterului … pag 111
 • Capitolul 73 – Spiritul cel Pur în cadrul materiei … pag 113
 • Capitolul 74 – Impactul Spiritului asupra materiei … pag 114
 • Capitolul 75 – Spiritul, forţa cea ascunsă … pag 115
 • Capitolul 76 – Eliberarea de materie … pag 116
 • Capitolul 77 – Procesul transformării interioare a omului … pag 118
 • Capitolul 78 – Hangiul din vale povesteşte despre evenimentele din Templu … pag 120
 • Capitolul 79 – Poporul dezvăluie atrocităţile comise de farisei … pag 121
 • Capitolul 80 – Locuitorul din Betleem îl ia la întrebări pe cărturar … pag 123
 • Capitolul 81 – Bătrânul rabin vorbeşte despre decăderea poporului evreu … pag 124
 • Capitolul 82 – Cuvintele liniştitoare ale lui Nicodim către popor … pag 127
 • Capitolul 83 – Consfătuirea fariseilor … pag 129
 • Capitolul 84 – Marele-consiliu este divizat …131
 • Capitolul 85 – Despre adevăratul post şi adevărata rugăciune … pag 132
 • Capitolul 86 – Nişte servitori deghizaţi ai Templului vin la Lazăr … pag 135
 • Capitolul 87 – Mai-marii Templului vin la Nicodim … pag 138
 • Capitolul 88 – Nicodim le vorbeşte templierilor … pag 141
 • Capitolul 89 – Romanul povesteşte despre puterea nubianului … pag 143
 • Capitolul 90 – Romanul îi avertizează pe templieri despre puterea Domnului nostru Iisus Hristos … pag 145
 • Capitolul 91 – Cei care se supun Voii lui Dumnezeu sunt îndestulaţi. Potopul material şi cel spiritual … pag 147
 • Capitolul 92 – Despre binefacere. Providenţa Divină îi ghidează pe oameni … pag 148
 • Capitolul 93 – Răul şi judecata sa … pag 150
 • Capitolul 94 – Despre pedeapsa cu moartea … pag 151
 • Capitolul 95 – Cei trei magicieni din India şi minunile lor … pag 154
 • Capitolul 96 – Rafael îi demască pe magicieni … pag 156
 • Capitolul 97 – Pledoaria magicianului principal … pag 157
 • Capitolul 98 – Mărturisirea marelui magician … pag 158
 • Capitolul 99 – Cum L-au căutat indienii în zadar pe Dumnezeu … pag 160
 • Capitolul 100 – Calea cea adevărată care conduce la Dumnezeu … pag 162
 • Capitolul 101 – Despre învăţăturile religioase ale Indiei … pag 163
 • Capitolul 102 – Marea intuiţie a celor trei magicieni. Aducerea diamantului în mod miraculos … pag
 • Capitolul 103 – Calea spre desăvârşirea vieţii … pag 166
 • Capitolul 104 – Greşeala magicienilor … pag 167
 • Capitolul 105 – Întrebarea magicianului despre modul de transmitere a revelaţiilor … pag 168
 • Capitolul 106 – Destinul poporului indian … pag 169
 • Capitolul 107 – Revelaţia în India … pag 171
 • Capitolul 108 – Dorul magicienilor de Dumnezeul Cel Adevărat … pag 172
 • Capitolul 109 – Toate la timpul lor! Domnul nostru Iisus Hristos respectă ordinea pe care Dumnezeu a instaurat-o în lumea materială … pag 173
 • Capitolul 110 – Puternicul vânt de la miazănoapte şi rostul său. Marea Moartă … pag 174
 • Capitolul 111 – Îndoielile magicianului indian … pag 176
 • Capitolul 112 – Despre diversitatea formelor tuturor creaturilor … pag 178
 • Capitolul 113 – Necesitatea diversităţii în toate cele create … pag 179
 • Capitolul 114 – Pământul ca organism … pag 180
 • Capitolul 115 – Rostul arborilor otrăvitori din India. Dezvoltarea Pământului. Migraţia mărilor … pag
 • Capitolul 116 – Întrebarea referitoare la Adevăr … pag 183
 • Capitolul 117 – Ce este Adevărul şi unde sălăşluieşte el. Cum au căutat cei trei magicieni Adevărul … pag 184
 • Capitolul 118 – Misiunea lui Mesia. Consfătuirea magicienilor … pag 186
 • Capitolul 119 – Fenomenele vulcanice din zona Mării Moarte. Agricola îi vede pe sodomiţii de odinioară în împărăţia spiritelor. Diferitele niveluri de preafericire ale spiritelor … pag 188
 • Capitolul 120 – Întrebările lui Agricola privind destinul oamenilor … pag 190
 • Capitolul 121 – Despre ghidarea omenirii. Cunoaştere, raţiune şi liber-arbitru … pag 191
 • Capitolul 122 – Cei trei magicieni îl recunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos … pag 193
 • Capitolul 123 – Cum va fi primit Cuvântului Domnul nostru Iisus Hristos în India … pag 195
 • Capitolul 124 – Cei chemaţi şi cei aleşi … pag 196
 • Capitolul 125 – Critica magicianului la adresa Parabolei Talanţilor … pag 198
 • Capitolul 126 – Despre educarea corectă a copiilor, potrivit predispoziţiilor lor diferite. Importanţa formării spirituale … pag 199
 • Capitolul 127 – Împărăţia lui Dumnezeu … pag 201
 • Capitolul 128 – Unde se află Cerul? … pag 202
 • Capitolul 129 – Sfera de acţiune a apostolilor şi a copiilor lui Dumnezeu în lumea de dincolo … pag 203
 • Capitolul 130 – Plecarea spre Emmaus … pag 205
 • Capitolul 131 – Pe drumul spre Emmaus …. 206
 • Capitolul 132 – Domnul nostru Iisus Hristos şi cerşetoarea … pag 207
 • Capitolul 133 – Micii cerşetori din Emmaus … pag 209
 • Capitolul 134 – Domnul nostru Iisus Hristos la familia cea săracă … pag 211
 • Capitolul 135 – Agricola şi păstorii … pag 212
 • Capitolul 136 – Domnul nostru Iisus Hristos vorbeşte cu Nicodim despre săraci … pag 214
 • Capitolul 137 – Curiozitatea locuitorilor din Emmaus … pag 215
 • Capitolul 138 – Sosirea celor şapte egipteni. Cuvântul plin de recunoştinţă adresat Domnului nostru Iisus Hristos de către egiptean. Despre hrana cea adecvată … pag 217
 • Capitolul 139 – Recunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos de către cei doi romani. Domnul nostru Iisus Hristos cere să nu fie dezvăluit lumii înainte de vreme … pag 219
 • Capitolul 140 – Menirea omului. Scopul întrupării Domnului nostru Iisus Hristos … pag 220
 • Capitolul 141 – De ce Dumnezeu consimte să-i iubească pe oameni. Ce este omul în faţa lui Dumnezeu. Adevărata smerenie. Adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor … pag 222
 • Capitolul 142 – Fiinţele create de Dumnezeu: forma lor şi Spiritul care le animă … pag 224
 • Capitolul 143 – Pe colina de lângă Emmaus … pag 225
 • Capitolul 144 – Fariseii vin să îl vadă pe Nicodim … pag 226
 • Capitolul 145 – Egipteanul dezvăluie gândurile fariseilor … pag 228
 • Capitolul 146 – Pedepsirea bogatului Barabe … pag 230
 • Capitolul 147 – Promisiunea fariseilor … pag 232
 • Capitolul 148 – Rafael dezvăluie păcatele fariseilor … pag 234
 • Capitolul 149 – Minunea cea convingătoare a lui Rafael … pag 236
 • Capitolul 150 – Despre esenţa omului … pag 238
 • Capitolul 151 – Cum îi călăuzeşte Dumnezeu pe oameni … pag 240
 • Capitolul 152 – Diversitatea darurilor cu care este înzestrat Spiritul … pag 242
 • Capitolul 153 – Pocăinţa fariseilor … pag 243
 • Capitolul 154 – Domnul nostru Iisus Hristos şi fariseii … pag 235
 • Capitolul 155 – Cele trei trepte ale desăvârşirii interioare … pag 246
 • Capitolul 156 – Despre viaţa monahală şi despre sihaştri. Rostul ispitelor … pag 248
 • Capitolul 157 – Adevărata căinţă şi adevărata penitenţă … pag 250
 • Capitolul 158 – Despre adevărata înţelepciune şi adevărata precauţie … pag 251
 • Capitolul 159 – Viziunea spirituală a egiptenilor … pag 253
 • Capitolul 160 – Credinţă şi viziune spirituală. Evoluţia spirituală a egipteanului şi etapele ei … pag 254
 • Capitolul 161 – Revelaţia egipteanului … … pag 255
 • Capitolul 162 – Avraam apare în faţa celor patru templieri … pag 256
 • Capitolul 163 – Moise şi Ilie le dau un nou imbold fariseilor aduşi pe calea cea bună … pag 258
 • Capitolul 164 – O demonstraţie de viteză a lui Rafael … pag 260
 • Capitolul 165 – Domnul nostru Iisus Hristos îi trimite pe negustorii de sclavi în patria lor … pag 261
 • Capitolul 166 – Trimiterea celor şaptezeci de lucrători ca soli ai Mântuitorului (Evanghelia după Luca, capitolul 10) … pag 262
 • Capitolul 167 – Misiunea celor şaptezeci de soli … pag 264
 • Capitolul 168 – Sfaturile Domnului nostru Iisus Hristos privind întoarcerea lui Agricola în patrie, întărirea credinţei şi a încrederii prin practică. Darurile Graţiei Divine sunt oferite celor care sunt pregătiţi … pag 265
 • Capitolul 169 – Domnul nostru Iisus Hristos îi sfătuieşte pe tinerii nordici. Despre îngeri. Cerul şi iadul. Esenţa vederii spirituale interioare … pag 267
 • Capitolul 170 – Caravana de negustori din Damasc … pag 269
 • Capitolul 171 – Domnul nostru Iisus Hristos explică al doilea capitol din Isaia … pag 271
 • Capitolul 172 – Domnul nostru Iisus Hristos explică reprezentările asupra viitorului din Isaia (Isaia, 2/1-5) … pag 273
 • Capitolul 173 – Despre destinul aparent nedrept al oamenilor … pag 274
 • Capitolul 174 – Explicarea lui Isaia, 2/6-22. Revelaţii despre graţia primită prin noua lumină … pag 276
 • Capitolul 175 – Explicarea capitolului al treilea din Isaia. Necesitatea ordinii într-o comunitate … pag 278
 • Capitolul 176 – Prăbuşirea edificiilor falselor religii, o interpretare după Isaia 3/6-27 … pag 280
 • Capitolul 177 – Jalnica goană după ranguri, îngâmfarea şi smerenia … pag 282
 • Capitolul 178 – Domnul nostru Iisus Hristos rezolvă conflictul dintre negustorii din Damasc şi hangiii din Emmaus … pag 283
 • Capitolul 179 – O mică Evanghelie pentru negustorii din Damasc … pag 286
 • Capitolul 180 – Domnul nostru Iisus Hristos învie o văduvă … pag 287
 • Capitolul 181 – Întoarcerea pe Muntele Măslinilor. Trândăvia este răul cel mai mare … pag 290
 • Capitolul 182 – Un răsărit de Soare neobişnuit … pag 293
 • Capitolul 183 – Cauza sorilor secundari … pag 295
 • Capitolul 184 – Domnul nostru Iisus Hristos explică apariţia falşilor sori şi semnificaţia lor în viitor … pag 297
 • Capitolul 185 – Dispoziţiile Domnului nostru Iisus Hristos privind vizita în Templu … pag 300
 • Capitolul 186 – Vindecarea orbului din naştere, în faţa Templului (Evanghelia după Ioan 9/1-34) … pag
 • Capitolul 187 – Domnul nostru Iisus Hristos vorbeşte cu orbul care a fost vindecat şi cu fariseii (Evanghelia după Ioan 9/35-41) … pag 304
 • Capitolul 188 – Domnul nostru Iisus Hristos pune în evidenţă contradicţiile fariseilor … pag 305
 • Capitolul 189 – Un fariseu îşi expune concepţia sa de viaţă … pag 308
 • Capitolul 190 – Viaţa cea Veşnică a sufletelor … pag 309
 • Capitolul 191 – Templul îşi face noi planuri de a-L prinde pe Domnul nostru Iisus Hristos … pag 311
 • Capitolul 192 – Fariseii încearcă să-L prindă cu greşeala pe Domnul nostru Iisus Hristos … pag 312
 • Capitolul 193 – Parabola despre lucrătorii din vie … pag 314
 • Capitolul 194 – Întrebările fariseilor despre Împărăţia lui Dumnezeu … pag 317
 • Capitolul 195 – Parabola despre împărat şi despre ospăţul său de nuntă … pag 318
 • Capitolul 196 – Despre tributul datorat Cezarului … pag 320
 • Capitolul 197 – Iisus şi saducheii. Nunta în Ceruri … pag 321
 • Capitolul 198 – Domnul nostru Iisus îi întreabă pe farisei ce cred ei despre Hristos … pag 322
 • Capitolul 199 – Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos despre cărturari … pag 324
 • Capitolul 200 – Domnul nostru Iisus Hristos îi mustră pe farisei … pag 325
 • Capitolul 201 – Domnul nostru Iisus Hristos linişteşte poporul … pag 327
 • Capitolul 202 – Libertatea voinţei omului. Nerăbdarea omenească şi îndurarea lui Dumnezeu … pag 328
 • Capitolul 203 – Viitorul Ierusalimului … pag 329
 • Capitolul 204 – Domnul nostru Iisus Hristos cu ai Săi pe Muntele Măslinilor … pag 332

Un episod din anii de tinereţe ai Domnului nostru Iisus Hristos

 • Capitolul 205 – Iosif refuză să îşi ofere serviciile unui grec … pag 333
 • Capitolul 206 – Atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos în tinereţe faţă de farisei … pag 334
 • Capitolul 207 – Încă de tânăr Domnul nostru Iisus Hristos dă dovezi ale atotputerniciei Sale … pag 336
 • Capitolul 208 – Popasul la hangiul grec … pag 338
 • Capitolul 209 – Învăţăturile de pe vârful muntelui … pag 340
 • Capitolul 210 – Călătoria la Tir … pag 342
 • Capitolul 211 – Revederea cu Cyrenius … pag 344
 • Capitolul 212 – În palatul lui Cyrenius … 346
 • Capitolul 213 – Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iisus, ca model pentru oameni 347
 • Capitolul 214 – Liberul-arbitru al omului … pag 348
 • Capitolul 215 – Educarea omenirii … pag 350
 • Capitolul 216 – Romanul critică situaţia din această lume … pag 351
 • Capitolul 217 – Intenţiile lui Dumnezeu cu oamenii … pag 352
 • Capitolul 218 – Duhurile vorbesc despre lumea de dincolo … pag 353
 • Capitolul 219 – Viaţa lui Iuliu Cezar în lumea de dincolo … pag 355
 • Capitolul 220 – Despre credinţă şi vedere … pag 357
 • Capitolul 221 – Adam şi Eva, primii oameni de pe pământ. Preadamiţii … pag 358
 • Capitolul 222 – Iluzia progresului exterior al civilizaţiei … pag 359
 • Capitolul 223 – Calea spre desăvârşirea spirituală … pag 361
 • Capitolul 224 – Sosirea la Nazaret … pag 363
 • Capitolul 225 – Moartea rabinului … pag 365
 • Capitolul 226 – Incendiul de la casa vecinilor … pag 367
 • Capitolul 227 – Milostenia câtorva cetăţeni … pag 368
 • Capitolul 228 – În pădurea vecinului … pag 369
 • Capitolul 229 – Ospăţul de bucurie la vecin … pag 371
 • Index tematic … pag 373
 • Index de persoane … pag 379
 • Index de nume geografice … pag 381


Vezi online textul în varianta pdf a volumului 7
Acest articol a fost postat în Biblioteca Unique si etichetat , , . Memoreaza acest link permanent.

Lasă un răspuns